منابع و ماخذ پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک، استان گیلان، عوامل محیطی، بهبود مستمر

ب تقويت کنترلهای داخلی و در نتیجه تخصیص بهینه منبع مالی شرکت شود، وجود مدیریت استراتژیک مالی به منظور سیاست گذاری برای سرمایه گذاری های جدید و نیز ارائه به موقع و سریع گزارش ها و تحلیل مورد نیاز مدیران، وضعيت جذب منابع مالي شركت(4 سپرده اصلی) ،اندازه گيري مي ادامه مطلب…

منابع و ماخذ پایان نامه استان گیلان، اولویت بندی، ماتریس SWOT، استراتژی ها

2.4تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی 621.2.4جنسیت 632.2.4 سطح تحصیلات 643.2.4 سن 654.2.4 سمت شغلی 665.2.4 منظر مالی 67 6.2.4 منظر فرایندهای داخلی کسب و کار 68 7.2.4 منظر رشد و یادگیری 698.2.4 منظر مشتری 703.4 تعیین و اولویت بندی نقاط قوت و ضعف شعب بانک مهر اقتصاد ادامه مطلب…

منبع تحقیق درمورد ارزیابی عملکرد، نیازهای آموزشی، برنامه آموزشی، عملکرد کارکنان

کنه و وظایفی که بهش واگذار میشه رو به درستی انجام بده (8/14). ““از بحث شایستگیها ما در جایگاه مدیریتیمون استفاده نمیکنیم” (36/14). “بر جایگاه مدیریتی کشورهای پیشرفته اصول مدیریت علمی حاکم هست. مدیریت علمی اول میاد دانش فرد رو در نظر میگیره، اون زمینهای که دارن دانش مربوط به ادامه مطلب…

منبع تحقیق درمورد منابع انسانی، مدیریت استعداد، نیروی انسانی، شرکت ملی

کافی نداشته باشه هدفهایی که در داخل سازمان تعریف میشه کوتاهمدت هست و هدفهای بلندمدت تعریف نمیشه و وقتی هدف بلندمدت هم نباشه دیگه هدف کوتاهمدت هم جهت خاصی نداره” (5/7). “استراتژی و خطمشی از طرف خود شرکت ملی گاز تهیه و تدوین میشه و شرکتهای زیرمجموعه از استراتژیها پیروی ادامه مطلب…

منبع تحقیق درمورد منابع انسانی، تقسیم کار، سبک رهبری، ارزیابی عملکرد

دستهبندی شده است و در ادامه این مفهوم تشریح میشود. یکی از ویژگیها و قابلیتهای مهم مدیران «برنامهریزی» است که بتواند بر مبنای این برنامهریزی تصمیمگیری صحیحی داشته باشد. برنامهریزی از وظایف بسیار مهم مدیران است و با سایر وظایف آنها نیز ارتباط دارد. اگر نگرش مبتنی بر برنامهریزی به ادامه مطلب…

منبع تحقیق درمورد سیرت نیکو، مدیریت مشارکتی، روابط عمومی، نیازهای اجتماعی

بود. از قضا یه ارباب رجوع میاد در پادگان که با تیمسار بابایی کار دارم و ایشون هم به نگهبانی سپرده بودن که هر کی کارم داشت بیاد تو. خلاصه بعد از چند دقیقه رسید به اونجایی که داشتند لایروبی میکردند که همه با لباسهای گلآلود و کثیف بودند. شخص ادامه مطلب…

منبع تحقیق درمورد مهارت اجتماعی، فرهنگ سازمانی، کارکنان اداری، ارتباطات سازمانی

رسیدن به اهداف نهایی شرکت حرکت بده. مثلا هدفمون حداکثری تولید هست حالا اگه یه نفر در محیط فنی قرار میگیره از رشتههای مرتبطی که در اونجا لازمه مثل برق، مکانیک، ابزار دقیق و … پالایش و تصمیم گیری و اینگونه مسائل رو نداشته باشه نمیتونه سیستم رو اونجور که ادامه مطلب…

منبع تحقیق درمورد تحلیل کیفی، گلوله برفی، تحلیل اطلاعات، قابلیت اعتماد

1386: 176).معایبتدوین رهنمود مصاحبه، انجام مصاحبه و تحلیل یافتهها برای پژوهشگران بسیار زمانبر است. پژوهشگر در محدودهی زمانی خود به مصاحبه میپردازد و برای انجام مصاحبههای بیشتر تلاش نمیکنند. انجام مصاحبههای پژوهش کیفی موجب خستگی مصاحبه شونده شده و در صورت مطرح شدن موضوعات کلیدی حین مصاحبهها، مصاحبهگر به آنها ادامه مطلب…

منبع تحقیق درمورد دانش سازمانی، مزیت رقابتی، مدیریت دانش، روش نظریه مبنایی

کاملاً آبدیده98 در اختیار داشته باشد. این مرحله شامل تحلیل پایانی و نگارش گزارش است (Braun& Clarke, 2006: 93). به طور كلي فرايند تحليل محتوا به شرح ذيل مي‌باشد. ابتدا، پاسخ‌‌هاي مختلف به هر سؤال مطالعه مي‌شوند تا با انواع پاسخ‌ها و ميزان تكرار هر كدام آشنايي حاصل گردد. بر ادامه مطلب…

منبع تحقیق درمورد پژوهش کیفی، تعامل بین فردی، فرهنگ سازمانی، روش تحقیق

لغوی، به نوعی دروننگری82 و مبادله نقطه نظراتی اطلاق میگردد که ما بین دو فرد در رابطه با یک موضوع مشترک صورت میپذیرد. بعلاوه مصاحبه شکل خاصی از گفتگو83 است که در تبادل شفاهی احساسات، مشاهدات، ایدهها و عقاید صورت میپذیرد (Kvale, 1996: 19). معمولاً مصاحبه، به مکالمهای هدفمند با ادامه مطلب…