منابع تحقیق با موضوع پرونده شخصیت، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات

احوال و جهات مخففه از سوی قاضی رسیدگی کننده تعیین میگردد. با توجه به اصل فردی کردن مجازاتها در قوانین کیفری پذیرفته شده، برای تعیین کیفر متناسب با شخصیت و حالت خطرناک مجرم، بایستی تمام عوامل و انگیزههایی که در ارتکاب جرم مؤثر بوده و همچنین ذوق و استعداد و ادامه مطلب…

منابع تحقیق با موضوع عدالت کیفری، پرونده شخصیت، قانون مجازات، حقوق کیفری

خارج بوده و بر اساس این ماده تخفیف و تبدیل مجازات این افراد صورت میپذیرد.165 ب: معافیت از کیفرمعافیت از کیفر تأسیس جدیدی در قانون مجازات 92 میباشد. که با اقتباس از حقوق فرانسه وارد حقوق کیفری ایران شده است برای اصلاح مرتکب سیاست کیفرزدایی را بیان کرده است. 166 ادامه مطلب…

منابع تحقیق با موضوع دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی، قانون جدید، پرونده شخصیت

مراحل باید طوری باشد که ضمن توجه به جبران و ترمیم خسارت بزهدیدگان و نظم عمومی و منافع اجتماعی، به شخصیت متهم و مجرم توجه و حقوق و آزادیهای اساسی آنها نیز تأمین و رعایت گردد. مقامات قضایی، عدالت و انصاف را نباید فدای تعجیل در انجام تحقیقات نمایند، که ادامه مطلب…

منابع تحقیق با موضوع پرونده شخصیت، ارتکاب جرم، روانشناسی، بزهکاری اطفال

میسر نیست. این روش اگر توسط افراد ماهر و مجرب بکار نرود مشکلاتی را در شناخت به وجود میآورد و این مهمترین عیب و ایراد این روش است زیرا اگر مصاحبهگر دارای تجربیات کافی نباشد احتمال دارد که اولاً حالت و جهت غیر طبیعی به مصاحبه بدهد، ثانیاً اطلاعات بدست ادامه مطلب…

منابع تحقیق با موضوع پرونده شخصیت، ارتکاب جرم، شخصیت مجرم، قانون مجازات اسلامی

روانی مختص زنان در بزهکاری و عدم آن و باالنهایه توان تحمل مجازاتها مؤثر باشد.دین اسلام هم به لحاظ شرایط روحی-روانی و جسمی ویژهی زنان در بسیاری از موارد در نوع و میزان مجازات، آنهارا متفاوت با مردان قرار داده کاملاً واضح است که شارع مقدس در زمینهی حدود شرایط ادامه مطلب…

منابع تحقیق با موضوع پرونده شخصیت، تحقیقات مقدماتی، قانون جدید، دادرسی کیفری

برای دادرسی ویزه اطفال، قضات دادگاه اطفال باید به منظور اتخاذ روشهای مناسب منطبق با شخصیت اطفال و نوجوانان تحت پیگرد قضایی، صلاحیت و شایستگی لازم را داشته باشند. طبق ماده 409 قانون جدید آییندادرسی کیفری بیان میدارد. «قضات دادسرای دادگاه اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین ادامه مطلب…

منابع تحقیق با موضوع پرونده شخصیت، دادرسی کیفری، قانون مجازات، شخصیت مجرم

اجتماعی و سوابق زندگی مرتکب اطلاع یافت. و قرار تعلیق تعقیب را صادر کرد. و هم چنین به موجب آیین‌نامةاجرایی سازمان کانون اصلاح و تربیت مصوب 18/7/1347 درباره تشکیل پرونده شخصیت اطفال و نوجوانان بزهکار، در ماده 4 مقرر کرده است: «در مدت توقیف طفل در قسمت نگهداری موقت، برای ادامه مطلب…

منابع تحقیق با موضوع پرونده شخصیت، شخصیت بزهکار، شخصیت مجرم، قانون جدید

چکیده تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آییندادرسیکیفری به کوشش مهدیه عامری یکی از اهداف پیشرفته حقوق جزا ، تطبیق مجازات با شخصیت واقعی مجرم است که با تشکیل پرونده شخصیت عملی میگردد. لذا پرونده شخصیت به عنوان ضرورتی غیر قابل انکار در رونددادرسی باید در کنار پروندة کیفری متهم ادامه مطلب…

پایان نامه درباره دسترسی به اطلاعات، روشهای ارزیابی، قانون گذاری، اروپای غربی

نوع‌ ثبت‌ مالكيتِ‌ با نام‌ مي‌باشد، به‌ صورت‌ مكمل‌ عمل‌ مي‌كند. مشابه‌ چنين‌ اشتراك‌ نزديكي‌ را در كشورهاي‌ سوئد و فنلاند، كه‌ هر دو سيستم‌هاي‌ ثبت‌ مالكيتِ با نام‌ بر مبناي‌ واحدهاي‌ كاداستر دارند، مي‌توان‌ مشاهده‌ كرد. در اين‌ كشورها، كاداستر به‌ تدريج‌ از يك‌ سيستم‌ ركوردهاي‌ مالياتي‌ ساده‌ با ادامه مطلب…

پایان نامه درباره دسترسی به اطلاعات، ثبت املاک، ثبت اسناد، مالکیت زمین

نظام در تقاوت کیفیت اطلاعات نهفته در آنهاست. بدین معنا که در نظام ثبت شخصی اطلاعاتی که مبنای ثبت قرار میگیرد،اطلاعات مربوط به مالک و دارنده حق است.در حالی که در نظام ثبت عینی اطلاعات مبنای ثبت ،اطلاعات مربوط به حق مالکیت موضوع ثبت است نه دارنده آن. 13مبحث اول.مفهوم ادامه مطلب…