دانلود پایان نامه

محیط زیست آن ها و نیاز برای اقدام منسجم چند جانبه جهت بررسی این مشکلات آشکار نشده بود. با ادامه و گسترش انتشار بیشتر اطلاعات مربوط به چالش های محیط زیستی این قلمرو آبی، نگرانی بین المللی نیز در طی سال های گذشته به اشکال مختلفی افزایش یافته است. کنوانسیون رامسر و اقدامات دبیرخانه آن در بررسی چارچوب تعهداتی دولت ها نقش محوری و اساسی را ایفا می کنند، زیرا این کنوانسیون تنها چارچوب تعهداتی است که به طور انحصاری به مقوله تالاب ها به عنوان بخشی از محیط زیست پرداخته است. اما در این میان نباید از سایر منابع حقوق بین الملل از جمله اصول عام و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست و سایر معاهدات و موافقتنامه های بین المللی زیست محیطی که می توان از آن ها تعهدات بین المللی دولت ها در حفاظت از محیط زیست زیست تالاب ها را استنباط نمود، غافل شد.
بخش اول: اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست ناظر بر حفظ و حمایت از تالاب ها و توسعه پایدار
اگرچه سخن گفتن از اصول کلی و پرداختن به کلیت این اصول در حفاظت از محیط زیست، موضوع ساده ایی به نظر نمی رسد و عده ای آن را جزو حقوق نرم و غیر الزام آور تلقی نموده و عده ای دیگر آن را در صورت ایجاد یک قاعده عرفی یا درج در یک سند، الزام آور می دانند، اما با استناد به ماده 38 اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری، اصول کلی حقوق با شالوده محکم حقوقی، در حاشیه قوانین و گاه در متن های خشک، راه حل هایی را برای اجرای عدالت فراهم می سازند.(ویرالی,102,1364)
موقعیت و جایگاه اصول ناظر بر حمایت از محیط زیست بر همین منوال است و علی رغم سابقه کوتاه این رشته از حقوق بین الملل محیط زیست تاثیر داشته و هم در تکامل آتیه آن موثر خواهد بود. این اصول و مفاهیم نقش بسیار مهمی در حقوق بین الملل محیط زیست، که خود یکی از حوزه های به سرعت رو به رشد حقوق بین الملل است ایفا می کنند.
باید اذعان داشت که تمامی اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست در جهت اثبات مفهوم توسعه پایدار به کار می آیند و در واقع این اصول و مفاهیم، جامعه بین الملل را در تلاش هایش برای بدست آوردن و تحصیل توسعه پایدار هدایت می کنند.
از اواخر دهه 1980، پارادایم جدیدی در عرصه توسعه تحت عنوان توسعه پایدار شکل گرفت. در بعد زیست محیطی توسعه پایدار، تامین و تضمین حق توسعه اقتصادی و اجتماعی بایستی به نحوی باشد که با اصول و قواعد اساسی زیست محیطی منطبق باشد. توسعه ای که متضمن رعایت اصول و قواعد زیست محیطی نباشد در تحلیل نهایی توسعه ای موقت، گذرا، و ناپایدار خواهد بود و به عبارتی توسعه پایدار مستلزم حفاظت از محیط زیست است.
در مورد تعداد و نوع اصول کلی محیط زیست محیطی توافقی در دکترین وجود ندارد. در سال 1974 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ماده ای را در رابطه با حفاظت از محیط زیست در قطعنامه شماره 3281 مربوط به منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت ها گنجاند. این ماده اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست را چنین اشعار می دارد:
حفظ، نگهداری و توسعه محیط زیست برای نسل حاضر و آینده از مسئولیت های کلیه کشورها محسوب می گردد. کلیه کشورها بایستی طبق این مسئولیت در اتخاذ سیاست های زیست محیطی تلاش نمایند. کلیه کشورها مسئولند اطمینان حاصل نمایند که فعالیت های در حیطه صلاحیت یا کنترل شان به محیط زیست سایر کشورها یا مناطق ورای حدود صلاحیت ملی آنان صدمه ای وارد ننمایند. کلیه کشورها بایستی در تکمیل معیارهای بین المللی و قواعد مربوط به محیط زیست همکاری نمایند. این سیاست ها نباید به طور زیانباری بر پیشرفت بالقوه کشورهای در حال توسعه تاثیرگذار باشد.
مهمترین این اصول در دو سند مهم کنفرانس سازمان ملل متحد (بیانیه کنفرانس 1972 راجع به محیط زیست و بشر در استکهلم و بیانیه کنفرانس راجع به محیط زیست و توسعه 1992 در ریودوژانیرو) تثبیت شده است. این دو بیانیه همراه با صد ها معاهده زیست محیطی بین المللی دیگر اصول زیر بنایی حقوق بین الملل محیط زیست را تشکیل می دهند.
لذا در این بخش اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست را به عنوان یکی از منابع حقوقی در حفاظت از محیط زیست تالاب ها را با نگاهی به توسعه پایدار بررسی می نماییم.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث اول: اصول حقوق بین الملل محیط زیست مرتبط با توسعه پایدار
گفتار اول: اصل حاکمیت بر منابع طبیعی
یکی از اصول بنیادین تنظیم کننده روابط بین الملل، بدون تردید اصل حاکمیت دولت هاست که روی آن توافق کامل وجود دارد و بدون توجه به ایدئولوژی ها، تمایلات و شرایط سیاسی از سوی همه گروه ها مورد حمایت قرار گرفته است. حاکمیت، اختیارات و حقوق متعددی را شامل می شود. 1 از جمله حاکمیت بر منابع طبیعی.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در واقع تکوین حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی،حاصل تلاش های اوست، اعلام داشته است که حق مردم و ملت ها در خصوص حاکمیت دائمی بر منابع و ذخایر طبیعی خویش باید به نفع توسعه ملی آن ها و رفاه مردم دولت های ذیربط اعمال شود.2
به موجب اصل 21 اعلامیه استکهلم، هر چند کشور ها حق بهره برداری از منابع طبیعی در قلمرو خود را دارند اما این بهره برداری نباید به گونه ای باشد که خارج از قلمرو نظارت خود را تحت تاثیر قرار داده و باعث ضرر و زیان به قلمرو کشورهای دیگر شود.
حاکمیت ملی بر مسائل منابع طبیعی در بسیاری از معاهدات بین المللی و اعلامیه ها مورد تایید قرار گرفته است. که از جمله ماده 6کنوانسیون یونسکو در خصوص میراث جهانی، ماده 15کنوانسیون تنوع زیستی، اصل21 اعلامیه استکهلم، اصل 2 اعلامیه ریو، مقدمه کنوانسیون لندن
______________________________
1 کاسسه، آنتونیو. حقوق بین الملل، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی، تهران: انتشارات میزان، 1385، صص 172- 171
2 قطعنامه 1803 (هفدهمین اجلاس) مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ مورخ 14 دسامبر 1962 .
1972 راجع به غرق کردن مواد زاید در دریا،کنوانسیون بیابان زدایی 1994 و کنوانسیون استکهلم در مورد آلاینده های پایدار .
گفتار دوم: اصل پیشگیری از خسارت زیست محیطی
تمرکز بر پیشگیری از آلودگی هم از سوی صنایع و هم سیاست گذاران، انعکاس این آگاهی روزافزون است که خودداری و کاهش آلودگی تقریبا همیشه از تلاش برای اعاده وضعیت یک منطقه آلوده شده ، کم خرج تر و مقرون به صرفه تر است.به علاوه در برخی موارد در صورت ورود آسیب به محیط زیست جبران آن غیر ممکن است. انقراض گونه های گیاهی و جانوری، فرسایش و تخلیه آلاینده های پایدار در اکوسیستم های آبی، وضعیت های مهار نشدنی و غیر قابل بازگشتی را بوجود می آورد.
حتی زمانی که آسیب قابل جبران باشد، هزینه های احیای محیط زیست بسیار بالاست.1
اصل پیشگیری مستلزم استفاده از فنون خاص نظیر تجزیه و تحلیل احتمالی پیامدهای به جا مانده از فعالیت های صورت گرفته است. ارزیابی آثار زیست محیطی پیش از آغاز فعالیت یا طرحی که ممکن است آثار زیان بار زیست محیطی در خور توجه به بار آورد، باید حاصل شود. ارزیابی به این منظور صورت می گیرد که توسعه، حد اقل زیان های جانبی را داشته باشد و پایداری را تضمین کند.
گفتار سوم: اصل تعهد به همکاری، اطلاع رسانی و کمک در مواقع ضروری زیست محیطی
مقتضیات زندگی مشترک بین المللی لزوماً همکاری بین المللی را به دنبال خواهد داشت. این ضرورت در عرصه محیط زیست به لحاظ ویژگی های آن به مراتب با شدت بیشتری به جامعه بین المللی تحمیل می شود.
ویژگی مرزگذری محیط زیست، حفظ آن را مستلزم مشارکت و همکاری تمام کشورها در اتخاذ اقداماتی برای حل مسائل و مشکلات زیست محیطی و حفظ منابع طبیعی می کند.2
______________________________
1 شیلتون، دینا و کیس، الکساندر. کتابچه قضایی حقوق محیط زیست، ترجمه محسن عبداللهی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه مرکز مطالعات توسعه قضایی، تهران: انتشارات خرسندی، 1689، ص 72.
2 Hepborn, jarrod & Imran, Ahmad.The principle of common but differentiated responsibilities, Availble
At:http://www.cisdl.org/pdf
بازتاب توجه و اهتمام به اصل مذکور آشکارا در معاهدات و قراردادهای دو جانبه و چند جانبه بین المللی در حوزه های مختلف حقوق بین الملل محیط زیست دیده می شود. بدین جهت است که در ماده 24 اعلامیه استکهلم و ماده 7 اعلامیه ریو، ماده 197 کنوانسیون حقوق دریاها و سایر اسناد بین المللی زیست محیطی به این همکاری ها اشاره و آن تاکید شده است. البته رویکرد همه معاهدات مذکور در برخورد با اصل همکاری یکسان نیست. تعهد به همکاری گاه در قالب عبارات کلی که با اهداف معاهده مرتبط هستند، بیان شده است.گاهی ناظر بر تعهد خاص است.
بنا به زعم برخی از محققین بر تعهد عمومی دولت ها به همکاری زیست محیطی، تکالیف و وظایف جزئی تری بار می شود که مهمترین آن ها عبارتند از: اطلاع رسانی و لزوم اخطار قبلی و مشورت با دولت هایی که به طور بالقوه در معرض تاثیر هستند و لزوم هماهنگی تحقیقات علمی.
گفتار چهارم: اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست

از اصول پایه ای دیگر در حقوق بین الملل محیط زیست اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست است. این اصل چارچوب یک الزام برتر هدف خاصی را مشخص می کند و آن الزام دولت ها به همکاری است.(کیس,75,1384)
هر چند در همه اسناد بین المللی راجع به حمایت و حفاظت از محیط زیست، هدف روی بخش و موضوعات معینی دور می زند، اما تنظیم اصول عمومی مبنی بر موجودیت بخشیدن همه الزامات در یک اصل کلی یک استثناست.
استراتژی حفاظت جهانی که در سال 1980 بوسیله اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی جهان مهیا شد، یک طرح عملیاتی را به حکومت ها توصیه می کند و برقراری اصل محافظت را بیان میکند که اهدافش به شرح زیر است:
بقای چرخه اکولوژیک و پشتیبانی از سیستم حیات؛
حفظ تنوع ژنتیک؛
دستیابی به بهره برداری پایدار از انواع گونه ها و اکوسیستم ها.
از وقتی که راه های بهره برداری از منابع طبیعی موجود در محیط زیست در مقررات پذیرفته شده است، عملا اصلاح محافظت رواج یافته که بر سطح مطلوبیت پایدار محصولات که

بر اساس آن بهره برداری از منابع طبیعی، باید به گونه ای صورت گیرد که به حد مجاز تجدید پذیری آن منبع صدمه ای وارد نسازد و همچنین موجبات پایدار ماندن آن ذخایر طبیعی را فراهم نماید. (دبیری,218,1388)
گفتار پنجم: اصل احتیاط
اصل احتیاط یا به عبارت دیگر اصل اقدامات احتیاطی یک اصل اساسی و بنیادین در حمایت از محیط زیست است. این اصل یکی از بحث برانگیزترین مفاهیم در حقوق بین الملل است. زیرا توافقی بر سر معنای دقیق و وضعیت حقوقی آن وجود ندارد و اینکه به اعتقاد بسیاری ممکن است به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی تجاری مورد سوء استفاده دولت ها قرار گیرد. اصل احتیاط ریشه در حقوق سیاستگذاری زیست محیطی کشورهای سوئد و آلمان دارد .(طلایی,7,1384)
احتمالا پذیرفته ترین تعریف برای اصل احتیاط، اصل 15 اعلامیه ریو است. بر اساس این اصل دولت ها در جهت حفظ محیط زیست و در حد توان خود باید اقدامات احتیاطی وسیعی به عمل آورند. هنگامی که خطرات جدی و جبران ناپذیری محیط زیست را تهدید می کند، فقدان توان علمی کافی نباید بهانه ای برای به تعویق افتادن اقدامات موثر و موجه از نظر اقتصادی در جهت پیشگیری از تخریب محیط زیست گردد. از جمله پاراگراف هشتم مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی 1992، ماده 3 کنوانسیون راجع به تغییرات آب و هوایی 1992.
باید اذعان داشت اصل اقدامات احتیاطی مقرر می دارد، در زمانی که این باور و اعتقاد وجود دارد که یک اقدام موجب بروز خسارت زیست محیطی می گردد، حتی اگر دلیل علمی قاطع در خصوص آثار زیان آور آن اقدام برای محیط زیست وجود ندارد، شخص یا نهاد اقدام کننده بایستی اقدامات پیشگیرانه را در جهت حفظ محیط زیست اتخاذ نماید. در واقع اعمال اصل اقدامات احتیاطی به معنای اجرای اقداماتی است که هدف از آنها پیشگیری، حذف و یا کاهش اثرات نامطلوب احتمالی بر محیط زیست می باشد.
گفتار ششم: اصل الزام به پرداخت غرامت توسط آلوده کننده
به اعتقاد بسیاری اصل مذکور بیش از آنکه یک اصل حقوقی و زیست محیطی باشد، یک اصل اقتصادی است که در راستای تضمین امنیت پرداخت هزینه های مربوط به خسارات زیست محیطی ایجاد شده است . (Birnie,1992,109) با این وجود نگاهی اجمالی به منابع
حقوق بین الملل محیط زیست، بیانگر این است که این اصل به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفته است. بر اساس اصل مذکور آلوده کننده مسئول جبران خسارات ناشی از فعالیت خود می باشد.
این اصل به نحوی برجسته در اصل 16 اعلامیه ریو در سال 1992 متبلور گردید. بر اساس اصل 16، مقامات ملی باید با پذیرش این اصل که مسببین آلودگی باید هزینه های ناشی از آلوده سازی را بپردازند و با توجه به منافع عموم مردم و بدون ایجاد هرگونه اختلال در تجارت و سرمایه گذاری بین المللی، بکوشند کاربرد هزینه ها و ابزار های اقتصادی را در رابطه با مسائل زیست محیطی رایج کنند.
در اینجا این نکته قابل ذکر است که به نظر می رسد مبنای پرداخت هزینه های آلودگی از سوی آلوده کننده را نتوان قواعد مربوط به مسئولیت دانست. زیرا برای پرداخت هزینه های مربوطه هرگز نیاز به اثبات وقوع عمل تخطی آمیز نمی باشد. در واقع صرف انتفاع و بهره بردن از یک جریان اقتصادی و توسعه کافی است تا شخص مسئول پرداخت هزینه ها از جمله هزینه های زیست محیطی گردد.
مبحث دوم: مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست مرتبط با توسعه پایدار
گفتار اول: مفهوم میراث مشترک بشریت
تحولات بین المللی و بویژه نظم نوین اقتصادی بین المللی، منجر به ایجاد نظام حقوقی “میراث مشترک بشریت” که در بردارنده پنج عنصر عدم تخصیص، کاربرد مسالمت آمیز، نفع بشریت، تقسیم منافع اداره بین المللی است. این مفهوم که توسط کشورهای درحال توسعه طرح شد و با موضع و برداشتی متفاوت مورد استقبال کشورهای توسعه یافته قرار گرفت، در دهه های اخیر توجه ویژه ای را به خود معطوف نموده و مذاکرات پر مناقشه ای را در مجامع بین المللی باعث شده است.
اصول حق میراث مشترک بشریت در روابط بین الملل معاصر نقش فزاینده ای را ایفا کرده است و روند رو به رشد و توسعه ای خاص در زمینه محیط زیست بین المللی و موضوعات خاص آن از جمله اتمسفر، آب و هوا، تنوع زیستی و گیاهی، جنگلها و گونه های جانوری داشته و جزئی از دستور کار زیست محیطی می باشد.
حتی آسیب های خاص زیست محیطی ممکن است باعث شود صلح و امنیت بین المللی را به خطر افتد و در نتیجه دخالت و اقدام سازمان ملل متحد و شورای امنیت را در پی داشته باشد.
تلاش های زیادی صورت گرفته که منابع گوناگونی را متعلق به بشریت و از موارد نگرانی های بشریت به شمار آورده شود، که از جمله آن ها منابع زیست متنوع همچون جنگل های بارانی گرمسیری، اتمسفر می باشد.
سه نوع مشترکات جهانی وجود دارد. اولین نوع آنها شامل منابعی نظیرجنگل های بارانی حاره ای در برزیل و گله های فیل در آفریقا و وحوش در تانزانیا هستند، که در محدوده قلمرو مرزی یک کشور یا گروهی از کشورها قرار دارند، اما اثراتی بر محیط زیست جهانی دارند. نوع دوم از مشترکات جهانی، مشترکات غیر اختصاصی نظیر منطقه قطب جنوب و یا اعماق دریاست. اما سومین نوع از مشترکات جهانی مشترکات واقعی هستند. یعنی منابعی نظیر جو، آب و هوای جهانی که مرز ندارند و در هیچ یک از کشورها


دیدگاهتان را بنویسید