دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت گردشگری گرایش بازاریابی

اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید

استاد راهنما :
دکتر حمید ضرغام

استاد مشاور :
دکتر محمود زاده

نگارنده :
جمشید حسین پناهی

پاییز 93

تقدیم به پدر و مادر عزیزم که در طول تمام زندگی همانند دوران نگارش پایان نامه یار و غمخوارم بوده اند .

با سپاس و تقدیر فراوان از :
دکتر ضرغام استاد بزرگی که راهنمایهای خوبشان چراغ راهنمای من در این پایان نامه و در طول تحصیلم بوده است .
دکتر محمود زاده که با مشاوره ها و دلسوزیهای خود مرا در انجام این پایان نامه یاری رسانده
اقای دولت مسئول کتابخانه که تمام کتابهای لازم را در اختیارم گذاشته است .


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چکیده
در این تحقیق ما به بررسی میزان تاثیر گذاری عوامل موثر بر انتخاب مقصد خرید بانه پرداخته ایم . بررسی میزان این اثر گذاری نقش و ضریب اثر گذاری هر کدام از سه عامل شکل دهنده مقصد های خرید یعنی کالا ، مزیت قیمتی و مقصد را در انتخاب این مقصد تبیین می کند . با تبیین نقش این عوامل در انتخاب مقصد های خرید می توان به گونه ای جهت یافته و منطقی به برنامه ریزی برای این مقصد ها پرداخت و از توسعه پایدار انها بهره برد . در این راستا تعداد 384 نمونه از گردشگران ورودی به شهر بانه در فصل بهار انتخاب شد و به همین تعداد پرسشنامه در بین انها توزیع شد . داده های جمع اوری شده با امار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفتند و اثبات یا رد فرضیه ها نیز با بهره گرفتن از ازمون مقایسه میانگین مورد تحلیل قرار گرفت . نتایج حاکی از انست که مزیت قیمتی موثرترین عامل در جذب گردشگران به بانه شناخته شده و کالاها و خود مقصد کمترین اثر گذاری را بر جذب گردشگران داشته است . با تحلیل این نتایج می توان به این نکته دست یافت که حمل و نقل و اقامت از کمبود های اساسی این منطقه هستند که برای بهبود انها باید دست به جذب سرمایه های داخلی و خارجی زد و همچنین تمام تلاشها باید در حفظ و ثبات قیمتها انجام گردد .
کلید واژ ه ها : مقصد خرید ، مزیت قیمتی ، کالاها ، بازارچه های مرزی ، بانه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات پژوهش 1
1-1مقدمه 2
2-1 اهمیت و ضرورت موضوع: 2
3-1گزاره های تحقیق: 3
1-3- 1پرسش های اصلی و فرعی: 3
2-3-1 فرضیه های تحقیق: 3
3-3-1هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار: 3
4-1 روش کلی تحقیق: 4
1-4-1قلمرو مکانی-جامعه تحقیق: 4
2-4-1 قلمرو زمانی تحقیق: 4
3-4-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه: 4
4-4-1 روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن: 4
5-4-1 روش های تحلیل داده ها: 4
5-1 موانع ومحدودیتهای تحقیق : 5
6-1چارچوب کلان نظری تحقیق: 5
7-1نقشه راه: 6
8-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق: 6
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق 7
1-2مقدمه 8
2-2گردشگری 8
3-2 مصرف گرایی 9
1-3-2خرید 10
1-1-3-2فرایند خرید مصرف کننده 10
1-1-1-3-2 آگاهی و اطلاع 11
2-1-1-3-2 پژوهش و درک 11
3-1-1-3-2 بسط و توسعه نگرش 11
4-1-1-3-2 ارزشیابی 11
5-1-1-3-2خرید 11
6-1-1-3-2رفتار پس از خرید 12
2-1-3-2 اهداف خرید مصرف کننده 12
1-2-1-3-2 گرایش به خرید یادگاری و یادبود 13
2-2-1-3-2 در جستجوی اصالت 14
1-2-2-1-3-2 بی مانند بودن یک کالا 15
2-2-2-1-3-2 پیوستگی فرهنگی و تاریخی 15
3-2-2-1-3-2 بعد زیبا شناختی 15
4-2-2-1-3-2 دست ساخت بودن کالا 16
5-2-2-1-3-2 تجربه خرید 16
6-2-2-1-3-2 کاربرد و سودمندی 16
7-2-2-1-3-2 تضمین اصالت 16
3-1-3-2 در جستجوی تازگی 17
4-1-3-2 گونه شناسی خریداران 17
1-4-1-3-2 گونه شناسی استون 18
2-4-1-3-2 گونه شناسی لسر و هیوگ 18
3-4-1-3-2 گونه شناسی فین و همکاران 19
4-4-1-3-2 گونه شناسی بلاچ و همکاران 20
5-1-3-2 خرید کارکردی 20
6-1-3-2 خرید فراغتی 22
6-2 گردشگری خرید 24
7-2 خرید در بازارچه های مرزی 26
8-2 مرز 26
1-8-2مرزها از نظر تعیین خط مرز : 27
2-8-2 مرزها از نظر شکل گیری 27
3-8-2مرزهای غربی 28
9-2 بازارچه های مرزی 28
1-9-2 اهداف تشکیل بازارچه های مرزی 31
2-9-2 مزایا بازارچه های مرزی 31
3-9-2 مشکلات تجارت خارجی از طریق بازارچه های مرزی 32
4-9-2 قوانین بازارچه های مرزی 32
10-2 اجزای گردشگری خرید 33
1-10-2 کالا 33
1-1-10-2 کالای گردشگری 34
1-1-1-10-2 کالا در گردشگری خرید 34
1-1-1-1-10-2کالاهای خاص 34
2-1-1-1-10-2سوغاتی / صنایع دستی 35
3-1-1-1-10-2 کالاهای معاف از مالیات 37
2-10-2 مقصد 38
1-2-10-2 مقاصدی که دارای مناطق خرید معروفی هستند 38
2-2-10-2مقاصد خرید موضوعی 39
3-2-10-2مراکز خرید معروف بزرگ 40
4-2-10-2جشنواره های خرید 41
3-10-2 قیمت 42
11-2 انتخاب مقصد 43
12-2 منطقه مورد مطالعه 43
1-12-2بازارچه مرزی سیران بند…………………………………………………………………………………………………………………………..45
2-12-2 جمعیت شهر بانه 44
3-12-2جاذبه های بانه 45
4-12-2 اقامتگاههای شهر بانه 46
1-4-12-2 متوسط مدت اقامت گردشگران در شهر بانه 47
2-4-12-2 درصد اشغال واحدهای اقامتی 48
5-12-2امار ورودی گردشگران به شهر بانه طی سالهای 1384-1391 48
13-2پیشینه تحقیق 49
1-13-2مطالعات داخلی : 49
2-13-2 مطالعات خارجی : 51
1-3 مقدمه: 55
1-2-3دسته بندی تحقیقات بر مبنای هدف 55
2-2-3دسته بندی تحقیقات بر مبنای نحوه گردآوری داده ها 55
3-3 متغیرهای تحقیق 55
4-3 جامعه اماری 56
1-4-3 روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه 56
5-3 روش گرداوری داده ها 56
1-5-3 مطالعات کتابخانه ای 57
2-5-3 مطالعات میدانی 57
6-3 : روایی و پایایی پرسشنامه 59
1-6-3 روایی پرسشنامه 59
2-6-3 پایایی پرسشنامه 59
7-3 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 61
1-4 مقدمه 63
2-4 تحلیل‌های آماری توصیفی 63
1-2-4 اطلاعات دموگرافیک مربوط به افراد پاسخ دهنده 63
1-1-2-4 جنسیت 64
2-1-2-4 سن 65
3-2-1-4 درآمد 66
4-2-1-4 تحصیلات 67
2-2-4 ویِژ گیهای رفتاری اعضای نمونه 68
1-2 -2- 4 کالای خریداری شده 68
2-2-2-4 مبدأ افراد بازدید کننده از شهر بانه 69
3-2-2-
4 میزان رضایت از خرید در بانه 71
4-2-2-4 تعداد شب‌های اقامت افراد در بانه 72
5-2-2-4 متوسط هزینه اقامت 73
6-2-2-4 متوسط هزینه حمل و نقل 74
7-2-2-4 حساسیت نسبت به تغییر قیمتها 75
8-2-2-4 پیش بینی حداکثر هزینه برای خرید کالا 76
9-2-2-4 پرداخت حداکثر هزینه برای خرید کالا 77
3-4 تحلیل آماری متغیرهای پژوهش 78
1-3-4 تحلیل آماری مربوط به سوالات انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید 78
4-4 آمار استنباطی 79
1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن داده‌ها با بهره گرفتن از آزمون کولموگرف- اسمیرنوف (K- S) 79
5-4 بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق 80
1-5-4 وضعیت انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و عوامل مؤثر در رونق شهر بانه 80
6-4 آزمون فرض‌ها 81
1-6-4 فرضیات پژوهش 81
1-1-6-4 فرضیه اصلی: 81
2-1-6-4 فرضیات فرعی: 82
1-2-1-6-4 فرضیه اول: مزیت قیمتی بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد. 82
2-2-1-6-4 فرضیه دوم: کالاهای بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد. 83
3-2-1-6-4 فرضیه سوم: مقصدهای شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد. 84
7-4 مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس اطلاعات دموگرافیک 86
1-7-4 مقایسه انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و دلایل رونق شهر بانه بر اساس اطلاعات دموگرافیک 86
1-1-7-4 بررسی وجود تفاوت در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس جنسیت 86
2-1-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس سن 87
3-1-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس درآمد 88
4-1-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس تحصیلات 89
2-7-4 مقایسه میزان رضایت از خرید در بانه بر اساس اطلاعات دموگرافیک 91
1-2-7-4 بررسی وجود تفاوت در رضایت از خرید در بانه بر اساس جنسیت 91
2-2-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس سن 91
3-2-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس درآمد 92
4-2-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس تحصیلات 93
1-5 مقدمه 95
2-5 نتایج یافته های تحقیق 95
3-5 نتایج استنباطی 97
1-3-5 نتایج فرضیه اصلی 97
2-3–5 نتایج فرضیه فرعی 1 98
3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2 98
4-3-5 نتایج فرضیه فرعی 3 98
4-2-5 نتایج کاربردی 99
1-2-4-5مستقیم 99
2-2-4-5غیر مستقیم 99
5-2-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات اینده 100
6-2-5 محدودیتهای تحقیق 100
فهرست منابع: 101
منابع فارسی 101
منابع لاتین 103
منابع الکترونیکی 106

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 1-2 : محرکهای ممکن برای خرید گردشگری 12
جدول 2-2 : ده دلیل برای خرید 13
جدول3-2 : جدول موضوعات مرتبط با خرید کارکردی 22
جدول 5-2 : انواع سوغاتی ها 36
جدول شماره 6-2 : نمایش بخشهای بانه 45
جدول 7-2 لیست اماکن اقامتی 46
جدول 8-2: متوسط اقامت گردشگران در شهر بانه طی سالهای 1384-1391 47
جدول 9-2: درصد اشغال واحدهای اقامتی شهر بانه طی 1384-1391 48
جدول 10-2: گردشگران ورودی به شهر بانه طی سالهای 1384-1391 48
جدول 1-3 : نمایش نوع تحقیق حاضر از جنبه های مختلف 55
جدول 2-3 : متغیرهای تحقیق 56
جدول 3-3 ترکیب سوالات پرسشنامه و متغیرهای مورد بررسی در هر سوال 58
جدول 4-3 : ترکیب سوالات پرسشنامه و متغیرهای مورد بررسی در ان 58
جدول 5-3 : سنجه های طیف لیکرت 59
جدول شماره (3-3): میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه 60
جدول1-4: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 64
جدول 2-4: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان 65
جدول 3-4: توزیع فراوانی مربوط به درآمد پاسخ دهندگان 66
جدول4-4: توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان 67
جدول 5-4: توزیع فراوانی مربوط به کالای خریداری شده پاسخ دهندگان 68
جدول 6-7: توزیع فراوانی مربوط به مبدأ پاسخ دهندگان 69
جدول 7-4: توزیع فراوانی مربوط به میزان رضایت از خرید در بانه پاسخ دهندگان 71
جدول 8-4: توزیع فراوانی مربوط تعداد شب‌های اقامت افراد در بانه 72
جدول 9-4: توزیع فراوانی مربوط به متوسط هزینه اقامت پاسخ دهندگان 73
جدول 10-4: توزیع فراوانی مربوط به متوسط هزینه حمل و نقل پاسخ دهندگان 74
جدول 11-4: توزیع فراوانی مربوط به حساسیت نسبت به تغییر قیمتها توسط پاسخ دهندگان 75
جدول 12-4: توزیع فراوانی پیش بینی حداکثر هزینه برای خرید کالا توسط پاسخ دهندگان 76
جدول 13-4: توزیع فراوانی مربوط به پرداخت حداکثر هزینه برای خرید کالا توسط پاسخ دهندگان 77
جدول14-4: تحلیل آماری مربوط به سوالات انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید 78
جدول 15-4: نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای مستقل 79
جدول 16-4: آزمون میانگین یک جامعه آماری 80
جدول 18-4 :آزمون میانگین یک جامعه آماری برای بررسی وضعیت رونق بازارچه‌های مرزی 81
جدول 18-4 :آزمون میانگین یک جامعه آماری برای بررسی وضعیت مزیت قیمتی بازارچه‌های مرزی 82
جدول 19-4 :آزمون میانگین یک جامعه آماری برای بررسی وضعیت کالاهای بازارچه‌های مرزی 83
جدول 20-4 :آزمون میانگین یک جامعه آماری برای بررسی وضعیت مقصدهای شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه‌های
مرزی 85
جدول 21-4: نتیجه آزمون T نمونه‌های مستقل جهت بررسی وجود تفاوت در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس جنسیت 86
جدول 22-4: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس سن در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید 87
جدول23-4: رتبه بندی جریان موثر اطلاعات بر اساس سن 88
جدول 24-4: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس درآمد در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید 88
جدول25-4: رتبه بندی انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و ابعاد آن بر اساس درآمد 89
جدول 26-4: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس تحصیلات در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید 90
جدول27-4: رتبه بندی قیمت و مقصد بر اساس تحصیلات 90
جدول 28-4: نتیجه آزمون T نمونه‌های مستقل جهت بررسی وجود تفاوت در رضایت از خرید در بانه بر اساس جنسیت 91
جدول 29-4: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس سن در ارتباط با رضایت از خرید در بانه 91
جدول 30-4: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس درآمد در ارتباط با رضایت از خرید در بانه 92
جدول31-4: رتبه بندی رضایت از خرید در بانه بر اساس درآمد 92
جدول 32-4: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس تحصیلات در ارتباط با رضایت از خرید در بانه 93

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1 : عوامل موثر بر انتخاب مقصد های خرید 5
شکل شماره1-2: طیف خرید کارکردی-فراغتی 23
شکل 2-2 : عوامل موثر بر انتخاب یک مقصد خرید 33

 
 

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1-4: توزیع درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 64
نمودار 2-4:‌درصد فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان 65
نمودار 3-4: درصد فراوانی مربوط به درآمد پاسخ دهندگان 66
نمودار(4-4): درصد فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان 67
نمودار 5-4: درصد فراوانی مربوط به کالای خریداری شده پاسخ دهندگان 68
نمودار 6-4: درصد فراوانی مربوط به مبدأ پاسخ دهندگان 70
نمودار 7-4: درصد فراوانی مربوط به میزان رضایت از خرید در بانه پاسخ دهندگان 71
نمودار 8-4: درصد فراوانی مربوط به تعداد شب‌های اقامت افراد در بانه 72
نمودار 9-4: درصد فراوانی مربوط به متوسط هزینه اقامت پاسخ دهندگان 73
نمودار 10-4: درصد فراوانی مربوط به متوسط هزینه حمل و نقل پاسخ دهندگان 74
نمودار 11-4: درصد فراوانی مربوط به حساسیت نسبت به تغییر قیمتها توسط پاسخ دهندگان 75
نمودار 12-4: درصد فراوانی مربوط به پیش بینی حداکثر هزینه برای خرید کالا توسط پاسخ دهندگان 76
نمودار 13-4: درصد فراوانی مربوط به پرداخت حداکثر هزینه برای خرید کالا پاسخ دهندگان 77
نمودار 17-4: هیستوگرام به انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید


دیدگاهتان را بنویسید