دانلود پایان نامه

مازوشیسم، درد کشیدن و ملامت شدن توسط محبوب، سبب لذت فوق العاده شده و این تمایلات هنگام مقاربت به منتها درجه خود می‌رسند به طوری که شخص، اشدّ عقوبت را به سهولت بر خود همواره می‌کند.
بنابراین مازوشیسم نوعی انحراف است که شخصیّت وجودی فرد را دچار عذاب می‌کند، زیرا این فرد هیچ گاه در عمل جنسی به تمتّع نهایی نخواهد رسید مگر اینکه به نوعی مثل کتک خوردن یا تحقیر شدن، مورد رنج و عذاب قرار گیرد.
افراد مبتلا به مازوشیسم اغلب به درون خود پناه برده و می‌کوشند تا به وسیله فکر، خیال و تجسّم صحنه‌های مختلف و حتی با خودآزاری بوسیله خویش، تمایلات خود را ارضاء نمایند و از تظاهرات آشکار خودداری می‌کنند. مازوشیسم ممکن است از زمان کودکی در فرد هویدا شود که در این صورت، اطفال مذکور عمداً مرتکب اعمالی می‌گردند که مورد مجازات قرار گیرند تا از تنبیه شدن و کتک خوردن و رنج دیدن لذّت ببرند. منحرفان مازوشیست غالباً به خودارضایی معتاد می‌باشند. برخی از آنها معمولاً پس از تحمل زجر، مقاربت عادی را انجام می‌دهند و گاهی نیز همان زجر برای ارضاء شدن آنها کافی است.
د: خودارضایی
برای خودارضایی اصطلاح «اونانیسم» به کار می‌رود. این اصطلاح از نام «اونان» اقتباس شده که در کتاب مقدّس به زشتی از او یاد شده است. در سفرِ پیدایش، باب سی و هشتم آمده است: «یهودا دختر مرد کنعانی را که شوعه نام داشت به زنی گرفت و به او درآمیخت. پس زن آبستن شد و پسری زایید که او را عِیر نام نهاد و بار دیگری آبستن شد و پسری به دنیا آورد و او را اونان نامید و باز هم پسری زایید و او شیله نام گذارد. یهودا برای نخست زاده خود (عیر) دختری به نام تامار را به ازدواج درآورد اما عیر در نظر خداوند شریر بود و خداوند او را بمیراند. پس یهودا به اونان گفت: به زن برادرت درآی و حق برادرشوهری را به جای آورده و نسلی برای برادر خود پیدا کن. لیکن چون اونان دانست که آن نسل از برای او نخواهد بود، هنگامی که به زن برادر خود درآمیخت، بر زمین انزال کرد تا نسلی برای برادر خود ندهد و این کار او در نظر خداوند ناپسند آمد، پس او را نیز بمیراند.»
خودارضایی نوعی تحریک مکانیکی در دستگاه تناسلی است که در افراد صورت می‌گیرد. مقدمه شروع به این عمل، آگاهانه انجام می‌گیرد، ولی ممکن است فرد در حین این کار از خود بی خبر شود. این عمل انحرافی بوده و به دلیل عدم دسترسی به روابط مشروع که از طریق ازدواج باید صورت گیرد. جایگزین رفتار مذکور می‌شود. بنابراین می‌توان گفت خودارضایی عبارت است از تسکین یا اطفاء شهوت به وسیله مالش یا فشار به اعضای تناسلی یا به کار بردن وسایل غیرطبیعی به منظور رسیدن به اوج لذّت جنسی به سبب عدم دسترسی به جنس مخالف.
در مورد خودارضایی مردان از اصطلاحاتی همچون «استمناء»، «جلق» و «مستربیشن» استفاده می‌شود. امّا از آنجایی که خودارضایی در دختران و زنان نیز انجام می‌شود، استفاده از اصطلاح «استمناء» (بر وزن استفعال، به معنی طلب منی نمودن) در مورد آن صحیح نخواهد بود، زیرا در موقع ارتکاب خودارضایی توسط زنان یا دختران، منی از آنان خارج نمی‌شود بلکه لذت جنسی آنها به گونه دیگری است. بنابراین لازم می‌باشد که در مورد خودارضایی در زنان، اصطلاح «استمناء» را به «استشهاء» (بر وزن استفعال، به معنی طلب شهوت نمودن) بدل کنیم.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در زبان انگلیسی نیز برای «استشهاء» از اصطلاح «کلیتوریسم» استفاده می‌شود که از نام «کلیتوریس» اقتباس شده است.
باید توجه داشت که احتلام یک پدیده طبیعی بوده و این تصویر که تراوشات شبانه منی همچون استمناء برای سلامتی بدن زیان بخش است، کاملاً خطا و اشتباه می‌باشد. البته برخی از عوامل بیرونی و درونی در کمی یا زیادی تعداد احتلام‌ها مؤثرند. به طور مثال، تحریکات محیطی دائم و عدم دسترسی به روابط زناشویی موجب احتلام با فاصله‌های زمانی کوتاه می‌شود. تخیّلات و تفکّرات شهوی نیز چنانچه منجر به استمناء نشوند، همین اثر را خواهند داشت، زیرا فرد در عالم خواب اعمالی را که در بیداری نمی‌تواند انجام دهد به جا می‌آورد. این نوع اعمال مانند رؤیاهایی می‌باشند که در آنها تمایلات عقب رانده فرد ارضاء می‌شوند.
ه: چشم چرانی

شخص مبتلا به انحراف چشم چرانی «پی پینگ تام» نامیده می‌شود. «تام» مخفف نام «تامسون» است. تامسون نام خیاطی بود که در شهر «کاونتری» انگلستان به کار مشغول بود. این فرد از مشاهده همسر حکمران شهر به نام «خانم گودیرا» که به عنوان مجازات، او را لخت کرده بودند و در شهر گرداندند، لذّت برده و به ارضای جنسی رسید. به همین دلیل اصطلاح «پی پینگ تام» از نام او منبعث شده است.
چشم چرانی، نظربازی، تماشاگری جنسی، دیده بانی جنسی و نگاه دزدانه، همه در یک مفهوم به کار می‌روند. همچنین اصطلاح «ویوریسم» که از واژه فرانسوی «ویور» (به معنی دیدن) اقتباس شده است در مورد این انحراف کاربرد دارد. برخی از صاحب نظران نیز چشم چرانی را «برهنه دوستی» از نوع «فاعلی» می‌دانند.
چشم چرانی قطه مقابل خودنمایی می‌باشد. به این معنی که مبتلایان به چشم چرانی برخلاف خودنمایان که از نمایش دادن متلذّذ می‌شوند، از نمایش دیدن لذّت می‌برند و درواقع، بهترین خوشی جنسی زمانی به آنها دست می‌دهد که بدن عریان افراد جنس مخالف و خصوصاً دستگاه تناسلی آنها را ببینند یا شاهد آمیزش جنسی دیگران باشند. به عبارت دیگر، یک فرد نظرباز با کمال میل و اشتیاق، علاقه خود را به تماشاگری و چشم چرانی نشان می‌دهد ولی یک فرد خودنما دوست دارد که واکنش قربانی خود را تماشا کند. پس این دو انحراف از نظر اساس و بنیان با یکدیگر متفاوت بوده و هیچ یک با دیگری رابطه ای ندارند و درواقع، هیچ یک از آنها متمم دیگری نمی‌باشند به طوری که وقتی یک فرد خودنما به یک شخص نظرباز برخورد کند، از او می‌گریزد.
بنابراین می‌توان گفت چشم چرانی عبارت است از نگاه کردن‌های مکرر به افرادی معمولاً غریبه یا در حال لخت شدن بوده یا مشغول اعمال جنسی هستند و ظن نمی‌برند که کسی آنها را دید بزند. استفاده از این عمل انحرافی برای ارضای جنسی، یکی از کاربردهای خیال بافی است. در این حالت، فرد باید موضوع امیال خود را ببیند اما سعی نخواهد کرد که با آن تماس جنسی طبیعی برقرار کند. به این ترتیب، او به ارضای مشاهده ای یا حظّ بصر دست می‌یابد. به هر حال چشم چرانی نوعی انحراف است که در آن ارضای جنسی فقط از طریق نگاه کردن به اعضای جنسی و تحریک کننده یا اعمال جنسی حاصل می‌شود.
عمل نگاه کردن منحرفان چشم چران، دزدانه و به منظور دستیابی به تهییج جنسی است و به منظور داشتن فعالیت جنسی با شخص در معرض دید، رسیدن به اوج لذت جنسی این منحرفان به وسیله خودارضایی می‌باشد که یا ضمن فعالیت چشم چرانی دزدانه یا بعد از آن در واکنشی به خاطره منظره ای که شاهد آن بوده‌اند، انجام می‌گیرد. باید توجه داشت که چشم‌چرانی به منظور تحریک میل جنسی و مقدمه مقاربت نمی‌توان انحراف دانست زیرا هیچ وقت این عمل خود به تنهایی، رضایت خاطر جنسی یک شخص طبیعی و سالم را فراهم نمی‌کند بلکه راه را برای رسیدن به مقصود نهایی که همان عمل نزدیکی است، مستعدتر می‌سازد. اما اگر شخص مبتلا، بدون آنکه توانایی یا تمایل به عمل نزدیکی با جنس مخالف را داشته باشد، صرفاً با همان عمل چشم چرانی به اوج لذت جنسی دست یابد، باید او را منحرف دانست. به طور مثال، برخی چشم چرانان از پشت پنجره یا پشت بام، منازل همسایگان خود را زیر نظر می‌گیرند تا آنان را در حال برهنگی مشاهده کرده و کسب لذت جنسی نمایند. حتی بعضی از منحرفان مذکور، قراردادهایی را با فواحش و روسپیان منعقد می‌نمایند و درنتیجه به هنگام مقاربت مردان دیگر با این زنان، در محل‌هایی به صورت پنهانی و مخفیانه قرار گرفته و این عمل را مشاهده می‌کنند تا در همان حال به اوج لذت جنسی برسند.
در بسیاری از چشم چران‌ها احساس خطر، تشویش و اضطرابی که همراه نظربازی است هیجان آور می‌باشد. در این مورد معمولاً فرد مبتلا به طور مخفیانه به چشم چرانی پرداخته و این شکل تماشاگری برایش لذت بخش است چنین منحرفانی اگر به طور آشکار در مکان‌هایی قرار گیرند که افراد در آنجا برهنه هستند یا خود را عریان در معرض دید دیگران قرار می‌دهند به لذت و تهییج جنسی نمی‌رسند.
چشم چرانان معمولاً از ناتوانی جنسی و انزال زودرس رنج می‌برند. اما به ندرت داوطلب درمان خود می‌شوند. آنها افرادی گوشه‌گیر، خجول، انزواطلب، عاری از خشونت و نرم رفتار می‌باشند و از نظر تعداد، بیشترین منحرفین را تشکیل می‌دهند. اما به دلیل خصایصی که در مورد آنان ذکر شد، کمتر مورد شکایت قرار می‌گیرند. این منحرفان اکثراً گوشه ای دنج و مناسب برای خود یافته و بدون جلب توجه به عمل انحرافی خود مشغول می‌شوند. به این ترتیب غیر از مواردی اندک، ظاهراً چشم چرانان برای افراد جامعه ایجاد مزاحمت چندانی نمی‌کنند.
گاهی منحرفان مذکور با پارک اتومبیل خود در کنار مدارس دخترانه، سینماها، نمایشگاه‌ها و مراکز خرید، به عنوان اینکه منتظر سرنشین خود هستند، ساعت‌های متمادی به چشم‌چرانی مشغول می‌شوند و اصرار آنان بر تداوم این عمل در همان محل خاص به خصوص در کنار مدارس، موجب شک اولیاء و مربیان شده و لذا با آنان برخورد می‌شود. این منحرفان اغلب هنگام نظربازی در پشت فرمان اتومبیل به خودارضایی می‌پردازند. تعداد بسیار کمی از چشم چرانان بعد از عمل انحرافی خود به سوژه حمله و تجاوز کرده و یا دست به جنایت می‌زنند. اما به طور کلی باید گفت این منحرفان چندان خطرناک نمی‌باشند.
گفتار دوم: انحراف جنسی توام با تماس و رابطه
دسته‌ای از انحرافات جنسی توام باتماس و رابطه بوده ودرواقع اقتضای انحراف ایجاب می‌کند که منحرف جهت تداوم انحراف خود شرایط رافراهم دیده، آنگاه اقدام کندبراین اساس در این گفتار مهمترین انحرافاتی که همراه با تماس ورابطه است بیان می‌شود.
الف: بچه بازی
انحراف جنسی «بچه‌بازی» یا «پدوفیلی» جزء زشت‌ترین، فجیع‌ترین و جنجالی‌ترین مسایل مربوط به حقوق جزا به خصوص در جرایم علیه اطفال می‌باشد. «پدوفیلی» از ریشه «پدوفیلیا» در حقوق روم بوده و از دو کلمه «پدو» به معنای «بچه» و «فیلیا» به معنی «دوست داشتن» یا «عشق ورزیدن» تشکیل شده است پدوفیلی در اصطلاح حقوقی به سوءاستفاده جنسی از اطفال گفته می‌شود و در حقوق جزای بین الملل از این انحراف به لذّتی که یک شخص بزرگسال از داشتن روابط جنسی با کودکان (اعم از دختر یا پسر) می‌برد، تعبیر گردیده است.
بچه بازی نوعی اختلال روانی است که درنتیجه آن فرد مبتلا به جای برقراری رابطه عادی جنسی با جنس مخالف، به سراغ دختران یا پسران کم سال و نوجوان رفته و میل جنسی خود را با تماس با آنها ارضاء می‌کند. این انحراف بیشتر اختصاصی به مردان دارد که اگر با حالات روانی دیگر مثل «سادیسم» توأم شود، سبب ارتکاب جنایت‌هایی می‌گردد. بنابراین بچه بازها ممکن است همجنس‌گرا یا غیرهمجنس‌گرا و سادیست یا مازوخیست باشند. بسیاری از کودک آزاران به بچه‌بازی سادیستی مبتلا هستند. اما نکته مهم این است که هنگامی می‌توان از بچه‌بازی سخن گفت که فرد مبتلا، حداقل 16 سال یا بیشتر داشته و قربانی نیز حداکثر 13 ساله یا کمتر باشد.
اکثریّت قریب به اتفاق بچه‌بازان را مردان تشکیل می‌دهند که برخی از آنها به دختران و بعضی نیز به پسران گرایش دارند. البته تعداد اندکی نیز در عین حال کودکان دختر و پسر را هدف قرار می‌دهند. در بین مردان مبتلا به بچه بازی، تعداد سالخوردگان و افراد مسن که قدرت و توانایی مقاربت را ندارند زیاد است. پیرمردان و ناتوانان جنسی اغلب با مکیدن آلت تناسلی مردانه، لیسیدن مقعد، لیسیدن دستگاه تناسلی زنان، دیدن منظره ادرار کردن و یا چشیدن و بوییدن ادرار یا مدفوع فرد مورد علاقه، ارضاء جنسی می‌شوند.
البته پدوفیلی در جوانان نیز دیده می‌شود، ولی این افراد نیز به ناتوانی جنسی دچار هستند. درواقع، از آنجایی که جوانان مذکور نمی‌توانند غریزه جنسی خود را از طریق عادی و مقاربت طبیعی ارضاء کنند به بچه‌بازی مبتلا می‌شوند.
بچه‌بازها در همه طبقات اجتماعی- اقتصادی یا گروه‌های سنی و شغلی یافت می‌شوند. آنها اغلب آموزگار، کشیش، مشاور، مربی، مأمور نظارت بر آزادی مشروط یا صاحبان مشاغل دیگری هستند که با کودکان تماس نزدیک دارند. این افراد از رابطه مذکور استفاده می‌کنند تا از کودکان بخواهند که خواسته‌های جنسی آنان را پاسخ گویند. 70 تا 95 درصد قربانیان بچه بازها، آشنا یا اعضای خانواده، آنها هستند. بسیاری از مبتلایان به بچه بازی، مردان متأهلی می‌باشند که خود صاحب فرزندند. اگرچه آنها خود را همجنس باز نمی‌دانند اما بیشتر قربانیان آنان پسر هستند.

اکثر منحرفان بچه‌باز به اختلال عصبی دچار بوده و از نظر عاطفی ثبات ندارند. آنها از اشخاص بالغ می‌ترسند و به همین دلیل به بچه‌ها نزدیک می‌شوند، زیرا از این طریق احساس قدرت جنسی و تفوّق به آنان دست داده و می‌توانند خود را ارضاء کنند. بچه بازان به طور ناخودآگاه، همیشه احساس کودکان را داشته و از این جهت، خود را با آنان همانند می‌سازند. بیشتر این منحرفان اشخاصی مطیع و انفعالی بوده و از لحاظ فکری معیوب می‌باشند و یا به نوعی حالت عصبی دچار هستند. بچه بازها دائماً ترس از تحقیر و طرد شدن به وسیله جنس مخالف را داشته و از نظر عاطفی نابالغ مانده‌اند. آنها برای شریک جنسی بودن، بچه‌ها را بی‌خطرتر و سالم‌تر می‌دانند.
تحقیقات در مورد بچه بازها نشان می‌دهد که مردان مبتلا، غالباً افراد ضعیف و رشد نایافته‌ای هستند که از محدود کردن و کنترل دیگران لذت می‌برند. آنها نیاز قوی به آمیزش جنسی فوری داشته و کنترل انگیزشی ضعیفی دارند. این منحرفان تنها و منزوی بوده و کمبود عزّت نفس دارند و در روابط بزرگسالان ناموفق هستند. مزاحمین کودکان نسبت به آنهایی که مرتکب جرم جنسی علیه بزرگسالان می‌شوند، بیشتر احتمال دارد که افسرده باشند. آنها پیشینه ای دارند که نشان می‌دهد وابستگی اولیه نامطمئنی داشته و غالباً دارای زندگی خانوادگی کژرفتارانه بوده اند. معمولاً بچه بازها درصورت دستگیری، اتهامات خود را انکار می‌کنند و علت این امر را می‌توان دو چیز دانست: اول- عدم پذیرش جرم به دلیل فقدان اعتماد نسبت به دیگری در جریان مصاحبه یا بازجویی دوم- تفسیر مجرم از سوءاستفاده جنسی و آسیب رساننده ندانستن عمل خود. بنابراین، باید به متفاوت بودن معنای انکار در این منحرفان توجه کرد، چرا که برخی از آنها به دلیل احساس گناه با شرم به انکار مبادرت می‌ورزند درحالی که برخی دیگر، وجود هر مسأله‌ای را منکر می‌شوند.
ب: حیوان دوستی
علاقه جنسی به حیوانات را «زوفیلیا» و مقاربت با آنان را «زوراستی» و تمایلات سادیستی جنسی به حیوانات را «بستیالیته» می‌نامند. این انحراف عبارت است از نزدیکی با حیوانات، خواه از طرف مردها صورت گیرد و خواه از سوی زنها. درواقع، حیوان بازی به جای اینکه با جنس مخالف غریزه جنسی خود را ارضاء کنند، به حیوانات متوسل می‌شوند. بر این اساس شخص منحرف، حیوان به خصوصی را به جای جفت جنسی برمی‌گزیند و اگر ارضای جنسی او منحصراً از این راه حاصل شود، یک منحرف واقعی خواهد بود. عده ای معتقدند اگر حیوان بازی به صورت اتفاقی و موقتی باشد، نمی‌توان آن را انحراف قلمداد کرد ولی اگر با وجود دسترسی به جنس مخالف، فردی مرتکب این عمل شود، می‌توان او را منحرف نامید. البته باید دانست که وقتی شخصی، مدتی مرتکب عمل جنسی با حیوانات شد، می‌توان او را منحرف نامید. البته باید دانست که وقتی شخصی، مدتی مرتکب عمل جنسی با حیوانات شد، خواه ناخواه این عمل در زندگی جنسی او مؤثر افتاده و ممکن است او را از روش عادی جنسی کاملاً دور نماید به طوری که دیگر قادر به عمل نزدیکی با جنس مخالف نبوده و پس از ازدواج نتواند با همسرش توافق جنسی داشته باشد.
حیوان بازی اکثراً در اثر محرومیّت‌های جنسی به خصوص در پسران هنگام بلوغ و پس از آن صورت


دیدگاهتان را بنویسید