پایان نامه حقوق

پایان نامه رشته حقوق درباره : تجارت الکترونیک

خیلی مطرح نگردید. تنها موردی که بر اساس آن می‌توان به مسئولیّت دولت اشاره نمود، مربوط به خطا و اشتباه قضات و لزوم جبران آن از بیت‌المال طبق احکام و موازین اسلام می‌باشد.«خطا الحاکم فی‌البیت Read more…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

پایان نامه رشته حقوق درباره : نظام حقوقی اسلام

ی عبارت است از:«التزام وتعّهدقانونی متعّهد متخلّف به جبران خسارتی که در نتیجه تخلّف او را از انجام تعهدبه متعهد له وارد شده است.» گفته شد «برای تحققّ مسئولیّت قراردادی باید بین«مسئول»و«زیان دیده»قراردادی درست و Read more…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

قوانین موضوعه

دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در کارهایی که طبیعت Read more…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

پایان نامه رشته حقوق درباره : فضاهای آموزشی

تکلیف«دولت» و «ملت» نسبت به یکدیگر رابطه‌ای غیرقابل تفکیک است و مهم‌ترین حقوق اجتماعی، قوانینی است که تنظیم روابط میان دولت و مردم را هدف قرار می‌دهد لذا مسئولیّت تأمین نیازهای دانش‌آموزان ودرصورت وقوع حادثه Read more…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

میدهد،

نماید و رباطه پزشک و بیمار مانند مورد قبلی است.5- اهلیتقرارداد درمان از حیث لزوم اهلیت طرفین ، تابع قواعد عمومی قراردادهاست و مطابق ماده 210 ق.م متعاملین باید برای معامله ، اهلیت داشته باشند. Read more…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

اقدامات درمانی

یا سایر مراکز درمانی است، در چنین حالتی قراردادی بین پزشک و بیمار وجود ندارد تا بتوان آنرا در قالب اجاره بررسی کرد. یکی دیگر از نویسندگان مهمترین ایرادهایی را که بر نظریه اجاره اشخاص Read more…

By 92, ago