دانلود پایان نامه

اما در همین ماده در بند ( ک ) سایر صور انتقال اثر به عموم را بیان نموده ؛ که می توان به مستفاد از آن تلخیص را نیز از زمره حمایت ها یی همچون ترجمه و اقتباس لحاظ نمود . این در حالی است که در کنوانسیون برن در بند 5 ماده 2 به آن پرداخته و در صورت الحاق ایران به موافقت نامه تریپس ، این بند نیز لازم الاجرا خواهد گردید .

مبحث سوم : آثار الحاق
قوانین ایران به مواردی مانند کنفرانس ها ، نطق های کوتاه ، موعظه ها و دیگر آثاری که دارای ماهیت مشابه هستند و آثار نمایشی موسیقیایی ، رقص ها ، و پانتومیم ها ، لیتوگرافی ، تصاویر ، نقشه های جغرافیایی ، نقش ها و کروکی ها ، آثار تجسمی مرتبط با جغرافی ، توپوگرافی ،معماری ، تنظیم موسیقی و انواع تبدیل های اثر ادبی و هنری ، علوم ، سخنرانی های خاص به وضوح اشاره نکرده است .
موافقت نامه تریپس در ماده 1 به حمایت گسترده تر از آنچه در موافقت نامه آمده پرداخته که بنظر می رسد در لایحه جامع این بند مورد توجه تدوین کنندگان واقع شده است و به موارد ذیل پرداخته که فراتر از حمایت های ذکر شده در کنوانسیون برن و موافقت نامه تریپس می باشد :
1 – در بند 1 به تعزیه نامه اشاره شده که از آثار ادبی مکتوب بشمار می رود ؛
2 – در بند 5 به پرده خوانی ، خیمه شب بازی ، تردستی ، معرکه گیری و نمایش های سیرکی اشاره شده است ؛
3 – در بند 8 به هنر زیبای ایرانی تذهیب و منبت کاری پرداخته شده است که بیانگر حمایت های موشکافانه و دقیق این لایحه می باشد ؛
4 – در بند 9 به یکی از هنرهای بومی و اصیل سرزمین ایران یعنی قالی و گلیم و نقشه های آنها و هنرنمایی های آن و نیاز جدی به حمایت اشاره گردیده است ؛
موافقت نامه در بند 2 ماده 9 حمایت را شامل حق نسخه برداری و نمودهای عینی دانسته و چیزهایی مانند ایده ها ، رویه ها و روش های اجرایی یا مفاهیم ریاضی را شامل حمایت های خود نمی داند . ماده 4 لایحه جامع در بیان عدم منافات آثاری که در قوانین سابق مشمول حمایت بوده و آثاری که در لایحه فوق مشمول حمایت واقع خواهند شد ، پرداخته است . حمایت از هر یک از آثار مذکور در ماده فوق ، با حمایت از آثاری که از قبل موجود بوده اند یا نمودهای فرهنگ عامه که در این گونه مجموعه ها گردآوری شده یا مورد استفاده قرار گرفته اند ، هیچگونه منافاتی ندارد . در ماده 6 آثار را تنها به لحاض آفرینش مونها مورد حمایت قرار داده و شکل وشیوه ارائه آن را مورد توجه قرار نمی دهد .« آثار تنها به لحاظ آفرینش آنها و بدون در نظر گرفتن شیوه یا شکل ارائه مورد حمایت قرار می گیرند .
تفاوت دیگر میان حقوق ایران و تریپس و قاعدتا تاثیر پذیری تریپس بر آن روی خواهد داد ، در ماده 2 قانون حمایت حقوق مولفان ، آثار مورد حمایت را بصورت حصری بیان نموده است ؛ اما در تریپس با قید عبارت “نظیر” مصادیق را از حصر خارج نموده و خصوصیت تمثیلی پذیرفته اند ؛ که در این صورت شامل موارد مشابه نیز مورد نظر قانونگذار خواهد بود .
در قوانین ایران از آثار شفاهی مانند سخنرانی ها ، خطابه ها و … حمایت نی شود که در صورت الحاق ، در این گونه موارد نیز تاثیر پذیر خواهد شد .
بنابر این اتباع سایر اعضای کشورهای عضو موظف به رعایت و پای بندی به اصول موافقت نامه بوده و آثار اتباع ایرانی در خارج از مرزهای کشور ، مورد حمایت جدی قرار خواهد گرفت .
هیچ یک از اعضای کشورها و قوانین آنها تا مادامی که عضو موافقت نامه تریپس می باشند حق نقض حقوق پدیدآورندگان ایرانی را نخواهند داشت ؛ ضمن اینکه با توجه به حضور فراوان اندیشمندان ایرانی در خارج از مرزها ، حقوق مادی فراوانی را برای ایران بدنبال خواهد داشت . آثاری از قبیل اثر هنری کاربردی ، هم چنین آثار اقتباسی از قبیل ترجمه ، اقتباس ، تنظیم ، تلخیص و هرگونه تغییر شکل ، اصلاح آثار و مجموعه آثار ، مجموعه داده ها و پایگاه های داده اعم از اینکه قابل خواندن با رایانه و ماشین باشند یا به هر نحو دیگر ، مجموعه آثار فرهنگ عامه مشروط به اینکه از لحاظ جمع آوری آنها با ترتیب محتویات اصیل و بدیع باشند ، به صراحت مورد حمایت واقع گردیده اند که می تواند با بند 1 ماده 10 و بند 3 ماده 2 و بند 5 ماده 2 مطابقت داشته و آنها را اجرائی نماید.

در جدول زیر اجزاء آثار مورد حمایت در قوانین ایران با کنوانسیون برن و موافقت نامه تریپس مورد مقایسه قرار گرفته است .
عنوان اثر ایران برن تریپس قانون جامع
کتاب ها

بروشورها و دیگر نوشته ها

کنفرانس ها

نطق های کوتاه

موعظه ها

آثار نمایشی

نمایشی موسیقیایی

رقص ها

پانتومیم ها

موسیقی با کلام و بدون کلام

آثار سینمایی

طراحی

نقاشی

پیکره

گراور

لیتو گرافی

عکاسی

هنرهای کاربردی

تصاویر

نقشه های جغرافیایی

نقش ها

کروکی ها

آثار تجسمی مرتبط با جغرافی

توپو گرافی ( موقعیت طبیعی

عنوان اثر ایران برن تریپس قانون جامع
علوم

سخنرانی های خاص

ترجمه

معماری

اقتباس

تنظیم موسیقی

انواع تبدیل های اثر ادبی و هنری

متون رسمی قانونی ، اداری قضایی

ترجمه رسمی متون

دایره المعارف ها

جُنگ ها

هنرهای کاربردی

طرح های صنعتی

مدل ها

برنامه های رایانه ای

کدهای اصلی

کدهای دیدنی (ماشینی)

پایگاه های اطلاعاتی

تالیفات راجع به داده ها

اجاره آثار سینمایی و برنامه های کامپیوتری

آثار مربوط به فرهنگ عامه و فولکلور

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم : اثرهای غیر قابل حمایت
مبحث نخست : در قوانین ایران
در قوانین ایران قبل از لایحه جامع ، بیشتر به مصادیق مورد حمایت قانون پرداخته شده است و از موارد خارج از حمایت نه تنها بحثی به میان نیامده بلکه مصادیق را هم نام نبرده و قانون در این زمینه ساکت می باشد .
در پیش نویس لایحه حقوق مالکیت ادبی و هنری ، آثار غیر قابل حمایت را ضمن مواد 7 تا 16 برشمرده است . بر اساس ماده 7 موارد زیر از حمایت این قانون برخوردار نیستند :
الف ) هرگونه فکر ، مفهوم از قبیل مفاهیم ریاضی ، طرز کار دستگاه ها یا ابزار و وسایل ، روش های استفاده ، قواعد و اصول کلی ، اکتشاف ها و داده های محض حتی اگر در اثری بیان ، توصیف ، تشریح شده ، به تصویر کشیده شده یا مجسم شده باشند
ب ) ماده 9 نیز در جهت با بند 4 ماده 2 کنوانسیون برن مقرر می دارد : کلیه قوانین و مقررات عمومی از قبیل قانون اساسی کشور ، قوانین عادی و آیین نامه ها و همچنین مفاد کنوانسیون ها و توافقات دوجانبه یا چند جانبه بین المللی را بعلت نیاز به دسترسی و تمسک اشخاص مختلف و تعابیر متفاوت از دایره شمول حمایت های قانون خارج دانسته اند .
ج ) کلیه متون رسمی اداری از قبیل ابلاغیه ها ، دستورالعمل ها ،بخش نامه ها آگهی های عمومی و سایر دستورات اداری ؛
د ) کلیه متون قضایی از قبیل احکام و قرار دادگاه ها ، آراء وحدت رویه و سایر تصمیمات قضایی صادره از مراجع قضایی ؛
ه ) سخنرانی های ایراد شده در مجامع عمومی رسمی از قبیل مجلس شورای اسلامی ، شورای شهر ، دادگاه علنی ؛
و )سایر متون رسمی صادره از مقامات عمومی برای اطلاع رسانی ؛
ز ) ترجمه رسمی موارد (ب) تا (ز) ؛
ح ) اخبار روز و گزارش رویدادهای مختلف به منظور اطلاع رسانی .

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس
در کنوانسیون برن و موافقت نامه تریپس هم آثاری وجود دارند که تحت حمایت واقع نشده یا آنها را از اثرهای تحت حمایت خود استثناء نموده اند .
در کنوانسیون برن ذیل بند 2 ماده 2 چنین آمده است : با وجود این ، این حق برای قانون گذاران کشورهای عضو اتحادیه محفوظ است که مقرر کنند ، آثار ادبی و هنری یا فقط یک یا چند دسته از آنها مادام که روی یک حامل مادی تثبیت نشده اند مورد حمایت قرار نگیرند .
در بند 4 همین ماده نیز این اختیار را به قانون گذاران کشورهای عضو اتحادیه اعطاء نموده است که می توانند حمایت خود را شامل متون رسمی قانونی ، اداری یا قضایی نیز نمایند و در صورتی که حمایتی هم صورت نپذیرد تخطی از قانون محسوب نمی شود .
در بند 8 ماده 2 آمده است : حمایت این معاهده شامل اخبار روز یا وقایع متنوع که واجد جنبه اطلاع رسانی مطیوعاتی صرف هستند نمی شود .
در بند 1 ماده 2 مکرر بیان شده است « در اختیار قانون گذاران کشورهای عضو اتحادیه است که بخشی از حمایت مقرر در ماده قبلی یا تمام آن را نسبت به سخنرانی های سیاسی و سخنرانی های ایراد شده در جریان رسیدگی های قضایی حذف کند .
همچنانکه موافقت نامه تریپس در بند 2 ماده 9 حمایت از حق نسخه برداری و نمودهای عینی را مجاز دانسته است و ایده ها ، رویه ها ، روش های اجرایی و مفاهیم ریاضی را غیر قابل حمایت می داند .

مبحث سوم : آثار الحاق در اثرهای غیر قابل مورد حمایت
در قوانین ایران از اثرهای غیر قابل حمایت نه تنها بحثی به میان نیامده بلکه مصادیق را هم نام نبرده و قانون در این زمینه ساکت می باشد . بنابر این در صورت الحاق ایران به موافقت نامه تریپس ، این دسته از آثار ادبی و هنری تا هنگامی که روی یک حامل مادی تثبیت نشده اند مورد حمایت قرار نخواهند گرفت .
هم چنین جمهوری اسلامی ایران می تواند حمایت خود را شامل متون رسمی قانونی ، اداری یا قضایی ننموده و آنها را مشمول حمایت های مادی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری ننماید .
مجلس شورای اسلامی می تواند در لایحه حمایت بخشی یا تمام حمایت مقرر در موافقت نامه را نسبت به سخنرانی های سیاسی و سخنرانی های ایراد شده در جریان رسیدگی های قضایی حذف کند .
ایده ها ، رویه ها ، روش های اجرایی و مفاهیم ریاضی را از دایره حمایت های قانونی پیش بینی شده خارج خواهند شد .

فصل سوم : حقوق پدیدآورندگان
مبحث نخست : در قوانین ایران
گفتار نخست : حقوق مادی
قریب به اتفاق قانونگذاران کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران ، به منظور صیانت از حقوق پدیدآورندگان اثر و جلوگیری از تعدّی و تجاوز ، برای دارند اثر دو حق را متصور شده اند . حقوق مادی ( اقتصادی ) و حقوق معنوی ( اخلاقی ).
حقوق مادی که به استفاده دیگران و منافع مادی اثر بر می گردد و حقوق معنوی که ناظر به انتساب اثر به پدیدآورنده است . ما نیز به لحاظ اهمیت موضوع ، این دو حق را در قوانین ایران و موافقت نامه تریپس مورد بررسی قرار داده و نقش تریپس را در حقوق ایران در صورت پیوستن به این موافقت نامه بیان خواهیم نمود .
تعاریف متعددی در باره حق مادی ارائه شده است : « امتیازی است که حقوق هر کشور به منظور تامین نیازهای مادی اشخاص به آنها می دهد . هدف از این حق مالی ، تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد . این دسته از حقوق بر خلاف حقوق معنوی قابل مبادله و تقویم به پول است » . و در جایی دیگرآمده است : « حق بر انتشار و بهره برداری از تالیف که جنبه مالی دارد و در شمار سایر اموال به بازماندگان او می رسد ». در تعریفی دیگر : « این حق به دارنده آن اجازه دریافت پاداش مالی از دیگران که از اثر او استفاده می کنند را فراهم می سازد .
در ماده 3 قانون حمایت حقوق مصنّفان ، مؤلّفان و هنرمندان آمده است : « حقوق پدیدآورندگان شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است ». « حق استفاده ، نشر ، عرضه ، تکثیر و هرگونه بهره برداری که منجر به انتفاع اقتصادی و مالی شده و قابل نقل و انتقال است ». چنین برداشت میشود که « منظور از حق بهره برداری مادی در این ماده ، حقوق مالی اثر است که از بوجود آمدن یک اثر فکری ناشی می شود و شامل هر نوع بهره برداری اقتصادی از جمله نشر و تکثیر و تولید مجدد اثر و ساخت یا تهیه نمونه های دیگری از آن و به بیان دیگر عمل تثبیت و ضبط مادی اثر به طرق مختلف از قبیل چاپ ، عکاسی ، طراحی و غیره و فروش و انتقال آثار تولیدی و منتشر شده و ترجمه و عرضه اثر برای عموم و نیز اجرا و نمایش زنده و مستقیم اثر ( در خصوص آثار نمایشی و موسیقی ) و حق استفاده از پاداش و جایزه و اقتباس می باشد » .
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی هم در ماده 1 ، حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای را مختص مترجم یا وارث قانونی او دانسته است . بر اساس ماده 3 همین قانون حقوق مادی پدیدآورنده آثار صوتی و مترجمان نیز بیان شده است : « نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا تولیدکنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آن برای فروش ممنوع است ».
لایحه قانون تشکیل سازمان نظام سینمایی به حمایت از حقوق مادی آثار سینمایی در ماده 75 حقوق مادی آثار سینمایی را عبارت از حق استفاده ، نشر ، عرضه ، تکثیر و هر گونه بهره برداری که منجر به انتفاع اقتصادی و مالی گردد ، دانسته است .
از دیگر قوانینی که به حمایت از آثار ادبی و هنری پرداخته است ، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای است . مطابق ماده 1 این قانون ، حق نشر ، عرضه ، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدیدآورنده آن است . نحوه تدوین و ارایه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود . در ماده 4 این قانون آمده است : حقوق ناشی از آن بخش از نرم‌افزاری که به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید می‌آید متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهای واسط نیست . بر اساس این ماده باید اصالت اثر را شرط قطعی حمایت از اثر دانست . ماده 5 هم به بحث رعایت حقوق مادی نرم افزارهای اولیه پرداخته و اشعار می دارد : پدیدآوردن نرم افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم‌افزارها با رعایت حقوق مادی نرم‌افزارهای اولیه مجاز است . در این صورت نرم افزارهای مکمل نمی تواند حقوق مادی پدیدآورندگان نرم افزارهای اولیه را منسوخ نموده و یا به جهت تکمیل نمودنشان از آن خود بداند . آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای نیز به حقوق پدیدآورندگان پرداخته و در ماده 5 مقرر کرده است : حقوق مادی نرم افزار رایانه ای بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجراء، حق تکثیر و هر گونه بهره برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می باشد .
قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 در فصل اول مبحث دوم ماده 62 آثار مورد حمایت را تحت عنوان حقوق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی به شرح ذیل بیان می کند:
« حق تکثیر ، اجراء ، توزیع ( عرضه و نشر ) آثار تحت حمایت قانون حمایت قانون حمایت حقوق مؤلّفان ، مصنّفان و هنرمندان مصوب 03/09/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/09/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 04/10/1379 ، به صورت ” داده پیام ” منحصراً در اختیار مؤلّف است . کلیه آثار و تألیفاتی که در قالب ” داده پیام ” می باشند از جمله اطلاعات ، نرم افزارها و برنامه های رایانه ای ، ابزار و روش های رایانه ای و پایگاه های داده و هم چنین حمایت از حقوق مالکیت های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع ، حق طراحی ، حق مؤلّف ، حمایت از پایگاه های داده ، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی و حمایت از اسرار تجاری ، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 01/04/1310 و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/04/1337 خواهد بود ، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد .


دیدگاهتان را بنویسید