دانلود پایان نامه

اضافه می کند که موضوعات اخلاقی در تدریس همیشه مطرح بوده و از ارزش ذاتی برخوردارند. از نظر او تدریسی که متضمن مسئولیت اخلاقی است، کاری مشکل، پیچیده و گاهی اوقات نیز پرزحمت است که کسی هم قدر آن را نمی داند(کلارک، 1990: به نقل از عزیزی،177:1389).
با توجه به این مهم معلمان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در فرایند تعلیم و تربیت نیاز به آشنایی با موارد اخلاقی در این حرفه دارند، و این آشنایی می تواند به آن ها در ارزیابی از این موارد و حل مسائل و معضلات اخلاقی کمک نماید و این چیزی جز غایت و هدف اخلاق حرفه ای نیست. هر فرد در یک حرفه یک شأن حرفه ای دارد که جایگاه فرد را در حرفه اش نشان می دهد و افراد با هویت های حرفه ای خاص خودشان دارای روابط حرفه ای با یکدیگر نیز هستند، که سازمان دهی این رفتارهای ارتباطی حرفه ای، بر عهده اخلاق حرفه ای است. بدین معنا که در یک حرفه نحوه ی عملکرد افراد در سطوح مختلف آن سازمان، هویت حرفه ای آن ها را تشکیل می دهد(عاملی،121:1388).
معلمان نیز به عنوان یکی از افراد حرفه ای در جامعه ی ایران دارای هویتی حرفه ای و به تبع آن دارای روابطی حرفه ای با دیگران هستند. در یک دید جامع شاید بتوان افراد و گروه هایی را که یک معلم با آن ها در ارتباط است و باید در قبال آن ها پاسخگو باشد به چند گروه تقسیم نمود:
شخص معلم: اصول اخلاق حرفه ای معلم در ارتباط با خود، به ارتباط درونی معلم با خودش ناظر است و می تواند در کیفیت ارتباط با دیگران نیز تأثیر بسزایی داشته باشد. معلم به عنوان یک شخص حرفه ای باید اصول خاصی را در ارتباط با خودش مد نظر داشته باشد برای مثال می توان به حفظ منزلت خود، مسئولیت پذیری، حرفه گرایی و توجه به مصلحت حرفه ای، صبر و تحمل و … اشاره نمود.
دانش آموزان: مهم ترین گروهی که معلمان با آن ها در ارتباطند و در مقابل تربیت صحیح آن ها رسالتی سنگین برعهده دارند دانش آموزانند. بنا بر تعبیر قرآن مهم ترین امانتی که خدواند بر دوش انسان نهاده، قابلیت تکامل به صورت نامحدود، آمیخته با اراده و اختیار و رسیدن به مقام انسان کامل و بنده خاص خداونداست، که آسمان ها و زمین و کوهها از حمل آن سر برتافتند(علی بابایی،636:1384). معلمان با پذیرفتن و تصدی این حرفه رسالت سنگین تربیت بشر و رساندن آن ها به مقام انسان کامل را بر عهده گرفته اند. دانش آموزان به عنوان مهم ترین امانت های جامعه در دست معلمان هستند. کودکان و نوجوانانی که مربیان به تربیت آن ها می پردازند امانت هایی بس گرانبها هستند که خیانت در تربیت آن ها گناهی بس بزرگ و مستمر است. چراکه شقاوت و سعادت نسل های بعد مرهون معلم است و اگر امانت دار نباشد و در آن خیانت کند، نسلی را به مخاطره افکنده است و اگر هم امانت دار باشد ثواب نسل های پیاپی برای اوست. قرآن مفسد فی الارض را یهلک الحرث و و النسل می داند: «و چون برگردد (یا ریاستی یابد) کوشش می کند که در زمین فساد نماید و کشت و نسل را نابود نماید.»(مظاهری،32:1389).
همکاران: یکی از گروه های دیگری که معلم با آنان در ارتباط است و باید حقوقی را در ارتباط با آنان رعایت نماید همکاران می باشند. معلمین در داخل و خارج محیط آموزشی با همکاران خود ارتباط دارند که در این ارتباط باید ملاحظات اخلاقی و حرفه ای را رعایت نمایند.
سازمان آموزش و پرورش: در هر سازمانی نیروی انسانی یکی از مهم ترین منابعی است که در اختیار می باشد. ارتباط هر سازمان با کارکنان آن یک ارتباط دوسویه است. نه تنها سازمان درقبال کارکنان خود داررای مسئولیت های اخلاقی هستند، بلکه کارکنان نیز در رابطه با سازمان داراری مسئولیت هایی می باشند. معلمان نیز از این قاعده برکنار نمی باشند. آنان به عنوان گروهی از کارمندان سازمان آموزش و پرورش کشور در رابطه با این سازمان مسئول هستند.
والدین دانش آموزان: ارتباط معلم با والدین موضوعی‏ انسانی است؛ هم از این‏نظر که معلم بنابر وظیفه ی شغلی خود، پاسخگوی والدین‏ است و هم از این نظر که والدین فرزندانشان‏ را در اختیار مدرسه و معلم قرار داده ‏اند و نگاهی معنوی به آن‏ها دارند .بیش‏تر والدین تمایل دارند، بر امور و روند تحصیلی فرزندانشان نظارت داشته‏ باشند و این تمایل، آنان را به ارتباط با مدرسه و به خصوص معلم یا معلمان وادار می‏کند(اصلانی،30:1383). برای هدایت درست این فرایند ارتباطی معلمین باید با اصول اخلاقی لازم در ارتباط با والدین دانش آموزان آشنا بوده و آن ها را رعایت نمایند.
جامعه: ما نسبت به جامعه ای که بالنده شده ایم و از امکانات آن رشد یافته ایم، مسئولیت داریم، به این دست از مسئولیت های اخلاقی، مسئولیت های اجتماعی می گویند. مراد ز مسئولیت های اجتماعی، مسئولیت در قبال گروه هایی است که به طور مستقیم ذی نفع نیستند، اما آنان به راستی صاحب حق محسوب می شوند. مسئولیت های اجتماعی مفهومی فراگیر دارد و شامل ابعادی چون، مسئولیت در قبال شهروندان، مسئولیت در قبال منافع ملی و مسئولیت فراملی و … می شود(قراملکی،1388: 357-355). معلمان نیز به عنوان یکی از حرفه های فعال در جامعه داراری مسئولیت های اجتماعی گوناگونی می باشند که ملزم به رعایت آن ها می باشند.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بدین سان معلم به عنوان یک شخص حقیقی دارای مسئولیت های اخلاقی فراوانی است و مسئولیت های اخلاقی او برخاسته از شغلی است که او بر دوش گرفته است به گونه ای که اگر شغل دیگری می پذیرفت، مسئولیت های اخلاقی او تغییر می کرد. معلمان نیز برای شناخت مسائل اخلاقی در حرفه خود نیاز به بیان دقیق و نظام مند آن ها در یک سند جامع اخلاقی دارند.
2-3-2 اهمیت و جایگاه دوره متوسطه
مبحث اخلاقیات سازمانی و حرفه ای امروزه نقش پراهمیتی را در جهان و حوزه سازمان یافته است. به گونه ای که اخلاقیات و مباحث مربوط به آن همچون عدالت، انصاف، تعهد و حقوق فردی و سازمانی نقش پررنگ و مهمی یافته است. بنابراین مدیران و کارکنان سازمان ها برای ایفای امور سازمانی خود افزون بر معیارهای سازمانی و قانونی نیاز به مجموعه ای از رهنمودهای اخلاقی و ارزشی دارند، که آنان را در رفتارها و اعمال سازمانی یاری دهند و نوعی هماهنگی و وحدت رویه در حرکت به سوی شیوه مطلوب در اخلاق سازمانی را میسر سازد. زیرا امروزه یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی سازمان ها و یکی از عوامل مهم موفقیت سازمان ها مباحث و اصول اخلاقی می باشد( امیرکبیری، داروئیان،85:1390). یکی از سازمان های مهم و تأثیرگذار در جامعه سازمان آموزش و پرورش می باشد. آموزش و پرورش در همه دوران ها و از دیدگاه های مختلف همواره از جایگاه رفیعی برخوردار بوده است. در تمام ادیان و از دیدگاه همه فیلسوفان نقش آموزش و پرورش همواره زیربنایی و حیاتی تلقی شده است. بدون تردید مهم ترین ویژگی ای که به آموزش و پرورش چنین اعتبار و منزلتی می بخشد، رسالت مهم آن است که بر تعالی و تربیت انسان استوار می باشد. آموزش و پرورش موظف است که با تمهید شرایط مورد نیاز، زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای انسانی را برای نیل به مراتب کمال فراهم سازد(ساکی،1390). یکی از این شرایط که بیشترین و مهم ترین تأثیر را در نیل انسان به کمال دارد، تأثیر و نقش معلم است. اما این نقش و تأثیر آن در دوره های مختلف تحصیلی متفاوت است. یکی از این دوره ها، دوره ی متوسطه است. درگزارش نهایی اجلاس منطقه ای یونسکو آمده است: دوره ی متوسطه عبارت است از دوره ی برزخ یا دوره ی انتقالی میان آموزش پایه که عمومی و غیر تخصصی است و آموزش تخصصی تر در سطح آموزش عالی. دوره ی متوسطه دوره ای است که در آن دانش آموزان گروه سنی چهارده تا هفده یا هجده ساله تحصیل می کنند و به دلیل تنوع برنامه ها و تعدد رشته های تحصیلی فرصت انتخاب دارند(صافی،90:1386). دوره ی متوسطه از دوره های مهم، حساس و مؤثر در زندگی فردی و اجتماعی آدمی است دوره ای است که به سبب وضع زیستی، اجتماعی و روانی دانش آموزان آن با سایر دوره های تحصیلی مشترکات و ممیزاتی دارد و دارای طیف وسیعی است که دوران نوجوانی را در برمی گیرد و در انتهای طیف به دنیای جوانی می رسد. برای روشن شدن اهمیت و جایگاه اخلاق در این دوره ابتدا به بررسی مختصات کلی این دوره و سپس به بررسی اخلاق معلمان در این دوره پرداخته می شود.
در دوره ی متوسطه، قسمت اعظم استعدادهای اختصاصی نوجوان و جوان بروز می کند، قدرت یادگیری آنان به حد اعلای خود می رسد، کنجکاوی آنان جهت معینی می یابد و مسائل جدید زندگی نظیر انتخاب رشته، انتخاب حرفه و شغل، اداره خانواده و گرایش به مرام و مسلک، ذهن آنان را به خود مشغول می دارد و به مرحله ی ادراک ارزش های اجتماعی، اقتصادی و معنوی می رسند. از این رو این دوره در نظام های تعلیم و تربیت کشورهای مختلف جهان اهمیت زیادی دارد. دوره ی متوسطه، از لحاظ مبانی فلسفی، زیستی، روانی و اجتماعی دوره ی بسیار مهمی است. دوره ای که آموزش عمومی را به آموزش عالی پیوند می دهد و گروه کثیری را برای ورود به جامعه و بازار کار مهیا می کند. از این رو هرگونه خلل و نارسایی در این دوره به طور مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد و کیفیت هر دو حلقه آموزش، عمومی و عالی تأثیر به سزایی خواهد داشت(صافی،90:1386).
اگر چه در دوره متوسطه آموزش همگانی و پرورش استعدادهای عام ادامه پیدا می کند، ولی در این دوره بر تأمین نیازهای شغلی و حرفه ای و جهت دادن افراد در مسیرهای خاص تأکید می شود(ملکی،17:1387). این دوره با تشخیص طلبی و گسترش افق فکری از خلال علا‏قه ها و رغبت های متعدد و درون نگری و ظهور عقل نظری و تفرد همراه است. جستجوی شخصیت صورت محور حیات نوجوان به شمار می رود. روی هم رفته نوجوان موجودی قادر به تفکرو تعقل و در عین حال احساساتی و عاری از تعادل است ولی همواره می کوشد شخصیت گمشده خود را بازیابد و تعادل از دست رفته را باز به چنگ ‏آورد. او به هستی جامعه و اهمیت ارزش های آن پی‏برده است و در راه شناختن جامعه و سازگاری با آن تلاش می کند. جهت تربیت در این دوره نسبت به دوره کودکی وارونه است. به عبارت دیگر آنچه در این دوره در درجه اول اهمیت قرار دارد تربیت عقلی نیست بلکه تربیت منش یا به بیان روشن‏تر تربیت شخصیت است(کاردان،1351: 5و4). یکی دیگر از ویژگی های نوجوانی جستجوی هدف و فلسفه ی زندگی است که با تمایلات مذهبی آنان پیوندی بس نزدیک دارد. جوانان در این سن شیفته ارزش های فرهنگی اعم از ارزش های سیاسی یا هنری یا اخلاقی و دینی هستند. هریک از این ارزش ها منبع عاطفه مشخصی است که با تجربه خود شخص مطابقت دارد(ملکی،1387: 35و34). یکی دیگر از ویژگی های دوره ی نوجوانی و جوانی تقلید ارادی است. در دبیرستان غریزه ترقی خواهی و میل به کمال که نیاز فطری هر انسانی است با تأثیری محسوس تر بنای بروز و ظهور می گذارد و در نتیجه تقلید غیر ارادی روبه ضعف، و تقلید ارادی روی می دهد و خویشتن را برای زندگانی آینده آماده و مهیا می سازد(بهمنیار، بی تا:590).
در رأی‌ صادره‌ در ششصد و چهل‌ و هفتمین‌ جلسه‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ ‌اهداف آموزش متوسطه به هشت دسته ی اهداف؛ اعتقادی‌، اخلاقی‌، علمی‌ وآموزشی‌، ‌فرهنگی‌ هنری‌، اجتماعی‌، زیستی‌، سیاسی‌ و اقتصادی‌ تقسیم شده است که تمامی مدیران‌، برنامه‌ریزان‌ و همه‌ افرادی‌ که‌ در تعلیم‌ و تربیت‌ دانش‌آموزان‌ نقشی‌ بر عهده‌ دارند، مکلفند در برنامه‌ریزی‌ امور، سازماندهی‌ فعالیت ها و انجام‌ وظایف‌ مربوط به گونه‌ای‌ اقدام‌ نمایند که تاپایان‌ دوره‌ تحصیلی‌ دستیابی‌ دانش‌ آموزان ‌به‌ اهداف‌ تعیین‌ شده ‌ممکن‌ باشد(شورای عالی آموزش و پرورش، 1379).
ویژگی های هریک از دوره های تحصیلی در اهداف و محتوای برنامه ی درسی دوره ی مربوطه تأثیر مستقیم دارد. چون محتوا برای دانش آموزان تدارک دیده می شود باید برای او معنادار باشد و با نیازها و ضرورت های زندگی او هماهنگ باشد. براین اساس ویژگی های برنامه درسی دوره ی متوسطه شامل؛ ارتباط با تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، حمایت از ابتکار دانش آموزان، استدلالی بودن محتوا، توجه به بحث گروهی، تأکید بر هویت فرهنگی، نگرش انتقادی به دانش و کاربرد آن در زندگی، تعادل بین آموزش عمومی و تخصصی، کسب آمادگی برای ورود به بزرگسالی، توجه به سلامت جسمی، روانی و اجتماعی می باشد(ملکی،1387: 91-85).
عنصر دیگری که جای دارد در آموزش متوسطه به آن توجه گردد مبحث ارزشیابی در این دوره است. ارزشیابی تعاریف متعددی دارد :
ارزشیابی جمع آوری و بکار گیری اطلاعات در جهت اتخاذ تصمیم برای یک برنامه آموزشی است.

ارزشیابی یک فرایند جهت تعیین کردن، بدست آوردن و فراهم ساختن اطلاعات مفید برای قضاوت در تصمیم گیری ها است.
ارزشیابی به یک فرایند نظام دار برای جمع آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات گفته می شود، به این منظور که مشخص شود آیا هدف های مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی؟
در نظام آموزشی و پرورشی دوره ی متوسطه ارزشیابی تکوینی یا مستمر به منظور تقویت اعتماد به نفس، تحکیم آموخته های دانش آموزان در فرایند یاددهی- یادگیری، پرورش روحیه تحقیق، تفکر، تلاش، ابتکار و فعالیت های گروهی، تدارک بازخورد مناسب به صورت مستمر از نحوه ی مشارکت دانش آموزان در فعالیت های یاد دهی- یادگیری و اتخاذ روش های مناسب به منظور بهبود فرایند انجام می شود. در این ارزشیابی اطلاعات به طور مداوم جمع آوری و مورد استفاده قرار می گیرد و نیاز به باز خوردهای فردی-محیطی دارد تا بتوان تصمیم گیری های لازم را در جهت افزایش اثر بخشی برنامه ها یا فعالیت های آموزشی اتخاذ نمود. این نوع ارزشیابی بیشتر به فراهم آوردن اطلاعات برای بهبودی کار تاکید دارد(دبیر تاریخ شادگان،1388).
با توجه به اهمیت دوره متوسطه، ویژگی های دانش آموزان در این دوره و با ترسیم مختصات کلی آموزش متوسطه اکنون به بررسی اخلاق معلم در این دوره پرداخته می شود.
3-3-2 اخلاق معلم در دوره متوسطه
یکی از شاخصه های اصلی پیشرفت و نماد حرکت سالم در مسیر تکاملی بشر، رعایت اخلاق و شئونات انسانی در جامعه است که مهم ترین کارکرد رسولان و معلمان و هدایت گران بشر از ابتدای خلقت به شمار می رود. در جامعه اسلامی ما این نقش پررنگ تر و تأثیرگذارتر به نظر می رسد. در این راستا معلمان به عنوان نیروی انسانی که مهندسی افکار عمومی و چشم انداز رشد فرهنگی و علمی جامعه در دستان آنها است، برای اجرای بایدها و نبایدهای اخلاقی در جامعه، وظیفه ای فراتر از قشرهای دیگر دارند، چرا که در تحکیم پایه های نظام علمی و بالاخص فرهنگی کشور، بیشترین نقش را ایفا می کنند(غلامی توکلی،1390).
اگرچه توجه به اخلاقیات و رعایت آن ها در همه ی دوره های تحصیلی مطرح است، اما در دوره متوسطه از جایگاه مهم تر و والاتر برخوردار است. بررسی جایگاه


دیدگاهتان را بنویسید