پایان نامه حقوق

منبع پایان نامه ارشد درباره مبارزه با قاچاق

وحدت رویه شماره 18،9/115هئیت عمومی دیوان عالی کشور به حقّ اعتراض طلبکاران محکوم علیه در رابطه با مطالبه دیوان از اموال ضبطی بدهکار داشته است ومقرّر داشته:«چون برطبق ماده 12آئین نامه دادگاه ها ودادسراهای انقلاب Read more…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

منبع پایان نامه ارشد درباره مجازات های تکمیلی

ویا شامل اموال واشیائی است که از جرم حاصل شده باشد ویا از طریق غیر قانونی وعمل مجرمانه تحصیل شده باشد.در بعضی از موارد، مصادره خاص،ممکن است علاوه بر مجازات بودن,صفت اقدام تأمینی نیز داشته Read more…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

منبع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات جدید

اند.برای درک مفهوم قضائی مجازات ها و بررسی جایگاه کیفر ضبط ومصادره اموال در این طبقات,ذیلاً به تعریف وبررسی این مجازات ها می پردازیم:الف)مجازات های اصلیمعمولاً بر مبنای مسؤلیت کیفری مجرم در قانون پیش بینی Read more…

By 92, ago
پایان نامه حقوق

پایان نامه رشته حقوق درباره : قرارداد باربری

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  کالا و صاحب کالا تردیدی وجود ندارد. در اینجا مشکل در مورد احراز رابطه علیّت بین اجرا نشدن قرارداد (تمام یا یکی از تعهّدات قراردادی) Read more…

By 92, ago