دانلود پایان نامه

تشخیص می دهد بر بانک های مرکزی ملی الزامی نماید. بنابراین به نظر می رسد که همکاری میان بانکهای مرکزی در قاره اروپا علیرغم آنچه در بادی امر به نظر می رسد به ابتکار خود بانکهای مرکزی به وقوع نپیوسته بلکه این همکاری ها همگی مبتنی بر معاهدات تاسیس جامعه اروپایی واتحادیه اروپا بوده و در نتیجه از درجه الزام حقوقی کافی برخوردار بوده و حتی شاید بتوان مدعی شد که حداقل برای بانکهای مرکزی مشارکت کننده در یوروسیستم از ضمانت اجرای شدیدتری حتی از قانون داخلی برخوردار است. اگرچه بانکهای مرکزی کشورهای اروپایی در چارچوب نظام اروپایی بانکهای مرکزی به همکاری با یکدیگر می پردازند ولی این بدان معنی نیست که بانکهای مرکزی اروپایی شخصیتی مستقل از دولتهای متبوع خود یافته اند و بازیگران جدید عرصه حقوق بین الملل اقتصادی در منطقه اروپا هستند چرا که همانگونه که اشاره شد تمامی این همکاریها مبتنی بر معاهدات تاسیس جامعه و اتحادیه اروپایی است که این معاهدات نیز به نوبه خود حاصل کار مذاکرات و توافقات سران کشورهای اروپایی بوده است و به ابتکار روسای بانکهای مرکزی کشورهای اروپایی صورت نگرفته است.

فصل چهارم
همکاری جهانی میان بانکهای مرکزی در چارچوب بانک تسویه‌های بین المللی(BIS)
مقدمه
بانک تسویه های بین المللی یا بانک مرکزی بانکهای مرکزی تاریخچه جالبی دارد. پیشنهاداتی در اواخر قرن نوزدهم برای ایجاد یک بانک مرکزی بین المللی که در یک کشور بی طرف قرار داشته باشد ارائه گردید. لویجی لوزاتی، نخست وزیر وقت ایتالیا، در پاسخ به بحران نقدینگی بین المللی 1907 طرفدار نهادی بود که بتواند باعث پیش برد وام دادن میان نهادهای پولی بین المللی به طور منظم گردد و توسط یک نهاد بین المللی نیز مدیریت گردد. او حتی در آن زمان وزیر خزانه داری وقت آمریکا را تشویق کرد که کنفرانسی از بانکداران مرکزی را گرد آورد. اما در آن موقع هیچ توافقی حاصل نشد شاید به این دلیل که بانک مرکزی انگلیس خود را به عنوان بانک مرکزی دنیا تصور میکرد.در واقع فقدان یک بانک مرکزی در آمریکا – بانک مرکزی آمریکا در سال 1913 تاسیس شد- حصول توافق را ناممکن نمود. در خلال جنگ جهانی اول وقفه ای در بحث و گفتگو راجع به لزوم ایجاد این نهاد به وجود امد اما مونتاگو نورمن، رییس بانک مرکزی انگلستان به ایده ایجاد یک موسسه که بتواند همکاری میان بانک های مرکزی را رسمیت ببخشد مجددا در اوایل دهه 1920 جان تازه ای بخشید. در این راستا او از یاری بنیامین استرانگ رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک نیز برخوردار بود. و لیکن در مجموع، آمریکایی ها اشتتیاق چندانی برای ایجاد یک موسسه که به زعم آنها تحت نفوذ اروپایی ها در می امد نداشتند . در واقع در جلد نخست تاریخ فدرال رزرو به نویسندگی آلن ملتزر که سال های 1913 تا 1951 فعالیت بانک مرکزی آمریکا را تحت پوشش قرار می داد حتی یک بار هم نامی از بانک تسویه های بین المللی برده نشده است. تا اینکه در اواخر دهه 1920 و در جریان کنفرانس بادن بادن توافق بین المللی در باره ایجاد یک موسسه جدید حاصل شد. انگیزه و محرک آن نیز تصمیم در مورد طرح ریزی پرداخت غرامات آلمان بود. دولت هایی که آلمان ها ملزم به پرداخت پول به آنها بودند می خواستند که هر چه سریع تر آن پول را دریافت کنند. بانک های تجاری نیز وام دادن به دولت آلمان را یک فرصت سرمایه گذاری محسوب می کردند در حالیکه دولت آلمان متمایل بود حداقل بخشی از غرامات مجددا در صنایع آلمان سرمایه گذاری شود. لذا تدبیری برای تجاری سازی پرداخت های غرامات اندیشیده شد. با انتشار اوراق قرضه بلند مدت از طرف دولت آلمان و بانک جدیدی که به نام بانک تسویه های بین المللی در مرکز بازار قرار می گرفت و به عنوان امین برای دارندگان اوراق قرضه و ارائه دهنده اطلاعات مالی و اقتصادی بی طرفانه به بستانکاران عمل می نمود. بانک تسویه های بین المللی تا حدودی به خاطر بی طرفی سوییس و تا حدودی نیز به خاطر اینکه بازل در قلب شبکه راه اهن اروپا قرار داشت در بازل تاسیس شد و دسترسی به آن برای بسیاری از روسای بانک های مرکزی آسان بود. بانک تسویه های بین المللی فعالیت خود را از 17 ماه مه 1930 با اساسنامه ای که از موضوع محدود غرامات آلمان بسیار فراتر رفت آغاز نمود. درواقع ماده 3 اساسنامه بانک تسویه های بین المللی که اساس عملکرد بانک تسویه های بین المللی را تشکیل می دهد به این نحو است: ((اهداف بانک تشویق همکاری میان بانک های مرکزی و ارائه تسهیلات بیشتر برای عملیات مالی بین المللی است و نیز عمل کردن به عنوان امین یا عامل در مورد تسویه های مالی بین المللی که طبق توافقات به عمل امده با اطراف مربوطه به آن محول شده است می باشد.)) تنها یک سال پس از تاسیس بانک تسویه های بین المللی پرداخت غرامات آلمان به حالت تعلیق در آورده شد و لذا فلسفه ی وجودی محدود اولیه بانک تسویه های بین المللی از میان رفت.پروژه تاسیس یک بانک بین المللی سرانجام به واقعیت پیوسته بود اما دو دهه اول حیات بانک تسویه های بین المللی نا امید کننده بود.میزان همکاری میان بانک های مرکزی در دهه 1930 چندان رضایت بخش نیست ولی دوره های بدتری نیز در راه بود. تنش های بین المللی در طول دهه 1930 گستره عمل بانک تسویه های بین المللی را محدود تر نمود و بیشتر تمرکز بانک تسویه های بین المللی در این دوره محدود به تحقیق و پژوهش بود. جلسات روسای بانک های مرکزی در بازل ادامه داشت و از خدمات بانکداری بانک تسویه های بین المللی برای برخی از معاملاتشان استفاده می کردند به ویژه مدیریت اندوخته ها و مداخله در نرخ تبدیل ارز اما هیچ خبری از سیاست پولی هماهنگ شده در اروپا نبود . در آن زمان آمریکایی ها به بانک تسویه های بین المللی به عنوان یک نهاد عمدتا اروپایی می نگریستند و به ایده هماهنگ سازی سیاست اقتصادی و پولی از جانب چند بانکدار مرکزی غیر منتخب نظر مساعدی نداشتند.جنگ جهانی دوم نیز به شهرت بانک تسویه های بین المللی آسیب بیشتری زد. بعضی می گفتند که این نهاد بیش از حد به دولت نازی نزدیک است اگرچه مدیر کل آن در آن زمان یک فرانسوی بود و اصولا بانک تسویه های بین المللی دستور العمل های اعضای هیات مدیره را دنبال می کرد که مونتاگو نورمن ریاست وقت بانک مرکزی انگلیس نیز یکی از آنها بود؛ والتر فرانک وزیر امور اقتصادی نازی ها و یک مامور گشتاپو به نام فون شرودر در تمام طول جنگ جهانی دوم عضو هیئت مدیره ماندند و بسیاری معتقدند بودند که بانک تسویه های بین المللی به تطهیر و شست و شوی طلاهای غارت شده از سوی آلمان ها متعلق به دولت های کشورهای اشغال شده مانند چک اسلواکی و بلژیک می پرداخت. محرمانگی سنتی خود بانک تسویه های بین المللی نیز به این شایعات دامن می زد.از همه این ها مهم تر، با از میان رفتن نقش بانک تسویه های بین المللی در هماهنگ سازی استاندارد طلا و با شکست کینز در متقاعد کردن بانک های مرکزی به این امر که با عمل هماهنگ در چهارچوب بانک تسویه های بین المللی آنها می توانند نرخ بهره را در مقایسه با وقتی که بخواهند به صورت یکجانبه به این امر اقدام نمایند به میزان بیشتری کاهش دهند به بانک تسویه های بین المللی به عنوان بازیگر اصلی نگریسته نمی شد.دولت آمریکا بر این باور بود که بانک تسویه های بین المللی باید منحل شود و در واقع تا اواخر دهه 40 میلادی بر همین اعتقاد ماند. بانک های مرکزی به کمک جان مینیارد کینز در مقابل تلاش آمریکا برای به تعطیلی کشانیدن موسسه خودشان مقاومت می کردند اگرچه هیچ موفقیت چشم گیری را نمی توان در دهه 1940 به بانک تسویه های بین المللی نسبت داد. درست در اواخر دهه 40 میلادی یک وظیفه جدید برای بانک تسویه های بین المللی پدیدار شد. با فقدان یک ساز و کار قابلیت تبدیل ارزهای خارجی به یکدیگر درآن زمان در اروپا، نوعی ترتیبات چندجانبه جهت مبادلات پایاپای نیاز بود و لذا بانک تسویه های بین المللی جهت تسویه پرداخت های میان کشورهای اروپایی در اواخر دهه 1940 میلادی وارد عمل شد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تا حدود سال 1950 میلادی طرز تلقی آمریکایی ها در مورد بانک تسویه های بین المللی نیز تا حدودی تغییر کرد. در طول بیست سال بعدی باشگاه بازل ، نامی که بعدا به آن شناخته شد، مسئول بسیاری از نوآوری ها بود. اتحادیه طلا، توافقات حوزه استرلینگ،ترتیبات عمومی وام گرفتن صندوق بین المللی پول و اعمال نظارت چندجانبه در چهارچوب گروه ده و آمادگی برای واحد پولی یورو همگی در بازل آغاز شد و مباحثات منظم میان روسای بانک های مرکزی در شکل دادن به تکامل نظام پولی بین المللی موثر بودند. در همین رابطه، بازل مکانی بود که روسای بانک های مرکزی اروپایی جداگانه با یکدیگر ملاقات می کردند و در واقع تا زمان تاسیس انستیتو پولی اروپایی که در واقع پیشقراول و طلایه دار بانک مرکزی اروپا بود همین روند ادامه داشت. بانک تسویه های بین المللی به عنوان عامل اتحادیه پرداخت های اروپایی نیز بود در حالی که در درون نظام ترتیبات ارزی برتن وودز نیز بانک تسویه های بین المللی نقش محوری داشت.لازم بود که کشورها سیاست های نرخ تبدیل ارزی خود را در این ارتباط هماهنگ نمایند و نیز در بازار ارزهای خارجی مداخله نمایند. بانک تسویه های بین المللی امکان این مداخلات در بازارها


پاسخی بگذارید