دانلود پایان نامه

جنسی از طریق ظرفیتهای قانونی و توجه به اصلاح و بازنگری قوانین و مجازاتها مطابق مقتضیات زمان و تغییر قالب جرایم در این حوزه
7- ارایه برخی از نمونه آراء صادره از محاکم قضایی وتجزیه وتحلیل آنها همراه با آشنایی با قوانین مربوط
دراین مقال روش تحقیق از لحاظ نظری براساس مطالعات کتابخانه‌ای واستفاده از منابع وکتب علوم انسانی درزمینه روانشناسی وجرمشناسی و بهره‌گیری از مقالات مطرح در این خصوص بوده که در همین راستا از آراء محاکم قضایی مجلات حقوقی دادگستری. آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور پایان‌نامه‌های مرتبط و تقریرات درس اساتید حقوق نیزاستفاده شده است
ج: سوالات تحقیق
هرچند برخی از سوالات تحقیق در خلال مطالب پیش گفته مطرح گردید اما بطور برجسته این سوالات مطرح می‌گردد که:
1- آیا در مورد جرایم وانحرافات جنسی سیستم قضایی با چالشی مواجه است یا خیر؟
2- آیا مقنن همه جرایم جنسی را بنحو شایسته‌ای جرم انگاری نموده است یا خیر؟
3- تا چه اندازه به انحرافات جنسی بعنوان سرآغاز یک پدیده مجرمانه جنسی در آینده توجه شده است؟
4- آیا لازم است که برخی از انحرافات از قالب یک نوع بیماری روانی وارد به حوزه جرم‌انگاری مقنن گردد و سیاست جنایی مبتنی بر مجازات و اصلاح و درمان برای آن ترسیم گردد؟
5- سیاست کیفری ایران تا چه اندازه در مورد کنترل جرایم جنسی موفق بوده و آیا توانسته است همه جرایم جنسی را کنترل نماید؟
د: فرضیه‌ها
1- باتوجه به گسترش روزافزون جرایم وانحرافات جنسی و همچنین تغییر ظواهر و روشهای جدید اینگونه جرایم بدیهی است با وجود قوانین سنتی و ناکارآمد سابق بلحاظ قانونی و رویه قضایی چالشهایی در جهت کنترل جرایم جنسی وجود دارد.
2- بسیاری از جرایم نوظهور که زاییده تکنولوژی بشری بوده و در حوزه جرایم و انحرافات جنسی قرار می‌گیرند از دید قانونگذار مکتوم مانده است.
3- درحقوق کیفری ایران به انحرافات جنسی بعنوان زمینه‌های ارتکاب جرایم جنسی توجهی نشده و در محدوه یک نوع بیماری روانی محصور گردیده است.

4- از آنجا که هر جرم جنسی نه تنها بمعنای عام مصادف با نوعی انحراف و کجروی است بلکه به معنای خاص پدیده و ناشی از یک انحراف جنسی است برهمین مبنا لازم است برخی از انحرافات جنسی خطرناک جرم‌انگاری گردد. و در جهت پیشگیری از جرایم جنسی با سبق تصمیم مورد توجه قرار گیرد.
5- نظام کیفری ایران فی‌الواقع بلحاظ ساختار کیفری نا کارآمد،از کنترل جرایم جنسی عاجز مانده است.
ه: سازماندهی تحقیق
این تحقیق در دو بخش تنظیم و هر بخش به فراخور دارای چند فصل و هر فصل مشتمل بر چند مبحث وگفتار می‌باشد در بخش نخست کلیاتی از جرایم و انحرافات جنسی مطرح وسپس به تعریف جرایم و انحرافات جنسی پرداخته شده و مصادیقی برجسته از جرایم و انحرافات جنسی که دارای جایگاه بحث و اعلام نظراست عنوان گردیده است وعلل ارتکاب جرایم وانحرافات جنسی در حد جایگاه مورد بررسی قرار گرفته است چرا که نگارنده لازم دیده است با عنایت به اینکه بلحاظ وجود صورتهای مختلفی از جرایم جنسی و تفاوت در برداشتهای افراد و تداخل مرزهای برخی از جرایم با جرایم دیگر و خلط معنای انحراف صرف با جرم بدوا ضمن تعریف مقوله‌های مورد بحث و بیان مصادیق، این مرزها را بنحو شایسته‌ای تبیین و روشن و خوانندگان مطالب را با شمه ای از مصادیق جرایم وانحرافات جنسی آشنا نماید و سپس در بخش دوم چالشهای حقوق ایران در جرایم و انحرافات جنسی را به بحث گذارد که عمده مسایل در این بخش مطرح می‌گردد که این چالشها ازلحاظ عدم جرم‌انگاری برخی جرایم جنسی و انحرافات جنسی و همچنین عدم پیش‌بینی واکنش کیفری مناسب مورد بررسی قرار می‌گیرد که نمونه‌ای از آراء کیفری در این خصوص در این بخش همراه با تجزیه و تحلیل آورده می‌شود و نهایتا نتیجه‌گیری از مباحث و ارایه راهکارهایی در رویه قضایی و قابل توجه مراجع قانونگذاری این بخش به پایان خواهد رسید.

بخش نخست
کلیات، تعاریف و آشنایی با مصادیق جرایم و انحرافات جنسی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از بزرگترین مشکلات بررسی رفتار جنایی این است که هرگونه کوشش برای درک آن نیازمند شناخت گستره و وسیعی از شاخه‌های علمی است وبدون توجه به تمام جوانب موضوع وجایگاه آن در علوم مختلف وارتباط واژگان هر موضوع با مصادیق مشابه نمی‌توان به شناخت کاملی از آن مطلب دست یافت لذا در بدو امر لازم است تا تعاریف هر مورد را دریابیم وسپس به بررسی ویژگی‌های آن در هر مقام بپردازیم بر همین مبنا این بخش به تعاریف وآشنایی با مصادیق جرایم وانحرافات جنسی وبررسی هر مورد به تفکیک اختصاص یافته است.
فصل اول: تعریف جرم و انحراف جنسی

در این فصل سعی شده قبل از ورود به مباحث اصلی ابتدا واژگان مرتبط که در مباحث آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد تعریف و جایگاه آن در علوم مختلف و در نهایت ارتباط واژگان اصلی شرح داده می‌شود.
مبحث نخست: واژه شناسی
این مبحث شامل تعریف واژگان اصلی می‌باشد که درتحقیق بکاررفته است.
گفتار نخست: تعریف جرم
شاید تعریفی که قانون مجازات اسلامی از جرم ارایه کرده است در حوزه‌ای که همان قانون مورد استناد قرار می‌گیرد کامل‌ترین تعریف باشد، از منظر قانون ((هرفعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود))
براساس این تعریف قانونی از جرم که ملاک، تعیین یا عدم تعیین مجازات می‌باشد بسیاری از رفتارها و کجرویهای اجتماعی که غالبا درتضادبا عرف قراردارد از دایره شمول تلقی جرم خارج و احتمالا تحت عنوان رفتارهای ضد اجتماعی و انحراف دسته‌بندی می‌گردند.
مذهبیون در تعریف جرم از عقاید دینی الهام می‌گیرند و آن را تضییع و تجاوز به حق‌الله و حق‌الناس می‌دانند و لذا جرم در شرع شامل مسائلی است که دارای مفاسد اجتماعی و مفاسد شخصی است در حالیکه مسائل اخیر همیشه عرفا قابل مجازات نیست. ارزش‌هایی که در حقوق اسلام مورد احترام است جان و مال، عقل و شرف و دین افراد است که تجاوز به هریک از این ارزش‌ها مستوجب ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی است .
براساس این تعریف باید گفت چناچه شخصی از چراغ قرمز عبور کند چون تجاوز به حقوق دیگران نموده مرتکب جرم شده در حالیکه بلحاظ حقوقی و قضایی چون در قانون، مجازات برای آن تعیین نشده است نمی‌تواند مصداق جرم باشد.
فارغ از بررسی حقوقی وقضایی مفهوم جرم مربوط به شرایط قانونی پدیده مجرمانه بوده و بیشتر اوضاع واحوال فردی و اجتماعی قبل از ارتکاب جرم و عامل یا عوامل واقعی ارتکاب جرم را مورد توجه قرار می‌دهد جرمشناس براساس مشاهدات و تجربیات علمی به دنبال تعیین رفتارهای ضداجتماعی هستند تا از این طریق بهتر بتواند حمایت جامعه را امکان‌پذیر سازند .
درحقوق خارجی جرم به معنی وسیع کلمه عبارت است از فعل یا ترک فعل فردی است که به جهت لطمه‌ای که به نظم اجتماعی وارد می‌کند مرتکب توسط جامعه به کیفر می‌رسد .
به هرصورت پدیده جزایی یا جرم مبتنی بررفتاری است که از طرفی مخالف نظم اجتماعی و از طرفی دیگر باید این رفتار در قانون جزا پیش‌بینی و مستوجب کیفر قانونی باشد بنابراین تا وقتی رفتار غیرعادی و زیان‌آور شخص به اجتماع با متون قانونی منطبق نباشد مرتکب قابل تعقیب نیست.
گفتار دوم: تعریف انحراف
سابقا مطالبی پیرامون جرم مطرح گردید دراین گفتار مطالبی راجع به انحراف بیان می‌شود تا آشنایی اجمالی با مقوله انحراف به دست آید.
اگر به دنیای اطراف خود نگاه کنیم متوجه خواهیم شد همان قدر که مردم از هنجارها پیروی می‌کنند، تخطی و سرپیچی از قوانین اجتماعی نیز مشاهده می‌شود برای مثال کسانی دزدی می‌کنند، بر سر دیگران کلاه می‌گذارند، تقلب می‌کنند، لباسهای عجیب وغریب می‌پوشند، آرایشهای غیرعادی انجام می‌دهند با لهجه‌های غیرمتعارف سخن می‌گویند، موادمخدر مصرف می‌کنند، به استعمال مشروبات الکلی می‌پردازند قماربازی می‌کنند، به ادیان و فرقه‌های دیگر متمایل می‌شوند، ناراحتی‌های روانی پیدا می‌کنند و مواردی از این قبیل. بنابراین تصور کامل از جامعه، باید شامل هنجارشکنی‌ها و هم نمایشگر هم نوایی‌ها باشد.
هرجا قوانینی برای رفتارمناسب و صحیح اجتماعی وضع شده باشد بصورت غیرمستقیم به (کج رفتاری ) و (انحراف) نیز اشاره شده است تعریف و تبیین رفتار مقبول بطورخودکار طبقه دیگری از وقایع یعنی رفتار غیرمقبول را به ذهن متبادر می‌سازد . به این ترتیب انحراف مجموعه رفتارهایی است که با هنجارهای اجتماعی درعین اعتبار و اجرا مطابقت ندارد و در گروه اجتماعی موجب بروز واکنش‌های متنوعی می‌گردند که نظارت اجتماعی نامیده می‌شود.
از یک نظر انحراف را به دو دسته تقسیم کرده‌اند در حالت انحراف نخستین شخصی گهگاه به اعمال انحراف‌آمیز دست می‌زند ولی از نظر اجتماعی شخص قابل قبولی است چنین افرادی نمی‌گذارند که الگوهای انحراف‌آمیز برهمه جنبه‌های زندگی اشان چیرگی یابد وخود را منحرف نمی‌انگارند و بقیه افراد جامعه نیز هنوز برای آنها احترام قائلند اما در حالت انحراف دومین شخص به عنوان منحرف مشهور می‌شود و جامعه چنین فردی را غیرقابل قبول و ناخوشایند می‌انگارد و خود فرد نیز خودش را منحرف تشخیص می‌دهد و به منحرف‌های شناخته شده دیگر می‌پیوندد .
یکی دیگر از دانشمندان انحراف را اینگونه تبیین نموده که انحراف، ما را به مفهوم هنجار ارجاع می‌دهد براساس این نظر هر نوع ناهنجاری تعبیر به انحراف می‌گردد. ماهیت انحراف بسیار پیچیده و مشکل است که به دلایلی چون گستردگی ماهیت و حدود و ثغور جلوه کنش انحرافی و عوامل وضعیتی مرتبط با آن است اولین عامل در پیچیدگی آن، تعریف انحراف برحسب نسبیت هنجارهای اجتماعی است دومین عامل، هنجارها قاعدتاً ملاک کنش هستند و نه مبین شیوه انجام صحیح آ‌ن‌ها، به دیگر سخن انحراف امری مستمر بوده و قطعی و کامل نیست و برخی انحرافات از هنجارها در بخشی از زمانهای خاص مورد نظر است سومین عامل؛ عدم انطباق کامل مرزهای نظارت غیررسمی و رسمی بر رعایت هنجارها. در این چشم‌انداز مردم به‌د لیل زندگی جمعی و نه برخورد مستمر با نهادهای قانونی است که حدود هنجارها را میشناسند. سایر عواملی که باعث پیچیدگی فهم و تبیین انحراف است، شامل: وجود انحرافات ناخواسته برحسب رابطه انگیزشها با رفتار، وجود رابطه میان ادراک انحراف با انحرافات آشکار و پنهان و… میباشد. بر این اساس واژه انحراف در لغت به‌معنای عملی که به دور از هنجارها میباشد، است. انحراف ازجمله مسائلی است که در حوزه آسیب شناسی اجتماعی بدان پرداخته میشود. انحراف صفت منسوب به برخی رفتارها یا اشخاص، نظیر بزهکاری یا بیماران روانی است. این موضوع از آرا متقدم آسیب‌شناسی اجتماعی اخذ شده است. جامعهشناسان، انحراف را نه‌مانند صفتی رفتاری یا نوعی شخصیت، بلکه به‌ منزله ویژگی برخی وضعیتهای اجتماعی یا کارکردهای ساختی نظام اجتماعی در نظر میگیرند .
مجموعه صاحبنظرانی را که تعریفی از کجرفتاری (انحراف) ارائه دادهاند میتوان به دو گروه بزرگ تقسیم کرد:
1- گروهی که کج‌رفتاری را پدیدهای واقعی و دارای صفتی میدانند که از رفتارهای بهنجار قابل تشخیص و تفکیک است. (نتلر، 1984 و هرشی، 1973).
2- دسته دوم آنانکه مدعیاند کجرفتاری لزوماً واقعی نیست و برخی افراد به اشتباه یا از روی غرض برچسب می‌خورند. از سوی دیگر صرف ارتکاب نوعی خاص از رفتار چنانچه عدهای متوجه نشوند یا قدرت انگزنی نداشته باشند باعث میشود لزوماً فرد کج‌رفتار تلقی نشود. بنابراین از نظر این گروه اساساً این انگ است که کسی را کجرفتار میکند و نه نفس رفتار. (ارمن و لاندمن، 1996؛ سیمون، 1996؛ بکر، 1973 و اریکسون، 1962) .
به صورت عام از نظر جامعهشناسان انحراف را میتوان ناهمنوایی با مجموعه هنجارهای معینی تعریف کرد که شمار زیادی از افراد یک اجتماع یا جامعه پذیرفته‌اند. تخطی از هنجارها، طیف وسیعی دارد چنان‌ که در سطح کلان جامعه با اتلاف و قصور و بینظمی و لااُبالیگری تداعی میشود و در سطح میانه جامعه به نظامیگری و ناامنی و بیتخصصی و ناآگاهی تعبیر میگردد و در سطح خرد جامعه سر از بیماری و بزه و جرم و گناه در میآورد .
سابقه بررسی رفتارهای کجروانه با تاریخ تفکر اجتماعی عجین است دورههای آغازین تحلیل کجروی در تمدن مغرب ‌زمین شاهد مباحثی نظری و متکی بر مواضعی فلسفی یا مذهبی است. بررسی این نظرات نشان میدهد که اندیشمندان آن دورهها، به اثرپذیری کجروی از علل گوناگون و ابعاد متفاوت این اثرپذیری توجه داشتند. نخستین گونه‌های این سخنان را میتوان در “دوران یونان باستان” دید. برای نمونه، افلاطون و ارسطو در همان حال که وقوع جرم را به عواطف و انگیزههایی درونی نسبت میدهند، از امکان تأثیرگذار بودن “تشکیلات اجتماعی و اقتصادی” سخن میگویند و “فقر” را “یکی از شرایط مساعدِ” شکلگیری و گسترش جرم قلمداد میکنند .
کجروی همانند سایر پدیدههای اجتماعی دارای کارکردهای منفی و مثبت می‌باشدبااین توصیف که شکسته شدن هنجارهای مهم اجتماعی در سطح گسترده، زندگی اجتماعی را غیرقابل پیشبینی کرده و عامل ایجاد تضاد و کشمکش میان دو گروه همنوایان و کجرفتاران میشود که حاصل همه اینها از بعد منفی:
1. ایجاد اختلال در نظم اجتماعی خواهد بود.
2. اگر بدون مجازات بماند، تمایل به همنوایی را در مردم از بین می‌برد.
3. مخدوش کردن حس اعتماد و اطمینان عمومی باعث می‌شود.
4. صرف هزینههای هنگفت برای فعالیتهای کنترل اجتماعی لازم است.
از نظربرخی دانشمندان انحراف می‌تواند تاثیرات مثبتی نیز داشته باشداین بحث اولین ‌بار توسط امیل دورکیم مطرح شد. از نظر وی کجروی برخلاف آنچه مردم خیال میکنند، ماهیت رفتار نیست بلکه منوط به چگونگی تعبیر و تفسیر دیگران از آن رفتار است، وی معتقد است که کجروی برای بهبود و اصلاح اجتماعی مفید است. کارکردهای انحراف و کجروی عبارت‌اند از:
1. کمک به تصریح و روشن شدن هنجارها و تعیین حدود تحمل و مدارای اجتماعی است. شاید بتوان گفت اگر کجروان نبودند همنوایان نیز به ذهن متبادر نمیشدند.
2. حفظ و تقویت ارزشها و همبستگی و یگانگی جامعه.
3. عمل کردن به‌عنوان سوپاپ بخار برای کاهش فشار نارضایتیهای اجتماعی بدین صورت که کجرفتاری از تراکم زیاد از حد ناخشنودیهای اجتماعی کاسته، فشارهایی را که بر گروه نظم جامعه وارد میآید خنثی کرده، یا دست‌کم کاهش خواهد داد.
4. به صدا در آوردن سوت خطر بروز نقص در سازمان اجتماعی. در شرایط خاص، هنجارها به طریق گریز نهادی یعنی کج رفتاریهای منظم و در سطح وسیع توسط تعداد زیاد یا اکثریت مردم شکسته میشوند. برای مثال بروز گریز نهادی (طفره عمومی) در مقابل قوانینی که در غرب تفریحات روزهای یکشنبه را تعطیل میکرد بیانگر این است که چنین بیهنجاریهایی قابلیت اجرایی ندارند.
5. کجروی معمولاً به‌عنوان یک منبع تغییرات اجتماعی قلمداد میشود. آنچه امروز کجرفتاری است ممکن است فردا همنوایی باشد. هر شخص یا گروهی که تصمیم به تغییر هنجارهای موجود در یک جامعه بگیرد، به همراه آن باید خطر بدنامی و رسوایی را به‌ دلیل این کجروی بپذیرد .
خلاصه اینکه کج‌رفتاری و انحراف ماهیتاً بد یا خوب نیست و با توجه به شرایط میتواند از نظر اجتماعی مفید یا مضر باشد.
به عقیده نگارنده انحراف در یک تعریف جامع و مانع می‌تواند مشتمل بر یک سری رفتارها. کنش‌های خلاف هنجارها واصول مورد قبول همگان با نمودبیرونی یا درونی باشد بنحوی که یک فرد منحرف را از سایر افراد جامعه با بروز آن رفتار یا کشف آن حالت در وی توسط دیگران متمایز سازد بدیهی است وقتی از انحراف بحث می‌شود دایره وسیعی از کج‌روی‌های اجتماعی که جرم نیز اخص از آ


دیدگاهتان را بنویسید