پایان نامه مدیریت درباره : صنایع غذایی حلال

براهیم و MAS بود (همان، 23). MAS از سال 1978 به تأمین غذای حلال پرداخته است. LSGB با دستیابی تجربیات آنان تبدیل به مرکز اصلی غذای حلال برای 200 آشپزخانه موجود خود در سرتاسر جهان شد. مارک براهیم نیز از لحاظ کیفیت در سراسر جهان مشهور است و جوایز بسیاری ادامه مطلب…

توسط 90، قبل

پایان نامه مدیریت درباره : جاذبه‌های گردشگری

مجوزها و استانداردها علاوه بر حمایت از مصرف‌کنندگان و خریداران، به آنها در خرید محصولات حلال کمک می‌کند (اشپیگل و همکاران، 2012: 112). در سراسر دنیا، این سازمان‌ها در تلاشند تا با اتحاد، زیر چتر یک مؤسسه‌ی جهانی که بر تمامی این موارد نظارت خواهد کرد، فعالیت کنند. در حال ادامه مطلب…

توسط 90، قبل

متن پایان نامه : تحلیل اطلاعات

یا به عبارت دیگر از قابلیت اعتماد لازم برخوردار میباشد.3-7) روش تجزیه و تحلیل داده هادر این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده های بهدست آمده از نمونه ها، هم از روش های آمار توصیفی و هم از روش های آمار استنباطی استفاده شده است.در آمار توصیفی به بررسی میانگین ادامه مطلب…

توسط 90، قبل

منابع و ماخذ تحقیق معادلات ساختاری

عبارتست از همبستگی بین نمرات آزمون و نمره ملاک. ج – اعتبار سازه: اعتبار سازه یک ابزار اندازه گیری نمایانگر آن است که ابزار اندازه گیری تا چه اندازه یک سازه یا خصیصه ای را که مبنای نظری دارد می سنجد. در بررسی اعتبار سازه باید به تدوین فرضیه هایی ادامه مطلب…

توسط 90، قبل