دانلود پایان نامه

ت اثرات و عوارض جانبی را همراه خواهد داشت. در یک نظام اقتصادی گسترده و پیچیده، انواع مالیات اثرات جانبی متفاوتی می توانند داشته باشند. بنابراین مالیات باید به نحوی وضع شود که کمترین اثرات اختلالی را در سیستم اقتصادی بر جای بگذارد (هژبر کیانی و همکاران، 1388).
آدام اسمیت اقتصاد دان معروف مکتب کلاسیک چهار اصل عدالت، معین بودن مالیات، سهل الوصول بودن مالیات و صرف‌جوبی را به عنوان داده و چهار معیار توزیع عادلانه بار مالیات‌ها، ساخت دهی روشن مالیات ها، بهینه سازی مالیات و تبیین شرایط رضایت افراد در اخذ مالیات ها را به عنوان ستاده یک نظام مالیاتی مطلوب تلقی کرده است. همان‌طوری که ملاحظه می‌شود از نظر آدام اسمیت یکی از ویژگی‌های نظام مالیاتی مطلوب، تأمین رضایت افرادی است که اقدام به پرداخت مالیات می‌نمایند. در این میان یکی از مهم‌ترین مسائل مرتبط با مقوله رضایت افراد در پرداخت مالیات ها، تمکین مالیاتی مؤدیان است. تعیین سطح تمکین مؤدیان برای سازمان‌ امور مالیاتی همانند اندازه گیری سود خالص در بخش خصوصی است؛ زیرا هر دو، شاخص‌هایی خلاصه شده از کارایی و اثربخشی عملیات یک سازمان هستند. از سوی دیگر، تعیین حوزه‌هایی که در آن ها تمکین مالیاتی کم بوده و یا عدم تمکین وجود دارد در کنار رتبه‌بندی این حوزه ها، به عنوان بخشی از فرایند تخصیص منابع کمیاب به منظور دست‌یابی به بیشترین کارایی و اثربخشی محسوب می شود. به عبارت دیگر، میزان تمکین می‌تواند معیاری برای سلامتی نظام مالیاتی در سطح خرد و حکومت در سطح کلان محسوب شود. هر تلاشی برای اندازه‌گیری میزان تمکین مالیاتی سه موضوع را بر می‌انگیزد (عرب‌مازار و همکاران، 1390).
4.2.2 مالیات الکترونیک  
 مالیات الکترونیک مورد خاصی از خدمات دولت الکترونیک میباشد. زیرا استفاده از مالیات الکترونیک پیچیدهتر از دیگر خدمات دولت الکترونیک است، پرداخت مالیات و جمعآوری آن در تایوان و بسیاری از کشورهای دیگر صرفاً به صورت کاغذی بود. در سال 1998، به شهروندان تایوان سه روش جایگزین اشاره شد. 1-روش دستی 2-روش بارکد و بعدی2D ( نیمه اینترنتی ) 3- روش اینترنتی. پرداخت دستی هم برای مالیات دهنده و هم برای –ادارات مالیات روش خسته کننده، پیچیده و پر از کاغذ بازی است. مالیات دهندگان معمولاً با بهره گرفتن از قلم و ماشین حساب، محاسبات پیچیدهای را انجام میدهند. سپس گزارش مالیات را شخصاً و یا از طریق پست به اداره مالیات ‌‌تحویل‌ می‌دهند.
  اداره مالیات پس از تحویل گزارش مالیات، از خدمات ورود داده استفاده کرده تا اطلاعات مربوط به مالیات را وارد کنند. کنترل اشتباه فرآیندی زمان بر و پر از خطا است که از قدیم توسط کارمندان صورت میگرفت. اما در دو روش دیگر مالیات دهندگان می توانند تصمیم بگیرند که آیا اطلاعات خود را از طریق اینترنت به اداره مالیات بفرستند یا از دو یا سه صفحه حاوی اطلاعات خود، همراه با بارکد(2D) پرینت بگیرند و آنها را به مقصد اداره مالیات پست کنند. برای پرداخت اینترنتی مالیات، مالیات دهندهای که مجوز اصلی عمومی دارد   می تواند اطلاعات مالیاتی خود را از اینترنت دانلود کند. این مجوز را اداره دولتی ارائه می دهد. عموماً مالیات دهنده فقط باید صحت اسناد و اطلاعات مالیاتی خود را بدون هیچ گونه زحمتی جهت وارد کردن اطلاعات تأیید کند. بنابراین روش پرداخت اینترنتی مالیات فرآیند پرداخت مالیات را برای مالیات دهندگان آسان و سریع میکند.
  هدف اولیه پرداخت با بارکد(2D) آسان نمودن انتقال نرم از روش کاغذی به سمت روش اینترنتی است. بارکد(2D)، مانند دیسک کاغذی عمل می کند که حاوی اطلاعاتی است که توسط دستگاه خوانده می شود و به ادارات مالیات کمک می کند تا سریعتر اطلاعات فرمها را از طریق اسکنر وارد کامپیوتر کنند. انگیزه تشویق برای پرداخت الکترونیکی به جای پرداخت دستی برای دولت روشن شده است که نرخ اشتباه برای گزارش مالیات بر درآمد که به صورت الکترونیکی آماده شدهاند کمتر از1درصد است که این عدد در گزارشات کاغذیبه‌20‌درصد‌میرسد.
(فلچر،2002) بنابراین، اداره مالیات به پرداخت الکترونیکی مالیات به منزله موقعیتی برای مهندسی دوباره فرآیند می نگرد. پرداخت الکترونیکی مالیات در سال 1998 شروع شد و با سرعت ثابتی تا به حال رشد کرده است.
مزیتهای مالیات ستانی الکترونیک   
  نظام مالیاتی در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه  هزینه بالایی را بر جامعه تحمیل میکند، مانند میزان وصولی کم، هزینه وصولی بالا، اتلاف وقت مودیان مالیاتی و انحراف تخصیص بهینه منابع و…از اینروی، یکی از سیستمهای فرعی دولت الکترونیک برای اصلاح نظام مالیاتی، نظام مالیات الکترونیک است کهعلاوه برآنکه گامی بزرگ بسوی دولت الکترونیک است، سبب صرفهجوییهای زیادی در وقت و هزینه مودیان مالیاتی و نظام بخشیدن به اظهارنامههای مالیاتی، افزایش اعتماد مردم به منظور خود اظهاری، کاهشاختلاف میان مودیان و مأموران مالیاتی برای شناسایی میزان واقعی مالیاتها، ایجاد ثبات و ساماندهیاقتصادی شده و سبب آن میشود که سلیقههای انسانی بطور کامل از بین رفته و عدالت مالیاتی گسترش یابد با این حال شواهد نشان میدهد که با وجود سرمایه گذاریهای عظیم در زمینه سیستمهای فناوری اطلاعات ناکامی در این سرمایه گذاریها بیشتر از توفیق در آن بوده است و سازمانها نتوانستهاند به اهداف خود دراین امر دست یابند.
   مکانیزاسیون و مدرن سازی و در مفهوم عام
آن، فناوری اطلاعات (IT) و سیستمهای اطلاعاتی(IS) به عنوان یک عامل شناخته شده و توانمند، مورد قبول است و افزایش سرمایه گذاری دراین زمینه، سبب افزایش بهرهوری و صرفه جویی در هزینه ها را امکان پذیر میکند(ملکی نجفدر، 1391).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مروری بر عوامل مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیکی
1.6.2.2 مدل پذیرش فناوری
براساس پژوهش‌های صورت گرفته، مشخص شده است که از میان مدل‌های موجود، مدل پذیرش فناوری،‌ می‌تواند تعیین‌کننده عوامل مؤثر در پذیرش فناوری جدید به کارگیری آن باشد. به جرأت می‌توان گفت که تمام پژوهش‌های انجام شده در زمینه پذیرش فناوری، براساس مدل پذیرش فناوری و توسعه آن با توجه به شرایط خاص پژوهش بوده است (هونگ و همکار، 2002).
مدل پذیرش فناوری(دیویس، 1989) بر پایه تئوری کنش عقلایی مطرح می‌شود. تئوری کنش عقلایی پیشنهاد می‌کند که قصد رفتاری یک فرد برای انجام یک کار بستگی به نگرش وی در ارتباط با رفتار و هنجارهای ذهنی دارد. اگر شخصی قصد انجام کاری را داشته باشد،‌ به این معناست که آن کار را به احتمال زیاد انجام خواهد داد. قصد رفتاری، قدرت نسبی فرد را برای بروز یک رفتار نشان می‌دهد. نگرش از اعتقادات فرد راجع به پیامدهای بروز یک رفتار با توجه به ارزشی که او برای این پیامدها قایل است، سرچشمه می‌گیرد. هنجارهای ذهنی،‌ برداشت فرد در مورد این است که بیشتر افرادی برای او مهم هستند، فکر می کنند که آیا او باید این کار را انجام بدهد یا خیر.
مطالعات متعددی قدرت مدل پذیرش فناوری را در رابطه با انواع مختلف فناوری اطلاعات تایید نموده‌اند (دیویس، 1389) (تیلور و همکار، 2000) و (ونکاتش 2000). اگرچه بیشتر پژوهش‌های مبتنی بر مدل پذیرش فناوری، در زمینه آزمایش پذیرش فناوری اطلاعات در رابطه با فعالیت‌های کاری و سازمانی می‌باشند، اما این مدل در رابطه با زمینه‌های غیرسازمانی نیز مفید و قابل استفاده است (ونکاتش، 2003).
در مطالعه‌ای دیگر، توانایی مدل پذیرش فناوری برای توصیف پذیرش سیستم‌های متنوع رایانه‌ای در زمینه‌های مختلف مورد تایید قرار گرفته است (حسن و همکار، 2007). از بین مدل‌های مختلف موجود برای مطالعه پذیرش فناوری توسط کاربران، مدل پذیرش فناوری ….. به عنوان چارچوبی مفهومی برای آزمون پذیرش سیستم‌های اطلاعاتی توسط کاربران، بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است (کیم، 2007). در پژوهشی دیگر، به بررسی مدل پذیرش فناوری در مقایسه با سایر مدل‌ها پرداخته شده است و در نهایت مشخص شده است که مدل پذیرش فناوری، مناسب‏ترین مدل برای سنجش پذیرش سیستم‌های اطلاعاتی توسط کاربران است(هونگ و همکار، 2002). مدل پذیرش فناوری به عنوان یک مدل اساسی در تشخیص پذیرش فناوری‌های جدید در دهه گذشته بوده است (لی و همکار، 2006). براساس مطالعات فوق می‌توان گفت که مدل پذیرش فناوری با اندازه‌گیری سهولت استفاده درک شده، مفید بودن درک شده و قصد رفتاری، در سطح بالایی قابل اتکا است و ممکن است در زمینه‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
در بین مدل‌های موجود پیشنهاد شده به منظور توصیف و پیش‌بینی پذیرش کاربران سیستم‌های اطلاعاتی،‌ مدل پذیرش فناوری دیویس (دیویس، 1389). توصیفی قدرتمند و قابل اتکا برای پذیرش سیستم‌ها و رفتار کاربران به منظور استفاده از آنها ارائه می‌دهد.
دیویس در این مدل، سهولت استفاده درک شده را به عنوان حدی که یک نفر اعتقاد دارد که یادگیری یا استفاده یک سیستم مستلزم تلاش زیادی نیست و سودمندی درک شده را به عنوان حدی که یک نفر اعتقاد دارد که به کارگیری یک سیستم خاص، عملکرد شغلی وی را بهبود می‌بخشد، تعریف نموده است و پیشنهاد می‌کند که سهولت استفاده درک شده و سودمندی درک شده مستقیماً به وسیله متغیرهای خارجی مشخص می‌شوند.
به عبارت دیگر، مدل پذیرش فناوری، تأثیر غیرمستقیم عوامل خارجی را بر پذیرش فناوری، از طریق تأثیر مستقیم آن بر سهولت استفاده درک شده و سودمندی درک شده مطرح می کند. با این وجود، نقش متغیرهای خارجی در مدل پذیرش فناوری به اندازه کافی و مناسب در مطالعات گذشته مورد بررسی قرار نگرفته است. ویژگی‌های یک سیستم، گروهی از متغیرهای خارجی کلیدی می‌باشند که مکرراً به منظور مطالعه تأثیر بر سهولت استفاده درک شده و سودمندی درک شده در نظر گرفته شده‌اند (هونگ و همکار، 2002).
دیویس در سال 1993، برداشت کاربران از یک سرویس پست الکترونیکی و ویرایش‏گرهای متن را مورد مطالعه قرار داده است. نتایج به دست آمده از تحقیق او نشان می‌دهند که ویژگی‏های یک سیستم تأثیر به‏سزایی در سهولت استفاده درک شده دارد. زمانی که کاربران با یک سیستم جدید و ناآشنا مواجه می‌شوند، برداشت خود را در مورد آن سیستم، براساس مدل‌های ذهنی خود در مورد آن سیستم استوار می‌سازند. مدل ذهنی کاربر در مورد یک سیستم به بازنمایی درونی وی از ویژگی‌های سیستم، ساختار و عملکرد آن اشاره دارد. علاوه براین، براساس مدل پذیرش فناوری و پژوهش‌های مرتبط با آن، انتظار می‌رود که برداشت کاربر در مورد سهولت استفاده از سیستم، تأثیر مستقیم بر برداشت از مفید بودن و قصد رفتاری برابر استفاده از یک سیستم اطلاعاتی دارد. به طور مشابه فرض می‌شود که برداشت کاربر نسبت به سودمندی سیستم، تأثیر مستقیمی بر قصد رفتاری برای به کارگیری یک سیستم اطلاعاتی داشته باشد (حسن و همکار، 2007).

زمانی که کاربران با یک سیستم جدید مواجه می‌شوند، بیشتر نگران توانایی خود برای یادگیری و استفاده از سیستم جدید هستند تا سودمندی آن سیستم. بنابراین، روش‌هایی که بتوانند اعتماد کاربران به توانایی خود برای یادگیری و استفاده از سیستم را افزایش دهد می‌توانند تأثیر به‏سزایی در پذیرش آن‏ها داشته باشد. آموزش کاربران نهایی، مراکز اطلاع‌رسانی و پشتیبانی، گروه‌های کاربری و پشتیبانی مدیریتی می‏توانند به عنوان روش‏هایی مؤثر برای ارتقاء اعتماد کاربران در توانایی خود برای یادگیری و استفاده از فناوری‌های پردازشی به شمار روند (دیویس، 1389).
مدل پذیرش فناوری، اولین مدلی بود که به عوامل روانشناسانه مؤثر بر پذیرش فناوری‌های نوین اشاره نمود (راگ، 2006). به‏طورکلی مدل پذیرش فناوری اشاره می‌کند که پذیرش یا رد سیستم‌های اطلاعاتی توسط کاربران، مستقیماً تحت تأثیر اداراک آن‏ها از سهولت استفاده و مفید بودن این سیستم‌ها است (هسو، 2008). این مدل به‏طور گسترده در دامنه‌ای از فناوری‌های پردازشی، شرایط سازمانی و جمعیت‌های کاربران، به طور موفقیت آمیزی مورد آزمون قرار گرفته است.
این مدل، استفاده از فناوری اطلاعات را تابعی از یک فرایند چهار مرحله‌ای می‌داند:
الف) متغیرهای خارجی، اعتقادات کاربران را در ارتباط با به‏کارگیری سیستم تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ب) اعتقادات کاربران نگرش در مورد استفاده از سیستم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ج) نگرش کاربران، قصد آن‌ها برای استفاده از سیستم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
د) قصد کاربران، سطح استفاده از سیستم را تعیین می‌کند.
این مدل در شکل زیر نشان داده شده است:
شکل2-1 مدل پذیرش فناوری دیویس (Davis,1989)
شکل2-1 مدل پذیرش فناوری دیویس (Davis,1989)
متغیرهای خارجی
سهولت استفاده درک‏شده
مفید بودن درک‏شده
نگرش به سمت استفاده
قصد رفتاری برای استفاده
به کارگیری سیستم

 
 
متغیرهای خارجی
سهولت استفاده درک‏شده
مفید بودن درک‏شده
نگرش به سمت استفاده
قصد رفتاری برای استفاده
به کارگیری سیستم

این مدل در سطح وسیعی از سیستم‌های اطلاعاتی به تأیید رسیده است و اعتبار و قابل اتکا بودن اجزاء آن اثبات شده است. تجزیه و تحلیل اجزاء مدل پذیرش فناوری، دو جنبه از این مدل که کمتر مورد توجه قرار گرفته را مشخص می‌کند. 1. نقش متغیرهای خارجی و 2. نقش معیارهای متفاوت استفاده (بورتون و همکار، 2006).
2.6.2.2 عوامل مطرح شده در ارتباط با پذیرش فناوری جدید
پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرطی ضروری برای اثربخشی در عصر اطلاعات است. با این وجود این فناوری‌ها در کشورهای پیشرفته نیز تا حدودی رد شده و مورد استقبال عموم قرار نگرفته‌اند. از آنجایی که بیشتر فناوری‌های جدید در کشورهای پیشرفته توسعه داده شده‌اند، انتظار می‌رود که شکاف اجتماعی و فرهنگی با کشورهای کمتر توسعه یافته وجود داشته باشد. تأثیرات فرهنگی و اجتماعی می‌تواند باعث از بین رفتن این شکاف و درک بهتر از پذیرش فناوری اطلاعات شود (موریس و ونکاتش، 2000). پذیرش فناوری توسط کاربران، حوزه وسیعی از پژوهش‌ها را در ارتباط با سیستم‌های اطلاعاتی به خود اختصاص داده است. این پژوهش‌ها عوامل متعددی را به عنوان عوامل مؤثر بر تصمیمات کاربران برای پذیرش فناوری معرفی نموده‌اند.
در این قسمت به بررسی عوامل مطرح شده در ارتباط با پذیرش فناوری جدید توسط کاربران پرداخته می‌شود. این عوامل در پژوهش‌های مختلف مورد بررسی و تأیید قرار گرفته‌اند.
3.6.2.2 امنیت ریسک درک شده و حریم شخصی
یکی از مهمترین چالش‌های موجود در پذیرش فناوری، مسائل مربوط به امنیت است. در مطالعه الهی و همکاران (2006) مشخص شده است که مهم‏ترین چالش موجود در پذیرش بانکداری الکترونیکی توسط مشتریان، مباحث مربوط به امنیت بوده است (الهی و همکاران، 2006).
4.6.2.2 فراهم بودن زیرساخت‏ها
استقرار سیستم‌های الکترونیکی و به‏کارگیری آنها نیازمند فراهم بودن زیرساخت‏های مورد


دیدگاهتان را بنویسید