دانلود پایان نامه

. بین سواد مادر و آگاهی ، نگرش وکاربست تغذیه ای مادر رابطه معناداری وجود داشت . با توجه به وجود چنین رابطهای توصیه میشود که آموزش مادران در زمینه تغذیه کودک به صورت مداوم در مراکز بهداشت و توسط کارشناسان تغذیه اعمال گردد تا با ارتقا آگاهی تغذیهای مادران و ایجاد نگرش و عملکرد تغذیهای صحیح گامی در جهت بهبود وضع کودکان برداشته شودکه این امر خود نشان از اهمیت آگاهی و به کارگیری الگوی تغذیه ای مناسب از سوی زنان و مادران در خانواده می باشد. بررسی های انجام شده بر روی مصرف شیر در کشورهای مختلف بر روی نوجوانان دختر نشان داد در بنگلادشدرصد بالایی از دختران، شیر مصرف نمی کردند(مرادی،1385).
در مطالعهای که میرمیران(1381)در خصوص عادات غذایی ساکنین منطقه 13 تهران انجام دادنشان داد که میانگین مصرف گروه نان و غلات نزدیک به گروه سبزیجات و کمی بالاتر از گروه میوه جات و منطبق بر مقادیر توصیه شده هرم غذایی بوده است(میرمیران،1381) .
صادق بختیاری و زهرا حقی(1382)درتحقیقی که با عنوان بررسی امنیت غذایی و توسعهی انسانی در کشورهای اسلامی انجام دادندمشاهده کردند که رابطه مثبت و معناداری بین توسعه ی انسانی و امنیت غذایی در کشورهای اسلامی وجود دارد و از آنجا که اغلب کشورهای اسلامی توسعهی انسانی متوسط و پایین دارند این رابطه در سطوح متوسط و پایین قوی تر است. همچنین مشخص شد که تولید سرانهی غذا نسبت به سایر شاخصهای موجود تاثیر بیشتری بر امنیت غذایی دارد(بختیاری وحقی،1382).
یافته های پژوهش اسفندیار افشون،جان محمد ملک زاده و عزیزاللهگورمحمدی(1382تحت عنوان” امنیت تغذیه ای در الگوی دریافت مواد مغذی روزانه خانوارهای بویر احمد ” نشان دهنده ناامنی بعضی مواد غذایی مهم است. یکی از مهمترین دلایل این کمبود الگوی نامناسب غذایی است که مصرف غلات بالا و میزان پروتئین و چربی کم شده و همین امر باعث بهم خوردن تعادل ریز مغذی ها در رژیم غذایی خانوارها شده است که قطعاً عواقبی چون انواع سوءتغذیه و رشد ناکافی کودکان، کم خونی و کمبود مواد معدنی و ویتامینها از جمله پیامد های آن می باشد. بنابراین این امر بهبود الگوی مصرف مواد غذایی را طلب میکند(افشون وهمکاران،1382) .
2-3-ارزیابی مطالعات داخلی
محاسن و نقاط قوت:این تحقیقات زمینه را برای بررسی و پژوهش محققین بعدی فراهم میکنند و تجربیات و اطلاعات مفیدی را در اختیار آنان قرار می دهد و ایده ها و فرضیات جدیدی را پیش روی آنان قرار می دهند که در جهت تکامل دانش و توسعه انسانی جامعه مفید و موثر می باشد. از دیگر محاسن این پژوهش ها این است که در چارچوب ساختار فکری و ارزشی و مطابق با مقتضیات زمان فعلی صورت گرفتهاند و در نتیجه تا حدودی جوابگوی مشکلات فعلی و پیش گیری کننده ی مشکلات آینده می باشند. سرمایه اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،مدیریت بدن و … در رابطه با الگوی غذایی مورد بررسی قرار گرفته اند که قبلا مورد توجه نبودند. وجه تمایز تحقیق حاضر با تحقیقات قبلی در این است که متغیر الگوی غذایی علاوه بر نوع غذاهای مصرفی به نحوه طبخ آنان نیز پرداخته است که این مسئله با نمونهی مورد بررسی شان مرتبط می باشد.

معایب و نقاط ضعف:در بین تحقیقات انجام شده در زمینهی تغذیه در داخل کشور پژوهشهای اندکی یافت میشود که به طور خاص از دید جامعه شناسی به موضوع پرداخته باشند و بیشتر از نگاه علوم تغذیه و علوم پزشکی به موضوع موردنظر پرداخته اند. تنها 2 یا 3 مورد میتوان یافت که از دید جامعه شناسی به موضوع نگریسته باشند. در این پژوهشها نیزمتغیرتغذیه تنها در چند مورد محدود از نوع غذای مصرفی را مورد بررسی قرار داده و مولفه های اجتماعی چونسرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و طبقه اجتماعی در نوع تغذیه خانواده مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که در هر خانواده بیشتر، زنان مسئول تهیهی غذا می باشند و الگوی غذایی اعضای خانواده را زن تا حدود زیادی تعیین و اجرا میکند.بنابراین لازم دیده شد که زنان را مورد بررسی قرار دهیم. از آنجایی که ممکن است برخی از زنان شاغل باشند و اشتغال آنان در بیرون از منزل بر امور خانه و الگوی غذایی تاثیر گذار است این پژهش سعی شده است بین زنان شاغل و خانه دار انجام شود تا این دو گروه که غذای خانواده را تهیه میکنند هم بتوانند بهتر درمورد الگوهای غذایی خانواده هایشان توضیح دهند و هم درمورد فعالیتشان در منزل یا اشتغالشان در بیرون از منزل و نحوه تهیه غذای خانواده موضوع را بهتر شرح دهند.
2-4-مروری بر تحقیقات خارجی:
یوآسا و همکارانش(2008): با تحقیقی که در توکشیمای ژاپن انجام دادند به این نتیجه رسیدند که افرادی که هر روز با خانوادهی خود غذا میخورند در مقایسه با آنهایی که این کار را انجام نمیدهند با عدم چاقی و عادتهای سالم سبک زندگی همچون محتوای خوب غذا و خواب مناسب برخوردارند.هچنین نتایج نشان داد که همسری که تمام وقت در منزل هست نسبت به آنهایی که شاغل هستند از نظر تغذیه ی خانوادگی وضعیت بهتری دارند پس بچه هایی که در جو صمیمی خانواده غذا میل میکنند خطر ابتلا به چاقی را کمتر تجربه میکنند(Yuasa and et,2008).
مارکیوز و همکاران در مطالعهای مقطعی روی 108 دختر 11-8 سال شیلیایی 4 الگوی غذایی اصلی را به دست آوردند: الگوی اولی رژیمی با چگالی انرژی بالا(مصرف بالای غذاهای چرب،بستنی، شکلات، سیب زمینی سرخ کرده و اسنکها)،الگوی دوم رژیم سالم(لبنیات،میوه ها و سالادها)،الگوی سوم بیانگر مصرف نوشابه(با یا بدون شکر) والگوی چهارم بیانگر رژیم پر کالری و غنی از قند(نان،ساندویچ، شیرینجات) بود(Marques and et al,).
لوزادا و همکاران(1999) در مطالعهای مقطعی روی 447 دختر 12 تا 19 سال مکزیکی با روش تحلیل عاملی 4 الگوی غذایی را مشخص کردند. در الگوی اول بار مثبت فاکتور روی فرآورده های گندم،دسرها،و گوشت بود. الگوی دوم با مصرف بالای لبنیات کم چرب و غلات صبحانه کم فیبر مشخص می شد. الگوی سوم بار فاکتور بالا برای نوشیدنیهای شیرین شده و غذاهای صنعتی داشت و الگوی چهارم بار فاکتور متوسطی برای محصولات ذرت و حبوبات داشتند(Lozada and et al,1999).
کاکرهام و همکارانش(2006): باتحقیقی که در روسیه،قزاقستان،بلاروس و اوکراین انجام دادند به این نتیجه رسیدند که فشارهای روانی بر رژیم غذایی افراد تاثیر گذار بوده است. افرادی که فشار روانی کمتری داشتند رژیم غذایی متعادلتری داشتند و همچنین آنهایی که میتوانستند رژیم غذایی مطلوبی داشته باشند احساس بهتری در زندگی داشتند(Cockerham and et al,2006).
ریتچی وهمکاران(2007)در مطالعهای آینده نگر الگوهای غذایی 2371 نوجوان دختر 9 تا 11 سال کالیفرنیای را به مدت 10 سال بررسی کردند و مشاهده نمودند که مشخصه های الگوهای غذاهای سالم مصرف بالای میوه ها،لبنیات، غلات فاقد چربی اضافه شده ،غذاها وسوپهای مخلوط و مصرف پایین نوشیدنیهای شیرین شده، دیگر شیرینی جات،سرخ کردنیها،برگرها و پیتزا می باشد(Ritchie and et al,2007).
کاکرهام و همکارانش(2004): با مقایسه ی تغذیهی قزاقستان و قرقیزستان به این نتیجه رسیدند که قزاقها دو برابر قرقیزیها مصرف روزانهی گوشت دارند ولی در زمینه ی مصرف سبزیجات 22درصد و میوه 19درصد قزاقها کمتر از قرقیزیها مصرف میکنند. زنان بیشتر از مردان سبزیجات و میوه مصرف میکنند و افراد شاغل و طبقه ی بالای شغلی افراد جوان و متاهل بیشتر از دیگران گوشت و میوه و سبزی استفاده میکنند(Cockerham and et al,2004).
نتایج پژوهش ساکس (1999) و باو(1998) نشان داد که رژیم غذایی حاوی میوه و سبزیجات تازه با استفاده بیشتر از گوشت مرغ و ماهی نسبت به گوشت قرمز و همچنین جایگزین کردن روغن های غیر اشباع شده به جای روغن های اشباع شده ، نقش مهمی در کاهش پر فشاری خون اولیه دارد(Sacks and Baow,1998,1999).
کولیننیز از یک کارآزمایی بالینی(1999) نتیجه گرفت که کاهش مصرف نمک در الگوی تغذیه یکی از تغییرات مهم در سبک زندگی است که موجب کاهش فشار خون در بیماران با فشار خون خفیف می شود . در مورد استفاده از روغن جامد، گوشت قرمز و مصرف کم میوه و سبزیجات تازه با پرفشاری خون بین گروه مبتلا به پرفشاری خون و گروه شاهد تفاوت معنی دار مشاهده شد(Colin,1999).
مه نل،مورکت و فان اوترلو(1992):در بررسی الگوهای غذایی دریافتند که زنان کمتر از مردان غذا میخورند و پرهیز از مصرف گوشت قرمز در میان آنان بیشتر است. در حالی که مردان نوشابه های الکلی بیشتری می نوشند،زنان بیشتر گرایش به نوشیدن قهوه و شیر دارند. پژوهش آنان نشان داد تفاوتهای جنسیتی در مصرف موادغذایی به گونه ای گسترده از باورها،تابوها،تجویزها و دستورهای فرهنگی جوامع گوناگون تاثیر می پذیرد(Mennell and et al,1992).
سه ئونگ و همکاران(1996):در بررسی رفتارهای مرتبط با سلامتی مردم وارنا،گلس کو،ادین بورو در یافتند که مردم وارنا به گونه ای معنادار کمتر از مردم گلس کو و ادین بورو میوه و سبزی مصرف میکنند(Seong,1996).
استپ ت،واردل(2001):در مقایسه ی دانشجویان اروپای شرقی با دانشجویان اروپای غربی دریافتند که دانشجویان کشورهای اروپای غربی با مصرف الیاف گیاه(میوه،سبزی و دانه های گیاهی) و پرهیز از نمک و چربی شیوه ی زندگی سالم تر و بهداشتی تر را نسبت به همتایان شرقی دارند(Stept and Wardel,2001).
شتی(2002): در بررسی خود درباره ی دگرگونی تغذیه در هند تاثیر این دگرگونیها در پیدایش و گسترش بیماریهای مزمن غیرعفونی توجه کرد. وی دریافت که دگرگونیهای جمعیتی، شهرنشینی و دگرگونی الگوهای تغذیه و عادتهای غذایی به پیدایش بیماریهای مزمن انجامیده است(Shetty,2002).

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جرموو و ویلیامز(2004):با تحقیقی که در استرالیا انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین انتخاب غذاهای نامطلوب و فقر تغذیه با طبقه ی کارگر و گروههایی از طبقهی اجتماعی پایین رابطه معناداری وجود دارد(Germove and Williams).
کاکرهام(2000):در ارتباط با سبک زندگی سلامت محور تحقیقی در روسیه انجام دادکه نشان می داد که مردان به طور معناداری بیش از زنان چربی مصرف میکنندو با افزایش سن میزان مصرف چربی کمتر میشود و با بالا رفتن تحصیلات و درآمد گرایش به مواد چربی بیشتر می گردد. همچنین افراد شاغل میزان استفاده از چربیشان زیاد گزارش شد(Cockerham,2000).
نتایج حاصل از تحقیق فرنچ و همکاران(2000)حاکی از آن است که ارتباط نزدیکی بین میزان استفاده از غذاهای آماده رستورانی با دریافت کالری بالا، چربی اضافی و افزایش وزن وجود دارد و افزایش بیش از حد وزن جمعیت میتواند عامل خطر مهمی محسوب شود. اگرچه دریافت چربی در رژیم غذایی به عنوان درصدی از کل کالری دریافتی در جمعیت ایالات متحده در سالهای اخیر 1977 – 1978 از 40 درصدبه 33 درصددر 1994 کاهشیافتهاست .اماهمچنانسطح دریافت چربی مجاز بیش از 30 درصد می باشد(French and et al,2000).
نتایج حاصل از تحقیقلی(2009)نشان دادکه افزایش تراکم فروشگاههایی که در محله ها غذاهای آماده عرضه می کنند با سبک زندگی ناسالم، پروفایل های روانی فقیرتر و افزایش خطر چاقی در بین افراد مسن ارتباط دارد(Li,2009).
جکانوسکی و همکاران(2001)در تحقیقی با عنوان «راحتی، قابلیت دسترسی و تقاضا برای غذاهای آماده» به بررسی افزایش تقاضا برای مصرف غذاهای آماده پرداخته اند. ایشان معتقدند، مشخصه متمایز غذاهای آماده سادگی آن است. در بازار فراگیر امروز، مصرف کنندگان دیگر نیاز ندارند که برای رفتن به فروشگاه غذاهای آماده مسیر طولانی را طی کنند. توانایی قابلیت دسترسی سریع به معنای کاهش در هزینه نهایی بدست آوردن یک وعده غذایی است که منجر به مصرف بیشتر می شود. یافته های این تحقیق نشان داد که افزایش قابلیت دسترسی منجر به افزایش مصرف می شود. عدم احتساب این گونه تغییرات بازار میتواند منجر به استنتاجهای نادرستی راجع به عوامل مسئول بر رشد صنعتی غذاهای آماده شود(Jekanowski and et al,2001).
مورابیا و وایندر(1990) در بررسی عادتهای غذایی سیگاریها و غیر سیگاریها دریافتند که زنان بیشتر از میوه و سبزی و کمتر از مردان گوشت قرمز،شیر،قهوه و دانه های گیاهی استفاده میکنند(Morabia and et al,1990).
بررسی ناناکورن و همکاران(1999) در میان دانشجویان تایلندی نشان داد که دختران دانشجو با اینکه کمتر از پسران دچار اضافه وزن بودند اما بیشتر از آنها برای کاهش وزن و تناسب اندام خود تلاش میکردند. شیوهی اصلی کاهش وزن در دختران دانشجو نیز پیروی از دستور غذایی ویژه گزارش شده بود(Nanakorn and et al,1999).
مجیب الرحمان و ویس وس وارا رائو(2002) در بررسی الگوهای مصرف مواد غذایی بر حسب مذهب در هند تفاوتهای جنسیتی معناداری در میزان مصرف بسیاری از اقلام خوراکی و میزان کالری دریافتی در میان مسلمانان و هندوها گزارش کردند.میزان مصرف غذاهای گوشتی در میان مسلمانان گذشته از میزان تحصیلات و درآمد سرانه، بیشتر از هندوها بود و در برابر مصرف شیر و فرآورده های آن ،چربیها،و روغنهای خوراکی در میان هندوها بیشتر از مسلمانان گزارش شده بود. سرانجام به این نتیجه رسیدند که بعد خانوار،درآمد سرانه،و میزان تحصیلات تاثیری معنادار بر عادتهای غذایی و میزان کالری دریافتی در میان پیروان هر دومذهب داشتهاند(Mujeeb-ur Rahman and Visweswara,2002).
بوینتون و همکاران(2003) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که اگر تبلیغات تلویزیونی بر ویژگیهای غیرتغذیهای مواد غذایی به عنوان مهمترین معیار انتخاب تاکید کنند ارزشهای مصرفی بینندگان نوجوان تاکید کنند ارزشهای مصرفی بینندگان نوجوان به طور منفی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. داده های این پژوهش موید این امر هستند که غذاهایی که بیش از همه تبلیغ میشوند همانهایی هستند که به طور افراطی مصرف میشوند. گذشته از این عادات غذایی شکل گرفته در دوران نوجوانی بر الگوهای غذایی دوران بزرگسالی تاثیر میگذارد و این عادات غذایی میتوانند تاثیری قطعی بر شکل گیری بیماریهای مزمن و خطرناک بزرگسالی داشته باشد(Boynton and et al,2003).
سنچز و همکاران(2003) درپژوهش خود در بین ساکنین اسپانیایی دو الگوی غذایی شامل الگوی غذایی سالم یا مدیترانه ای سرشار از میوه، سبزی ها، غلات، ماهی،فرآورده های شیری و الگوی غربی شامل: سیب زمینی سرخ کرده، گوشتهای قرمز و فرآوری شده، غذاهای آماده و فرآورده های شیری پرچرب گزارش کردند که افراد جوانتر و با فعالیت کمتر از این الگوی غذایی تابعیت کردند(Sanchez- Villagas and et al,2003).
2-5-ارزیابی مطالعات خارجی
محاسن و نقاط قوت:تحقیقات خارجی انجام شده نیز الگوی مناسبی را برای تحقیق در زمینه ی تغذیه به محقق میدهند. در این تحقیقات هم نوع ومیزان مصرف اقلام مختلف غذایی در بین گروه ها و اقوام مختلف را مورد بررسی قرار گرفتند و هم در برخی موارد به بعضی عوامل موثر در تغذیه


دیدگاهتان را بنویسید