منبع پایان نامه ارشد درمورد آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی

بودند همه تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس اين اكسشن به همراه شاخص بازداري و درصد هر يك از تركيب‌ها در جدول 4-4 آورده شده است. جدول 4-4. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس گل اکسشن 28794ردیفنام ترکیبشاخص بازداریدرصد1pinene-α9399/32camphene9536/23myrcene9987/041,8-cineole10302/265santolina alcohol10415/186terpinene-γ10610/27cis-sabinene hydrate10714/08campholenal-α11274/09chrysanthenone11283/010tarans pinocarveol11398/011camphor11479/212borneole11703/1913cis-chrysantenyl acetate12660/314bornyl acetate12909/415germacrene D14867/216indipone15004/217cadin-4-en-7-ol-cis16408/0 مجموع 8/91 4-3-3. اسانس برگ نمونه تصادفی ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد درمورد آذربایجان شرقی، استان آذربایجان شرقی، شهرستان مشگین شهر

سانتيمتر) 3-2-3. مواد گیاهی مورد آزمایش ژرم پلاسم مورد استفاده در اين بررسي شامل جمعيت هاي مختلف جنس بومادران (Achillea spp.) بودند كه از بانك ژن منابع طبيعي انتخاب شدند. جدول شماره 3-1 منشاء و مشخصات جمعيت ها را نشان مي دهد. 3-3. جمع‌آوري گياهان و خشک کردن اندام هوايي ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد درمورد سقط جنین، دی اکسید کربن

مفید است و به دو صورت انجام می شود:الف: روش Diffussion: افشانه ها، اسانس های روغنی را به دو صورت ذرات بسیار ریز پراکنده می کنند. این ذرات معمولا چند ساعتی در فضا معلق مانده و باعث کاهش تعداد باکتری ها، قارچ ها، کپک ها و ویروس ها می شود.ب: ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد درمورد گياهان، روغن‌هاي، گياه

به طور گسترده به عنوان چاشني‌هاي غذايي مصرف مي‌شوند (58).اين مواد که در اندامهاي مختلف گياهان يافت مي‌شوند در مواقع ضروري به فضاي خارجي سلولي ترشح مي‌شوند و به علت تبخير سريع آنها در مجاورت هوا و در دماي معمولي به آنها روغن‌هاي فرار30 يا روغن‌هاي اتري31 و يا روغن‌هاي ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد درمورد آنتی اکسیدانت، شیمی درمانی، آسیای مرکزی

ه و تصفیه خون به ویژه در بیماریهای عفونی استفاده می شود. گونه سیکوریوم آندیوا همان “آندیو” است که گیاه در حال رشد و جوان آن به عنوان سالاد مصرف می شود. در زیر به برخی از خواص دارویی برخی از گونه های تیره کاسنی می پردازیم.گونه بابا آدم1 ، ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد درمورد گیاه شناسی

پدر مادر عزیزم به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگیبه پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان استبه پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گرایدو به ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق طبیعی، بهره مندی، کرامت انسان

نیازمند تامین کند. واضح است که تامین حداقل های رفاهی توسط جامعه در صورت ناتوانی فرد از تامین آن توسط خویش، گزینشی است عقلانی که او در ورای پرده غفلت برای خود و دیگران می طلبد. در لایه قرارداد اجتماعی واقعی، بالطبع اکثریت شهروندان به آن قانون اساسی که مدافع ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد درباره نیروی کار، اتحادیه اروپا، انعطاف پذیری

پیدایش حقوق کار جدیدسه دهه آخر قرن بیستم و اولین دهه قرن بیست و یکم، شاهد ظهور واقعیت های جدید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود که تاثیر ژرفی بر توسعه حقوق کار داشتند. ترتیب زمانی مذکور به شرحی است که می توان آن را از پایان دوره انرژی ارزان از ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد درباره تحلیل اقتصادی، عوامل فرهنگی، جرم انگاری

می سازد و بی هنجاری را در فضای عمومی جامعه دامن می زندو بستری مناسب برای گسترش فساد و ناهنجاری اجتماعی فراهم می کند. از این رو استفاده از حقوق بین الملل برخی از اعمال و خدمات، آنها را از تحت نظارت و کنترل حکومت خارج خواه ساخت و سبب ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل، حکمرانی مطلوب، کار کودک

د- ضرورت و اهداف تحقیق 4ه- روش تحقیق 5و- پیشینه تحقیق 5فصل دوم-کلیات و مفاهیم 82-1-تعاریف و مفاهیم راجع به حقوق کار 82-1-1-تعریف حقوق کار 82-1-2-ماهیت حقوق کار 102-2-حمایت از ارزش ها و مصالح اجتماعی هدف مشترک حقوق کار داخلی و بین الملل 112-3-کارآمدی و ناکارآمدی در حوزه حقوق کار ادامه مطلب…