دانلود پایان نامه

منطقه ای نیازمند است.
در بحث حفاظت از محیط زیست تالاب ها در چارچوب مقررات بین المللی، رویه داخلی دولت ها از جایگاه مهمی برخوردار است زیرا مقوله اهمیت تالاب ها برای محیط زیست منطقه ای و جهانی از یک سو و ضرورت حفاظت و در صورت نیاز بازسازی و احیای این قلمرو آبی از سوی دیگر در ابتدا در سطح داخلی اهمیت داشته و در وهله بعدی در سطح بین المللی مطرح گردیده است. لذا بررسی و تبیین رویه دولتها در حفاظت و بازسازی مناطق تالابی تخریب شده ازاهمیت برخوردار است.
رویه دولت ها از دو بعد قابلیت بررسی و تبیین دارد: اول اینکه دولت ها در چارچوب تعهدات بین المللی خود که ناشی از عضویت در کنوانسیون ها و تعهداتشان در قبال اصول عام و کلی حقو ق بین الملل محیط زیست است، طرح ها برنامه ها و دستور العمل های حفاظتی را در سطح داخلی به کار می گیرند و دوم اینکه ممکن است دولتی، دستور العمل های حفاظتی مدیرتی و بازسازی را اعمال نماید که فراتر از چارچوب تعهدات بین المللی آن دولت است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در خصوص این رویه های فراتر از چارچوب حقوق بین الملل می توان به رویه های دولت های اروپایی در این خصوص اشاره نمود که به عنوان یک منبع در جهت استفاده از اصول و روش های بکار گرفته شده در پروژه های حفاظتی و احیای تالاب ها در نظر گرفته می شود، و از آنجا که رویه دولت ها می تواند یکی از پایه های اصلی عرف بین المللی را تشکیل دهد می تواند موجبات ایجاد عرف بین المللی را در این زمینه فراهم نمود.
اگرچه تاکنون، مقنن ما همگام با اهداف کنوانسیون های بین‌المللی حفاظت از محیط زیست پیش نرفته و قوانین داخلی را اصلاح و تنقیح ننموده است.
پیشینه و جنبه نوآوری تحقیق
با توجه به اهمیتی که تالاب ها و محیط زیست پیرامون آن و حتی گونه های جانوری و آبزی موجود در آن در ده های اخیر پیدا نموده اند بیشتر کتب تالیف یافته در این باب صرفاً به صورت تخصصی و از منظر اکولوژیک و زیست محیطی می باشند که در این تالیفات هم حتی به صورت مختص به تالاب خاصی با توجه و عنایت خاص به معاهده رامسر صورت گرفته است.

نکته حایز اهمیت علاوه بر کمبود منابع ایرانی و غیر ایرانی می باشد که به نوعی خود بیانگر جدی گرفته نشدن و یا کم اهمیت پنداشته شدن این موضوع می باشد که خود نوعی مداقه نظر خاص پژوهشگران این عرصه و باز بودن فضای پژوهشی ان را می طلبد.
اما منابع مرتبط و نزدیک با بحث را می توان اول با استناد به کنوانسیون رامسر به عنوان مبداء پژوهش و کتاب ((فلسفه حقوق تالابها)) کاری پژوهشی تحقیقاتی اما فارق از تکیه بر مباحث حقوقی .
((تعهدات بین المللی ایران در حفاظت از اکوسیستم تا لاب دریاچه ارومیه)) در این خصوص موضوع پایان نامه مرتبطی می باشد که در دانشگاه حقوق و علوم سیاسی علامه طباطبایی در مقطع کارشناسی ارشد دفاع شده است البته در این پژوهش نیز به صورت موردی دریاچه ارومیه و کنوانسیون رامسر مورد مطالعه قرار گرفته بی آنکه هیچ گونه اشاره به سایر منابع حقوق بین الملل داشته باشد.
در این پژوهش از منابع انگلیسی با اعتبار رساله در دسترس نبود اما مقالاتی با عنوان:
protection of wetlands by international law ((حمایت از تالاب ها به موجب حقوق بین الملل)) که تمرکزش بر تبیین تعهدات بین المللی دولت ها، بر کنوانسیون رامسر 197گذارده است و به سایر منابع حقوق بین الملل و به ویژه رویه و عملکرد دولت ها اشاره ای ننموده است.
منبع دیگر:
“wetland protection under ramsartretys wise use obligationExtending”
((توسعه حمایت تالاب ها بر اساس تعهد به استفاده عاقلانه موافقتنامه رامسر)) که ضمن تحلیل مفهوم تالاب ها از منظر متخصصان حقوقی و کارشناسان اکوسیستم در امریکا، با اشاره به تعهدات این کشور نسبت به تالاب های خود از لحاظ حقوق داخلی و بین الملل مخصوصا معاهده رامسر مورد تحلیل قرار داده است که باز هم کمبود سایر منابع حقوق بین الملل درآن مشهود است.
یکی از منابع موثر و کارا در این پژوهش مقاله ایی با عنوان:
“The international and frame work for the protection of wetlands:mediterranean basin”،
((چهارچوب حقوق بین الملل و اتحادیه اروپا به منظور حفاظت از تالاب ها با توجه ویژه به حوزه مدیترانه)) است.در این مقاله علاوه بر تاکید بر کنوانسیون رامسر به سایر منابع حقوق بین الملل وحتی مقررات اتحادیه اروپا اشاره شده است. اما عدم وجود الگویی خاص برای حفظ و نگهداری تالاب ها و حتی اشاره به حوزه مدیترانه به صورت خاص ، نیاز به کار بیشتر را موجب می گرداند.
خیزش آگاهی های مردمی در طول چند دهه اخیر و مطالبات آنها در جهت حمایت از محیط زیست و از جمله محیط زیست تالاب ها بازتاب های موثری را در رویه دولت ها و سازمان های بین المللی زیربط را به همراه داشته است و تعهدات آنها را در این زمینه گسترش داده است لذا جنبه ی نوین بودن این پایان نامه بررسی رویه دولت ها و از طرفی ظهور تعهدات آنها در این زمینه است .
پرسش های تحقیق
بنابر آنچه که گفته شد، در این نوشتار در مقام تبیین و تحلیل این مسئله هستیم که :
سوال اصلی تحقیق
تعهدات بین المللی دولت ها در قبال آلودگی محیط زیست تالاب ها چگونه است؟
سوالهای فرعی تحقیق
1. آیا امکان ارئه یک مدل حقوقی بر اساس رویه دولت ها و به منظور ایجاد حمایت مناسب از محیط زیست تالاب ها وجود دارد؟
2. نقش حقوق بین الملل منطقه ای در استاندارد سازی به منظور حفاظت از تالاب ها چه میزان بوده است؟
فرضیه های تحقیق
موارد زیر را به عنوان فرضیه های پژوهش می توان بر شمرد:
1. تعهدات بین المللی دولت ها در حفاظت از محیط زیست تالاب ها از قواعد عام حقوق بین الملل و همچنین قواعد خاص حقوق بین الملل نشات گرفته است.
2. سطوح گوناگون نظم حقوقی محیط زیست اعم از داخلی، منطقه ای و جهانی که رویه دولت ها از جمله آن هاست بر یکدیگر تاثیر متقابل داشته و به عنوان الگویی مناسب قابل استفاده می باشد.
3. نهادهای منطقه ای از طریق طرح های جامع زیستی و تحمیل استانداردهای جدید، بر قانونگذاری دولت های عضو موثر بوده و مبنایی برای طرح قواعد تعهدات حقوق بین المللی می باشند.
اهداف تحقیق
هدف های پژوهشگر را می توان به طور خلاصه اینگونه بیان نمود:
1. بیان و شرح تعهدات بین المللی دولت ها در قبال حفاظت از محیط زیست تالاب ها؛
2. تاکید بر نقش دولت هایی که در حفاظت از این مهم گام های موثری برداشته اند با توجه به نبود معاهده ای با جایگاه منسجم و یا ضمانت اجرایی خاص؛
3. ارایه الگوهایی حقوقی و عملی مبتنی بر عملکرد دولت ها و نهادهای بین المللی؛
4. ارایه راهکارهایی مبتنی بر عملکرد دولت ایران و اقداماتی که در این خصوص انجام گرفته برای حفظ و نگهداری از تالاب ها و محیط زیست پیرامون آن.
موارد و روش انجام تحقیق
در این تحقیق که گردآوری اطلاعات و داده ها عمدتا ً به صورت کتابخانه ایی و با استفاده از کتب، مقالات، سایت های اینترنتی معتبر و تحلیل های شخصی نگارنده انجام میگیرد، روش تحقیقی بکار گرفته شده توصیفی- تحلیلی می باشد.
1 فصل اول: شناخت و ضرورت حفاظت از تالاب ها
مقدمه
تالاب ها در کنار سایر منابع آبی همچون اقیانوس ها، دریا ها، دریاچه ها از پیچیده ترین و مولدترین اکوسیستم های آبی به حساب می آیند، بنابر ارزیابی های صورت گرفته بیش از 10 میلیون کیلومتر مربع در قلمرو و گستره جهانی تالاب وجود دارد. با این حال ارائه تعریفی واضح و روشن از تالاب ها دارای مشکلاتی است، زیرا آنها به طور طبیعی گذرها معابری ما بین سیستم آبی و خشکی هستند، مفاضاًً ای
نکه عدم تمایز مشخص و واضح مابین انواع تالاب ها بواسطه بکارگیری اصطلاحات فاقد استاندارد مانند لجنزار، باتلاق و امثالهم مفهوم شناسی تالاب ها را دچار مشکل کرده است.
این اکوسیستم های آبی کارکردهایی همچون حفاظت از ذخایر آبی، تصفیه کیفیت آب، ذخیره آب های سیلابی به منظور بهره گیری به هنگام خشکسالی، تنظیم اقلیم را دارا هستند. تالاب ها همچنین مناطقی غنی در تنوع زیستی و اکوسیستمی پایدار و پویا به شمار می آیند که از بسیاری گیاهان و جانوران نادر و در معرض انقراض محافظت می نمایند.
اکوسیستم تالاب ها عنصری مهم در سیستم امنیتی اکوسیستمی منطقه و اساس و بنیانی به منظور شناسایی توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی به حساب می آید. بنابراین وظیفه ایی عمومی در حفاظت از تالاب ها وجود دارد.
باید اذعان داشت تالاب ها هم بواسطه تغییرات طبیعی و هم تغییرات مربوط به برخورد انسان و طبیعت در معرض تهدید و آسیب های جدی هستند . مطالعات اخیر نگرانی هایی را راجع به تهدیدات و آسیب ها ی جدی به کارکرد تالاب ها و در نهایت نیازهای نسل آتی را نشان می دهد.
در راستای حفاظت از اکوسیستم تالاب ها و مقابله با تهدیدات موجود علیه تالاب ها بود که، ضرورت و اهمیت اقدام بین المللی در رابطه با این قلمرو آبی حیاتی مورد پذیرش قرار گرفت.
بخش اول: مفهوم و شناخت ارزش ها و مزایای ذاتی تالاب ها
اصلی ترین سوالی که در ابتدای بحث تالاب ها مطرح میگردد، این است که تالاب چیست؟ و از لحاظ جغرافیایی چه قلمروهایی را در بر می گیرد؟ تالاب یک اصطلاح عام و کلی در برگیرنده شمار زیادی از انواع زیستگاه ها می باشد، که ناحیه ایی انتقالی ما بین منطقه خشکی و آبی را در بر گرفته است.
به دلیل قلمرو جغرافیایی گسترده آن و تنوع فراوان شرایط هیدرولوژیکی، تعاریف متعددی از تالاب ها وجود دارد. لذا به این دلیل که ارائه تعریفی جامع و مانع از تالاب ها سهل و آسان نمی باشد، مفهوم شناسی و تعاریف صورت گرفته از تالاب ها متعدد و اغلب گیج کننده و حتی متناقض می باشند.
از سوی دیگر تالاب، اکوسیستمی به شمار می آید که کارکرد ها و ارزش های متنوعی را دارا هستند و فواید و ارزش هایی را برای محیط زیست جهانی به ارمغان می آورند.
با این حال به منظور شناخت علمی و حفاظت و مدیریت پایدار این مناطق آبی، مفهوم شناسی و آگاهی از ارزش ها و مزایای زیست محیطی تالاب ها اهمیت و ضرورتی ویژه دارد.
مبحث اول: مفهوم شناسی تالاب ها
گفتار اول: معضلات و مشکلات مفهوم شناسی تالاب ها
در قرن نوزدهم زمانی که لایروبی تالاب ها نرم و قاعده بود، ارائه تعریف از تالاب ها فاقد اهمیت بود زیرا تمایل بر این امر بود که تالاب ها را از طریق لایروبی به زمین های کشاورزی تبدیل نمایند. در واقع اصطلاح تالاب تا نیمه قرن نوزدهم به طور عام استفاده نمی گردید. حتی ارزش و مزایای تالاب ها در اواخر سال 1970 به رسمیت شناخته شد، زیرا این نگرش وجود داشت که منفعت اندکی که در ارائه تعریف واضح و روشن وجود دارد. این نگاه تا زمانی وجود داشت که مشخص گردید منابع موجود در تالاب ها برای انسان ها دارای مزایا و ارزش فراوانی هستند و بنابراین لازم و ضروری است که از تالاب ها مفهوم شناسی دقیقی صورت گیرد. (Mitsch,2007,25)
باید گفت انواع مختلف و متنوع تالاب ها با مختصات و ویژگی های عام و کلی شناخته می شوند که عبارتند از 1. تمام تالاب ها از آب کم عمق و خاک پوشیده شده اند 2. دارای گونه های گیاهی و جانوری متعددی بوده، که به آرامی از بین می روند 3. گونه های گیاهی و جانوری متنوع با محیط پیرامون تطبیق یافته اند. بنابراین تعاریف موجود از تالاب ها از سه عنصر اصلی ترکیب یافته اند:
الف: تالاب ها با ویژگی آب شناسایی می شوند، اعم از اینکه در سطح یا زیر آن آب قرار گیرد.

ب: تالاب ها موقعیت خاکی منحصر به فردی را دارند که از مناطق خشکی مجاور متمایز می گردند.
ج: تالاب ها از زندگی گیاهان و جانورانی که با آن منطقه انطباق یافته اند حمایت به عمل می آورند. Mitsch,2007,27))
با این وجود، اگرچه مفهوم آب کم عمق، خاک های تالابی و گیاهان انطباق یافته با محیط زیست تالاب، مفاهیمی قابل فهم هستند، اما ترکیب این عناصر به منظور حصول یک تعریف دقیق از تالاب ها امری دشوار است، زیرا ویژگی هایی که تالاب ها را از سایر اکوسیستم ها متمایز می کند به آسانی قابل تعریف نیستند:
1. اگرچه در تالاب ها، آب برای یک حداقل زمانی وجود دارد، اما عمق و دوره سیلاب به طور قابل ملاحظه ایی از یک تالاب به تالاب دیگر و از یک سال به سال دیگر متفاوت است. برخی از تالاب ها به طور مستمر از سیلاب پوشیده بوده، در حالی که برخی دیگر فقط برای مقطع کوتاهی در سطح یا زیر سطح از آب پوشیده می باشند. به همین ترتیب نوسانات سطوح آبی از فصلی به فصل دیگر و از سالی به سال دیگر در انواع تالاب ها متفاوت می باشند، چنانچه فرامرزی بودن تالاب در همه حال به واسطه وجود آب تعیین نمی گردد.
2. تالاب ها اغلب در حاشیه ما بین آب عمیق و خشکی قرار گرفته اند و از سوی هر دو سیستم تحت تاثیر قرار میگیرند . این ویژگی زیست شناختی که از هر دو مناطق آبی و خاکی دارای مشترکاتی است موجب گردیده که برخی از زیست شناسان آن را دلیلی بر آن بدانند که
تالاب ها صرفا توسعه و بسط اکوسیستم آبی یا خاکی و یا هر دو هستند و هویت جداگانه ای ندارند. با این وجود برخی از متخصصان امور زیستی، در تالاب ها شرایط و ویژگی هایی را ملاحظه می کنند که در سایر سیستم های خاکی یا آب های عمیق ملاحظه نمی کنند.
3. تالاب ها از لحاظ ابعاد و اندازه متنوع اند، از ابعاد کوچک گرفته تا بزرگ. اگرچه تنوع موجود در ابعاد و اندازه منحصر به تالاب ها نیست، اما مسئله اساسی در این خصوص اهمیت آن در رابطه با حفاظت و نگهداری تالاب ها است. تالاب ها در ابعاد بزرگ ممکن است از بین روند یا تالاب های کوچک در نتیجه اقدامات کشاورزی تخریب گردند.
4. موقعیت تالاب ها می تواند به شدت تنوع و گوناگونی داشته باشد، از تالاب های داخلی گرفته تا تالاب های ساحلی و همچنین از تالاب های موجود در مناطق روستایی گرفته تا مناطق شهری. نظر به اینکه اغلب انواع اکوسیستم ها از جمله جنگل ها و دریاچه ها کارکرد و ساختار اکوسیستمی مشابهی را دارند، اما این کارکرد و ساختار اکوسیستمی در انواع تالاب ها متفاوت و متنوع هستند.
5. شرایط تالاب و ابعاد و جهاتی که بواسطه عوامل انسانی تالاب را تغییر می دهد از یک منطقه به منطقه دیگر و از یک تالاب به تالاب دیگر دارای گستردگی است. در مناطق روستایی تالاب ها تحت تاثیر کشاورزی قرار دارند، در حالی که در مناطق شهری تحتتاثیر آلودگی شدید و تغییرات بواسطه فعالیت های صنعتی می باشند. بسیاری از تالاب ها به راحتی مورد زهکشی قرار گرفته و به واسطه مداخله انسانی به زمین خشک تبدیل می شوند. به همین ترتیب افزایش روان آب ها می تواند منجر به توسعه تالاب ها در مکان هایی گردد که سابقا ً در آنجا وجود نداشته اند. جانورانی همچون سگ آبی، موش آبی و تمساح نقش مهمی را در بسط و توسعه تالاب ها ایفا می کنند. Mitsch,2007,31))
تالاب ها به عنوان جهانی ناقص بین اکوسیستم های آبی و خاکی، که مختصات هر دو اکوسیستم را ارائه می دهند تعریف شده اند. آن ها شیبی مستمر را بین خشکی و آب آزاد شکل می دهند. در نتیجه ارائه تعریفی جامع و مانع از تالاب ها، که تمامی طبقه بندهای را در بر گیرد با محدودیت هایی مواجه است.
به عبارتی به این دلیل که تالاب ها مختصات هر دو اکوسیستم آبی و خاکی را دارا هستند، شنا سایی تعریفی که تمامی جهات را در بر گیرد با مشکلاتی مواجه می باشد . این نقص و معضل موجب آشفتگی و بی ثباتی در مدیریت، طبقه


دیدگاهتان را بنویسید