دانلود پایان نامه

عملکرد باشد. دستیابی به مزیت رقابتی می تواند توسط پاسخ به شرایط متغیر و فرصت های محیطی باشد و همچنین می توانند در تمایز و هزینه قرار داشته باشد. فروش یک کالا در سطح قیمتی پایین تر، تمایز محصولات برای مشتری با طراحی بهتر، بسته بندی بهتر می تواند برای مشتری ارزش آفرین باشد. شرکت ها ممکن است به اهداف استراتژیک خود از طریق توسعه خدمات پس از فروش، سرعت انتقال و حمایت تکنیکی دست یابند. با بهره گرفتن از مشوق های صادراتی شرکت ها قادر به تطبیق پذیری بهتر با قیمت های بازار بین المللی هستند و از این طریق موقعیت استراتژیک خود را در بازار بهبود می بخشند (Durmusoglu et al, 2012).
2-9-4) اهداف یادگیری سازمانی:
یادگیری سازمانی فرآیند بهبود فعالیت ها و رفتارها و کسب دانش از طریق کارکنان است. قابلیت های شرکت به یادگیری، سازمان ها را تبدیل به محیط کوچکی می کند که از داخل به خارج به یادگیری می پردازد. یکی از عناصر و معیارهای مهم در بازاریابی بین المللی یادگیری است که سازمان می تواند از طریق آن بر اطلاعات بازار دست یابد. راه های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد. شرکت های صادرکننده اغلب نیازمند یادگیری در مورد شیوه ی تطبیق پذیری فعالیت های خود با محیط محلی است. یادگیری بین المللی در برگیرنده دانش عملی و ذهنی می باشد (Durmusoglu et al, 2012).
2-10) ابزارها و مشوق های صادراتی دولت:
همان گونه که در بخش قبلی بیان شد عملکرد صادراتی به 4 بخش تقسیم می شود.ابزارها و سیاست هایی وجود دارد که بر عملکرد صادراتی شرکت ها تاثیر می گذارد و موجب ارتقاء آن می شود. دولت ها در تمامی کشورها با بهره گرفتن از این مشوق ها به دنبال افزایش عملکرد صادراتی شرکت ها هستند. این ابزارها و مشوق ها به طور کلی به شکل دانش ارائه می شود. این نوع از دانش به دو دسته کلی تقسیم می شود:
دانش ذهنی
دانش عملی
در ادامه به توضیح هر یک از این ها پرداخته شده است:
2-10-1) دانش ذهنی:
دانش ذهنی به طور کلی از طریق روش های استاندارد سازی مثل گزارش تحقیق در مورد بازار بدست می آید. برای ایجاد و حفظ یک موقعیت، صادرک کنندگان به دنبال اطلاعات از جنبه های کلی کشور میزبان مثل اطلاعاتی در مورد سیستم های سیاسی، قانونی، اقتصادی، اجتماعی و تکنیکی هستند. آنها همچنین به دنبال اطلاعاتی در مورد گرایش های رقابتی و تامین کنندگان می باشند. یکی از راه های کسب دانش ذهنی در مورد محیط خارجی می تواند استفاده از گرایش های رقابتی و تامین کنندگان باشند. یکی از راه های کسب دانش ذهنی در مورد محیط خارجی می تواند استفاده از مشوق های صادراتی باشد. این مشوق ها می تواند دانش ذهنی را در مورد تعداد عوامل صنعتی در بازارهای صادراتی و میزان رشد تقاضا و گرایش های صنعتی بدست دهد (Durmusoglu et al, 2012).
دانش ذهنی در این تحقیق دارای زیرمجموعه های زیر می باشد:
ارائه اطلاعاتی در مورد صادرات
برگزاری سمینارها
مشاوره موردی درباره صادرات
معرفی دفاتر صادراتی در کشورهای مهم صادراتی
تحقیق در زمینه بازار بین المللی
2-10-2) دانش عملی:
از سوی دیگر، دانش تجربی در ارتباط با کسب و کار خارجی بوده و در بین شرکت ها در جریان است و در واقع دانش عملی یا تجربی یکی از وجوح تمایز بین رویکرد شرکت و کسب دانش در مورد بازار صادراتی است. شرکت ها اطلاعات را از جنبه های مختلف کسب می کنند و دانش خود را را از طریق شبکه های اجتماعی بهبود می بخشند. در طول ملاقات از بازارهای هدف، صادرکنندگان به توسعه ارتباط غیر رسمی و تعاملات اجتماعی می پردازند. این ارتباطات در نهایت منجر به یادگیری سازمانی می شود. مثلا در طول نمایشگاه های تجاری، شرکت ها می تواند در مورد همتاها و رقبای خود اطلاعات کسب کنند و بازارهای خارجی را بشناسند. بنابراین مدیران می توانند بین دانش قبلی و دانش جدید در طول زمان صادرات ارتباط برقرار کنند که در نتیجه به تفسیر بهتر و اثربخش تر از اطلاعات جدید منجر خواهد شد (Durmusoglu et al, 2012).
دانش عملی در فعالیت های صادراتی به طور طبیعی از طریق درگیری با کار و در محیط واقعی کسب می شود. این دانش و تجربه در طول زمان و با بهره گرفتن از تداوم در کار صورت می گیرد. دانش تجربی نوعی دارایی موقعیتی محسوب نمی شود بلکه همیشه برای شرکت کاربرد دارد. این تجربه می تواند همچون شمشیر دولبه باشد. ارائه عملکرد بازتابی از توانایی شرکت و جمع آوری دانش و پاسخ به تغییرات محیطی است که می تواند ارتباط مثبتی با عملکرد داشته باشند. دانش تجربی می تواند هزینه ی بازاریابی و فعالیت های عملیاتی را کاهش و اثربخشی را افزایش دهد. شرکت های صادراتی احتمالا بر تجربه سرمایه گذاری کرده و نیازهای مشتریان را برطرف کنند و به توسعه یادگیری در شرکت می پردازند. درحالی که دانش تجربی می تواند تاثیر مثبتی بر اثربخشی و کارایی شرکت داشته باشد، انعطاف پذیری زیاد شرکت می تواند بر جنبه های عملکرد صادراتی تاثیر منفی بگذارد. تغییرات زیاد در بازارهای جهانی موجب شده است تا شرکت ها در استراتژی های خود تغییراتی را بدهند و به نوآوری روی آورند (Kaleka,2012).

 
 
در این تحقیق نیز دانش عملی دارای زیر مجموعه های زیر می باشد:
ارائه کاتالوگ هایی از نمایشگاه ها
توسعه خرید و فروش و تجارت
ارتقای محصولات شرکت در خارج
بیمه های صادراتی
معرفی شرکت های صادر کننده مهم به خریداران
بودجه صادراتی
2-11) مدل مفهومی تحقیق:
صادرات اولین راه برای ورود به بازارهای جهانی است. شرکت ها به علت اشباع بازارهای داخلی و سود بیشتر به دنبال ورود به بازارهای خارجی هستند. در این مسیر به مشکلاتی نیز برخورد می کنند. مشکلات عدیده در امور صادراتی شرکت ها موجب شده است که دولت ها به کمک آنها بشتابند زیرا شرکت های قوی در امر صادرات نوعی مزیت رقابتی برای دولت ها محسوب می شود.
هدف اصلی دولت ها ارتقاء سطح عملکرد صادراتی شرکت ها است. عملکرد صادراتی در دیگر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه بیشتر بر بعد مالی شرکت ها تمرکز می کند، اما در این تحقیق عملکرد صادراتی از چهار بعد مورد توجه قرار می گیرد و هدف دولت ها ارتقاء هر 4 بعد از عملکرد صادراتی آنها از طریق مشوق های صادراتی است. این ابعاد عبارتند از:
اهداف مالی
اهداف ارتباط با سهامداران
اهداف استراتژیک
اهداف یادگیری سازمانی
ابزارهای و مشوق های صادراتی که دولت ها معمولا در اختیار صادر کنندگان قرار می دهند نوعا دانش محسوب می شود. به عبارت دیگر مشوق های صادراتی نوعی دانش و آگاهی در اختیار صادرکنندگان و شرکت ها قرار می دهد. این دانش در 2 دسته کلی مورد محاسبه قرار می گیرد:
دانش ذهنی
دانش عملی
دانش ذهنی به مجموعه آگاهی ها و اطلاعاتی که در مورد بازار هدف به طور تئوریکی داده می شود اطلاق می گردد و دانش عملی نیز به مجموعه مزایا و مشوق هایی که در اختیار صادرکنندگان قرار می گیرد گفته می شود. در ادامه و در شکل شماره 2-2 مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است.
ابزارها و مشوق های صادراتی دولت
ابزارها و مشوق های صادراتی دولت
ابعاد عملکرد صادرات

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ابعاد عملکرد صادرات
دستیابی به هدف ارتباط با سهامدارن
دستیابی به هدف ارتباط با سهامدارن

دستیابی به اهداف یادگیری سازمانی
دستیابی به اهداف یادگیری سازمانی
دستیابی به اهداف استراتژیک
دستیابی به اهداف استراتژیک
دستیابی به اهداف مالی
دستیابی به اهداف مالی

ارائه دانش ذهنی:
ارائه اطلاعاتی در مورد صادرات
برگزاری سمینارها
مشاوره موردی درباره صادرات
معرفی دفاتر صادراتی در کشورهای مهم صادراتی
تحقیق در زمینه بازار بین المللی
ارائه دانش ذهنی:
ارائه اطلاعاتی در مورد صادرات
برگزاری سمینارها
مشاوره موردی درباره صادرات
معرفی دفاتر صادراتی در کشورهای مهم صادراتی
تحقیق در زمینه بازار بین المللی

ارائه دانش عملی:
ارائه کاتالوگ هایی از نمایشگاهها
توسعه خرید و فروش و تجارت
ارتقای محصولات شرکت در خارج
بیمه های صادراتی
معرفی شرکتهای صارد کننده مهم به خریدران
بودجه صادراتی
ارائه دانش عملی:
ارائه کاتالوگ هایی از نمایشگاهها
توسعه خرید و فروش و تجارت
ارتقای محصولات شرکت در خارج
بیمه های صادراتی
معرفی شرکتهای صارد کننده مهم به خریدران
بودجه صادراتی

شکل شماره 2-2: مدل مفهومی تحقیق(Durmusoglu et al, 2012)
پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق

2-12) تحقیقات مرتبط:
2-12-1) تحقیقات داخلی:
وظیفه دوست و زرین نگار (1388) مقاله ای را با عنوان «بررسی عملکرد سیاست های دولت بر روی صادرات شرکت ها» ارائه کردند. از دیدگاه این محققان به تاثیر برنامه های توسعه صادرات بر عملکرد صادرات شرکت ها، در ادبیات صادرات توجه کمی شده است. در این تحقیق سعی شده است تا اثرات مستقیم و غیرمستقیم برنامه های صادرات دولت را بر عملکرد صادرات شرکت ها در یک مدل جامع بررسی کند. اثرات غیر مستقیم برنامه های توسعه صادرات بر عملکرد صادرات شرکت ها توسط یک سری از متغیرهای سازمانی و مدیریتی، برای آزمون تجربی مفهوم سازی شده است. داده های این تحقیق از شرکت های صنایع غذایی در استان خراسان رضوی جمع آوری شده و نتایج نشان می دهد که بین برنامه های توسعه صادرات و عملکرد صادرات به صورت مستقیم و غیرمستقیم هیچ ارتباطی وجود ندارد.
حقیقی و همکاران (1387) تحقیقی با عنوان «شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی» را انجام دادند. در این تحقیق در راستای کمک به توسعه و بازاریابی صادراتی در قلمرو صنعت مواد غذایی تعداد ده عامل شامل اندازه شرکت، تجربه صادراتی، محرک های صادراتی، مشکلات صادراتی، مزیت رقابتی، تعهد صادراتی، استراتژی انطباق محصول، استراتژی انطباق قیمت، قیمت کانال های صادارت مستقیم و هزینه های تبلیغات خارجی مورد بررسی قرار گرفته اند. برای گردآوری اطلاعات مربوط به این عوامل، پرسشنامه محقق ساخته بین شرکت های تولید کننده ی صادراتی مواد غذایی در استان تهران توزیع و سپس با بهره گرفتن از فن آماری مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل گردید. فرضیه های پژوهش حاکی از تائید روابط معنی دار میان عوامل ده گانه و عملکرد صادراتی این شرکت ها می باشد.
محمودزاده و زیبایی (1383) تحقیقی با عنوان «بررسی عوامل موثر بر صادارات پسته ایران: یک تحلیل همجمعی» انجام دادند. رهایی از اتکا به صادرات شکننده و تک محصولی لزوم حرکت به سوی شناخت استعدادهای صادراتی جدید و برخوردار از مزیت نسبی را تبیین می کند. در همین راستا این مقاله کوشید تا ضمن بررسی روند تولید و صادرات جهانی پسته به بررسی عوامل موثر صادرات پسته ایران بپردازد. بدین منظور از داده های سری زمانی طی دوره ی 81-1358 استفاده شد. اینگونه نتیجه گرفته شد که برای تعدیل کامل نتایج حاصل از اجرای یک سیاست دو سال زمان لازم خواهد بود. این سرعت مطلوب زمینه مساعدی را برای اجرای سیاست های مشوق صادراتی به وجود می آورد.
2-12-2) تحقیقات خارجی:
درموسگلو و همکاران (Durmusoglu et al,2012) مقاله ای را تحت عنوان «تاثیر خدمات دولتی برای ارتقاء صادرات بر دستیابی شرکت های کوچک و متوسط به اهداف: مروری بر ابعاد عملکرد صادرات» انجام دادند. هدف از این مقاله بررسی تاثیر ابزار ها و خدمات دولتی برای ارتقاء صادرات بر عملکرد شرکت ها است. اینگونه مشخص شد که شرکت ها نوعا تنها بر یکی اهداف صادراتی اهداف مالی، دست می یابند. شرکت ها توجه کمی بر دیگر ابعاد داشتند، بنابراین این تحقیق به بررسی بعد عملکرد صادرات پرداختند این 4 بعد عبارتند از اهداف مالی، اهداف استرتژیک، ارتباط سهامداران، یادگیری سازمانی. از 143 شرکت در ترکیه نظر سنجی به عمل آمد یافته ها پیشنهاد می کند که مشوق های صادراتی موجب بهبود تمام ابعاد صادراتی می شود.
بلومر و همکاران (Blomer et al,2012) مقاله ای را با عنوان «اعتماد و تعهد اثربخش به عنوان نیروهای پیشبرنده برای عملکرد صادراتی» ارائه کردند. این مقاله تاثیر اعتماد، تعهد، شایستگی های شرکت و کارآفرینی را به عملکرد صادراتی سنجید. با بهره گرفتن از پرسشنامه، اطلاعاتی از 134 شرکت صادر کننده در جنوب هلند گردآوری شد. تفاوت اصلی مدل این تحقیق با دیگر مدل ها وجود تعهد است که به طور غیرمستقیم بر عملکرد صادرات موثر می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که اعتماد و تعهد تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد شرکت های صادر کننده در نمونه مورد نظر دارد.
کالکا (kaleka,2012) مقاله ای را تحت عنوان « مطالعه منابع و قابلیت ها و تاثیر آن بر عملکرد صادراتی» ارائه کردند. از دیدگاه این محققان، تحقیق در مورد منابع و قابلیت ها دارای ارزش محدودی است. در این مقاله نیز به بررسی نقش جامع
منابع شرکت ها و قابلیت های آن و تفاوت در دیدگاه ها و تاثیر آن بر عملکرد صادراتی پرداخته شده است. منابع مالی، منابع تجربی، قابلیت های اطلاعاتی، قابلیت های توسعه محصول، قابلیت های ارتباط با مشتریان از منابع مورد بررسی می باشد. جامعه ی آماری این تحقیق 1093 شرکت صادراتی در کشور انگلستان می باشد. نتایج پیشنهاد می کند که نقش عوامل اطلاعاتی و دانش در توسعه عملکرد صادراتی مهم می باشد. قابلیت های اطلاعاتی و تجربی نیز بر عملکرد تاثیر U شکل دارد. ارتباط با مشتریان و توسعه محصول تاثیر مستقیمی بر عملکرد صادراتی دارد، در نهایت توسعه محصول با قابلیت های اطلاعاتی تاثیر مهمی بر کارایی صادرات در جامعه مورد نظر داشت.
استاین و همکاران (Stoian et al,2011) مقاله ای را با عنوان «عملکرد صادراتی تحت بررسی: مطالعه موردی شرکت های اسپانیایی» ارائه کردند. هدف از این مقاله، فراهم کردن یک رویکرد جامع در مورد عملکرد صادراتی در شرکت های کوچک و متوسط اسپانیایی است. در این تحقیق به بررسی عوامل درونی (مدیریتی، سازمانی) و بیرونی (محیطی) شرکت و تاثیر آن بر صادرات پرداخته شد. نتایج نشان داد که عوامل مدیریتی مثل داشتن مهارت در صحبت کردن به زبان های خارجی و دانش در مورد کسب و کار بین الملل از مهمترین عوامل در عملکرد صادراتی است همچنین تعهد صادراتی نیز از متغیرهای تاثیرگذار بر عملکرد صادراتی شرکت های کوچک و متوسط اسپانیایی است.
2-13) نتیجه گیری:
در تحقیقاتی که در قسمت پیشینه مطرح شد، اغلب به بررسی عملکرد مالی شرکت های صادراتی پرداخته شده بود. و مشوق های دولتی به طور بسیار کمی بر دیگر جنبه های شرکت توجه شده است. برای دیگر محققان بیشتر جنبه های مالی اهمیت داشت ، مشوق های صادارتی و زیرمجموعه های آن بر اهداف مالی، استراتژیکی، اهداف یادگیری سازمانی و هدف ارتباط با سهامداران بررسی شده است. این ابعاد در راستای یکدیگر قرار گرفته و هیچ تقدم و تاخری بین آنها وجود ندارد.
از سوی دیگر، در تحقیقاتی که بیان شد بیشتر شرکت های صادر کننده بررسی شده اند و توجهی به شرکت


دیدگاهتان را بنویسید