دانلود پایان نامه

حمایت………………………………………………………………167
گفتار نخست : در قوانین ایران……………………………………………..167
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………….168
مبحث هفتم :رعایت حق تقدم………………………………………………………….168
گفتار نخست : در قوانین ایران……………………………………………..168
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………….169
مبحث هشتم : ضمانت اجرای مالکیت صنعتی……………………………………169
گفتار نخست : در قوانین ایران……………………………………………..169

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………….173
الف ) وظیفه اثبات در ثبت فرآیند……………………………..173
ب ) اقدامات موقتی………………………………………………..173
ج ) ضمانت اجرای مدنی………………………………………..175
د ) ضمانت اجرای کیفری………………………………………..175
مبحث نهم : آثار الحاق در حق اختراع……………………………………………176
فصل دوم : علائم تجاری…………………………………………………………………………….178
مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………..178
گفتار نخست : مدت حمایت……………………………………………….180
گفتار دوم : مهلت استفاده از علامت جاری ثبت شده …………… 181 گفتار سوم : حقوق اعطایی…………………………………………………. 181
گفتارچهارم : اعطای پروانه و واگذاری …………………………………182
گفتارپنجم : علایم غیر قابل ثبت …………………………………………183
گفتار ششم : ضمانت اجرا ………………………………………………….184
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس …………………………………………………185

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار نخست : مدت حمایت ………………………………………………185
گفتار دوم : حقوق اعطایی …………………………………………………..186
گفتار سوم : اعطای پروانه و واگذاری …………………………………..187
گفتار چهارم : علائم مشهور ………………………………………………..188
گفتارپنجم : علائم غیر قابل ثبت …………………………………………189
مبحث سوم : آثار الحاق …………………………………………………………………190
فصل سوم : طرح صنعتی …………………………………………………………………………….190
مبحث نخست : در قوانین ایران ……………………………………………………….190
گفتار نخست : شرائط ثبت و حمایت …………………………………..191
گفتار دوم : طرحهای صنعتی غیر قابل ثبت ……………………………192
گفتار سوم : موارد منع ثبت طرح صنعتی ………………………………192
گفتار چهارم : حقوق اعطایی ……………………………………………….193
گفتار پنجم : مدت حمایت ………………………………………………….194
گفتار ششم : استثنائات طرح صنعتی …………………………………… 194
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس …………………………………………………195
گفتار نخست : طرح صنعتی در کنوانسیون پاریس ………………….196
گفتار دوم : شرایط حمایت از طرح های صنعتی ……………………196
گفتار سوم : طرح های مسنوجات ………………………………………..197
گفتار چهارم : حقوق اعطایی ……………………………………………….197
گفتار پنجم : مدت حمایت ………………………………………………….198
مبحث سوم : آثار الحاق ………………………………………………. ……………….198
فصل چهارم : نشانه های جغرافیایی ……………………………………………………………..198
مبحث نخست : در قوانین ایران ……………………………………………………….198
گفتار نخست : شرایط حمایت …………………………………………….200
گفتار دوم : حمایت از نشانه های همنام ……………………………….200
گفتار سوم : نشانه های غیر قابل حمایت ………………………………201
گفتار چهارم : ضمانت اجرا …………………………………………………202
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس …………………………………………………202
مبحث سوم : آثار الحاق ………………………………………………………………..205
فصل پنجم : طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه ……………………………………………205
مبحث نخست : در قوانین ایران ……………………………………………………….205
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس …………………………………………………206
گفتار نخست : حوزه شمول مدارهای یکپارچه ………………………210
گفتار دوم : مدت حمایت ……………………………………………………212
مبحث سوم : آثار الحاق ………………………………………………………………….213
فصل ششم : اسرار تجاری ………………………………………………………………………….213
مبحث نخست :در قوانین ایران ………………………………………………………..213
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس …………………………………………………215
گفتار نخست : مفهوم اسرار تجاری ……………………………………..215
گفتار دوم :مصادیق اسرار تجاری …………………………………………216
گفتار سوم : معیارهای تشخیص اسرار تجاری ……………………….217
گفتار چهارم : مدت حمایت ………………………………………………..219

مبحث سوم : آثار الحاق …………………………………………………………………………………………219
نتیجه گیری: ……………………………………………………………………………………………….220
منابع : ………………………………………………………………………………………………………………….223

مقدمه:
الف ) بیان موضوع :
در روزگاران کهن آثاری که توسط یک اندیشمند و یا هنرمندی پدید می آمد تنها در محدودهای جغرافیایی بسیار کوچک انتشار و توزیع می شد و این اثر تنها با انگیزه ارائه خدماتی هنری و فرهنگی صورت می پذیرفت و هیچ یک از پدیدآورندگان به چشم منافع مادی به آنها نگاه نمی کرد . با توسعه و گسترش قابل ملاحظه و بسیار سریع خلاقیت های فکری در چند قرن اخیر و تحول شگرف در وسائل مخابراتی ، ارتباطاتی و رسانه های جمعی و انتقال ایده ها ، اختراعات و ابداعات به اقصی نقاط جهان در کمترین زمان ممکن ،قانون گذاران کشورها را بر آن داشت تا در برابر سودجویان ، منفعت طلبان و سارقان آثار فکری اقدام به تصویب قوانین ملی برای جلوگیری از متضرر شدن خالقان آثار فکری ، نماید . مالکیت فکری که زاییده اندیشه و ذهن انسانها بوده و از تراوشات ذهنی ارزشمند بشر محسوب می گردد . بدین جهت کشورها در ادوار مختلف تاریخی با وضع قوانینی راه را بر سوء استفاده کنندگان از این آثار تا حدودی مسدود نموده اند . کشور ایران در سال 1338 اولین قانون را در زمینه ثبت علائم تجاری به تصویب رساند ، که این قانون در دوره و زمان تصویب یکی از کارآمدترین و سخت گیرانه ترین قوانین در زمینه جلوگیری از تضییع حقوق مالکیت فکری محسوب می شد .
طی دو دهه گذشته نیز قوانین متعدد دیگری به تصویب رسیده که بیشترین توجه را در حوزه مالکیت صنعتی داشته و از جامعیت لازم در زمینه حقوق مالکیت فکری برخوردار نبوده است . همزمان با تصویب قوانین ملی ، جامعه بین الملل نیز به انحاء مختلف اقدام به پیش بینی قواعدی حقوقی و تصویب قوانین جامع برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فکری نموده اند . در سال 1883 معاهد پاریس و بدنبال آن معاهدات و کنوانسیون های برن و رم بر توسعه کمی و کیفی هریک نسبت به قوانین مافوق خود کامل تر و جامع تر عرضه شد . در نهایت این معاهدات و با گفتگوهای بیشترمیان کشورها ، حاصل نتایج دور اروگوئه موافقت نامه تریپس در حمایت از حقوق مالکیت فکری در سال 1994 صادر گردید .
در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران ، به تعدادی از این معاهدات و کنوانسیونها پیوسته است ، اما علیرغم اینکه بسیاری از کشورها به موافقت نامه تریپس ملحق شده اند ، ایران تاکنون نیز از کشورهایی محسوب می شود که هنوز به این موافقت نامه نپیوسته است . بی شک عضویت در یک موافقت نامه جهانی که آثار و تبعات گسترده ای را در همه ابعاد داشته باشد ، نیاز به اندیشه و تدبیر همراه با برنامه ریزی دقیق و اساسی و اهتمام ملی در بین تمام سطوح مدیریتی و سازمانی را می طلبد . لذا مسئولین سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی باید با تمام توان کارشناسی سازمان های ذیربط نسبت به بررسی وضعیت کشورهای مختلف که به موافقت نامه پیوسته اند و دارای قوانینی هم سنخ یا حداقل با کمترین تعارض با کشور ما هست را مورد بازبینی قرار دهند . باشد که با چشمانی روشن و تفکراتی ایده آل و تدابیری معقولانه از این قافله جهانی عقب نیافتاده و از کشورهایی محسوب شویم که در این راه از صاحب نظران قرار گیریم . این در حالی است که ایران از نظر تولید علم ، پیشرفت صنعت و خلق آثار فکری یکی از کشورهای خلاق در قاره آسیا مطرح می باشد . از جهتی عدم قبول موافقت نامه تریپس ، باعث متضرر گشتن تولید کنندگان آثار علمی ، فنی و هنری در بٌعد بین المللی خواهد شد . کشورهای متعهد در مقابل اعتراض تولید کنندگان آثار فکری کشورهای غیر عضو به نشر آثارشان هیچ واکنشی را از خود نشان نداده و تعهدی در برابر آنها نخواهند داشت . در جامعه جهانی امروز ، هر کشور تلاش می نماید تا عنصری فعال در روابط بین دولتها و مجامع باشد . پذیرش و قبول موافقت نامه می تواند نقش آفرینی کشورمان را در یکی دیگر از مجامع نمایان نموده و می تواند عاملی در جهت رعایت نظم عمومی و یکسان سازی قوانین فراملی باشد .

ب ) ضرورت ، اهداف و فواید انجام پژوهش:
تلاش جدی ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت(W.T.O) با وجود محاسن و معایب مختلفی که خواهد داشت حرکتی است لازم و اجتناب ناپذیر ، زیرا ایران برای بدست آوردن سهم خود از اقتصاد جهان نمی تواند از اقتصاد جهانی به دور بوده و نظاره گر پیشرفت اقتصاد جهان باشد .
برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ، ایجاد تغییرات و اصلاحات قانونی و برقراری ساز و کارهای مناسب جهت استفاده از مزیت های نسبی عضویت در این سازمان ضروری بنظر می آید .
اکنون که بحث عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت (W.T.O) مطرح است و کشورهایی که در نظر دارند عضو سازمان تجارتی شوند الزاما می بایست حداقل استانداردهای مربوط به حقوق مالکیت فکری را در قوانین ملی خود منظور کنند و برای نهایی شدن عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی ، قبول موافقت نامه تریپس در قوانین ملی خود میباشد . اما آنچه در خور توجه است ، پایه ها و مبانی حقوقی و قانونی موجود مالکیت فکری در ایران است . بی شک بررسی دقیق و موشکافانه تمامی ابعاد موافقت نامه و هم چنین بررسی آثار حقوقی مثبت و منفی الحاق ایران می تواند کمکهای ارزنده ای را برای هیأت های مذاکره کننده و قانون گذار بگشاید . مسئولین محترم سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باید با تمام توان کارشناسی خود ، در همه سطوح سازمانی نسبت به بررسی وضعیت کشورهای مختلف ملحق شده را بررسی و دقت موشکافانه به تعمق بیشتر بپردازند . مزایا ، محاسن و معایب تمام بخش ها را با قوانین جاری و حقوق اسلامی که از منابع غنی حقوقی محسوب می گردد ، مقایسه و تدابیر معقولانه اتخاذ تا از قافله پویای کشورها نه تنها عقب نمانده بلکه بتوانیم دارای ایده و نظر در جامعه جهانی باشیم .

ج ) پیشینه تحقیق
موضوعی که در این پژوهش بدان پرداخته ایم دارای خصائص خاص میباشد که : اولاٌ آنچه که تاکنون در حوزه موافقت نامه تریپس بدان پرداخته شده است ، آثار اقتصادی الحاق بوده و کمتر به پیامدهای حقوقی و آثار و تبعات مثبت و منفی الحاق توجه شده است و اگر هم بیانی در این زمینه شده بسیار مختصر بوده است . ثانیاٌ فقر منابع فارسی و عدم نشر کتب و عدم دسترسی به منابع معتبر وغنی میباشد . متاسفانه تاکنون از طرف دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز توجهی نشده و تحقیقات مفصلی صورت نپذیرفته است . در بخش کتب ، انتشار آن به تعداد انگشتان دستان کمتر میباشد ، بطوری که پس از بررسی فراوان در بحث حقوقی آن تنها به این کتب دست یافتیم : 1- بایسته های الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه حقوق مالکیت فکری توسط اساتید ارزشمند آقایان دکتر امیر هوشنگ فتحی زاده و دکتر وحید بزرگی ؛ 2- سازمان جهانی مالکیت فکری ، بررسی مقایسه ای حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی مالکیت فکری ، ترجمه دکتر وحید بزرگی ؛ 3- حمایت از حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران نوشته دکتر امیر ساعد وکیل ؛ 4 – حقوق مالکیت معنوی اثر دکتر اسداله امامی ؛ 5- راهکارهای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت اثر دکتر مهدی فاخری ؛ 6- مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی نوشته دکتر سید حسن میر حسینی

د ) سئوالات اصلی تحقیق :
چه آثارحقوقی بر الحاق ایران به موافقت نامه تریپس بوجود می آید ؟
با پیوستن به موافقت نامه تریپس الزام به رعایت اصل رفتار ملی در میان قوانین ایران چه نقشی را ایفا خواهد نمود ؟
مغایرت های میان پذیرش موافقت نامه تریپس و قوانین موجود داخلی بر کدام معیارهای حقوقی استوار خواهد بود ؟
جایگاه نظم عمومی در موافقت نامه تریپس با نظم عمومی و اخلاق حسنه در ایران چه منافاتی دارد ؟

ه ) فرضیه های تحقیق :
موافقت نامه تریپس حداقل معیارها را تعیین می کند ، دولت مخیر است معیار های بالاتری را پیش بینی نماید .
در موافقت نامه تریپس لزوم وفادری به اصل رفتار ملی تاکید شده است .
تریپس مشخص می کند که جبران مدنی می تواند در چارچوب اداری و قضائی رسیدگی شود .
الحاق ایران به تریپس بهترین وسیله جهت اصلاح قوانین داخلی کشور در راستای توافقنامه خواهد بود .

و ) اهداف تحقیق :
کمک به سیاست گذاران کشور جهت ضرورت الحاق دولت به موافقت نامه تریپس .
ایجاد چارچوب حقوقی منحصر برای نظام مالکیت فکری در سطح بین المللی .
آثار مثبت و منفی برنامه ریزی در جهت مقابله با اثرات منفی احتمالی الحاق .
حمایت حقوقی و اجتماعی از حقوق مالکیت فکری .

ز )روش تحقیق :
روش تحقیق در این پایان نامه به صورت تحلیلی و توصیفی است ک


دیدگاهتان را بنویسید