دانلود پایان نامه

چنین می نویسد: آن گروه از مشاغل که تلاش می شود به عنوان حرفه باز شناخته شوند به طور فزاینده ای گسترش یافته و مشاغلی همچون پرستاری را نیز در بر گرفته اند اما در عین حال پیشرفت های اجتماعی و سیاسی منجر به نقد وچالش درباره مفهوم حرفه و مهارت حرفه ای شده است. مسایل مطرح در اخلاق حرفه ای دو دسته اند: مسایل مربوط به تنظیم ارتباط صاحب حرفه با مشتری ومسایل مربوط به نقش وجایگاه حرفه ها در جامعه. این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال محوری اخلاق است که آیا ارزش ها و فضایلی مخصوص به هر حرفه بخصوص وجود دارد یا آنکه همان استانداردهای اخلاق عادی را می توان در مورد حرفه ها به کار برد؟
قاسمی (1390) در پژوهشی تحت عنوان «اخلاق حرفه ای، ضرورت یا انتخاب» چنین می نویسد: مدیران مجهز به دانش مدیریت نوین به این نتیجه دست یافته اند که فقط با قوانین و مقررات نمی توان سازمان و بنگاه را اداره کرد، بلکه در کنار آن ها به ابزار دیگری هم نیاز است که اخلاق نام دارد. از سوی دیگر عرصه معیارهای اخلاقی، تنها به چگونگی رفتار سازمان با کارکنان محدود نمی شود، بلکه ماهیت روابط سازمان و توجه به گروه های ذینفع مختلفی همچون سهامداران، مشتریان و ارباب رجوع، شرکای تجاری، عرضه کنندگان، جامعه، محیط، مردم بومی، حتی نسل های آینده را دربرمی گیرد. با این دیدگاه، اخلاق حرفه ای به عنوان معیار مطلوب انجام وظایف، می تواند تاثیر چشم گیری در باروری و شکوفایی همه سازمان ها داشته باشد. در این مقاله ضمن تعریف اخلاق و تبیین دیدگاه های اخلاقی، موضوع تعهد کاری و اخلاق حرفه ای مورد بحث قرار گرفته است.
ریسمانباف (1388) در پژوهشی تحت عنوان «مقدمه ای بر اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی» چنین نتیجه می گیرد که گرچه هیچ حرفه مندی نیست که بی نیاز از یک نظام اخلاقی باشد؛ اما چنین امری در حرفه های خدمت مداری چون کتابداری و اطلاع رسانی، نمودی مضاعف دارد. با این حال، کمبود بر نامه های آموزشی در زمینه آموزش اخلاق حرفه ای به کتابداران محسوس است. ازدیدگاه این نوشتار، تدوین اخلاق حرفه ای فراتر از نوشتن دستوری مجموعه ای از باید ها ونبایدهاست. هر باید و نبایدی که مبنای فلسفی مستدل نداشته باشد، در حد دستوری فرمایشی باقی خواهند ماند. بر این اساس، نگارنده، نظریه ای تحت عنوان «نظریه ی کارکرد تعادلی کتابخانه ها» را به عنوان سنگ بنایی برای تدوین ونیز آموزش اخلاق حرفه ای کتابداران واطلاع رسانان پیشنهاد داده است.
سرلک (1387) در پژوهشی تحت عنوان «اخلاق حسابداری» چنین می نویسد: حسابداری در دنیای یشرفته ی اقتصادی امروز حرفه ای است حیاتی، زیرا سامانه اقتصادی جاری بدون آن نمی تواند، وجود داشته باشد، برجستگی متمایزکننده حرفه حسابداری پذیرش مسئولیت نسبت به عموم است. جامعه انتظارات فراوانی از اهل این حرفه دارد و مردم باید به کیفیت خدمات پیچیده ارائه شده توسط حرفه ی حسابداری اعتماد داشته باشند. از این رو اطلاعات ارائه شده توسط حسابداران باید به طور قابل توجهی کار آمد، قابل اتکا، واقعی و بی غرضانه باشد، پس حسابداران نه تنها باید واجد شرایط وصلاحیت حرفه ای باشند، بلکه باید از درجه بالایی از صداقت و درستکاری حرفه ای نیز برخوردار وآبرو و حیثیت حرفه ای از مهم ترین دارایی های آن ها باشد. در نتیجه اخلاق حسابداری برای حسابداران حرفه ای و افرادی که به خدمات حسابداری تکیه دارند اهمیت زیادی دارد. نتیجه این که آینده حرفه حسابداری به رهبری اخلاقی توسط حسابداران حرفه ای و رهبران این حرفه بستگی دارد. لازم است تا آنها با تبیین اهمیت معیارهای اخلاقی والا و آموزش ضرورت درستکاری فردی، حسابداران فعلی و آتی را به سوی شرافتمندی سوق دهند. بدیهی است با انجام این کار این اطمینان محقق خواهد شد که در آتیه حرفه حسابداری بتواند به نقش تاریخی خود در رشد عادلانه اقتصادی و موفقیت و رفاه ملت ها ادامه دهد.
برهانی و همکاران(1390) در پژوهشی تحت عنوان «درک دانشجویان پرستاری از موانع کسب اخلاق حرفه ای» چنین نتیجه می گیرند: صلاحیت اخلاق حرفه ای در پرستاری به معنی انجام مراقبت های پرستاری بر اساس موازین اخلاق زیستی است. این جنبه از صلاحیت ها عامل مهمی در ارتقاء کیفیت مراقبت هاست. شناخت موانع کسب صلاحیت اخلاقی دانشجویان پرستاری یکی از ضروریات اساسی در بهبود عملکرد حرفه ای آنهاست. یافته ها نشان می دهد، هشت درون مایه از داده ها به دست آمد که شامل: کمبود انگیزه و علاقه مندی دانشجویان به حرفه پرستاری، کمبود خودآگاهی، کمبود مدرسین مسلط به علم اخلاق، نارسایی برنامه درسی، استفاده از روش های نامناسب در آموزش موضوع های اخلاقی، مشکلات ارزشیابی و کمبود ابزارهای عینی برای ارزشیابی توانایی های دانشجویان در زمینه اخلاق حرفه ای، ضعف ارتباطات بین فردی و محدودیت های محیط بالینی می باشند. به نظر می رسد در توسعه صلاحیت اخلاقی دانشجویان پرستاری هم زمینه ها و هم افراد مؤثر می باشد. بنابراین موانع صلاحیت اخلاقی را باید در ابعاد مختلفی جستجو کرد. همچنین یافته های این مطالعه می تواند زمینه ای را برای مطالعات بیشتر در این زمینه فراهم کند.
یوسفی محله (1386) در پژوهشی تحت عنوان «اخلاق حرفه ای در روابط بین وکلاء» بدین نتیجه می رسد که اخلاق حرفه ای در روابط بین وکلاء به عنوان همکار از اهمیت به سزایی برخوردار است. این همکاری موجب می شود مشکلات و اختلافات موکلین از طریق مسالمت آمیز حل و فصل گردد و جایگاه و منزلت شغلی حرفه وکالت ارتقاء یابد. ایشان موارد و مصادیق آن را در زمینه های پذیرش و معرفی موکل، انجام امور مشترک مربوط به وکالت، اشتغال در دفتر مشترک، جانشینی همکاران، رفتار با کارآموزان، همکاری با همکاران دیگر کشورها، چگونگی مکاتبات بین همکاران، چگونگی رفتاها در جلسات مشترک، اظهارنظر در خصوص عملکرد کاری همکار و حتی پذیرش وکالت دعوی علیه یک همکار و موارد دیگر مورد بررسی قرار می دهد.
ابراهیم نیا (1374) در پژوهشی تحت عنوان «اثر تشکل های صنفی در شکل‌گیری اخلاق حرفه‌ای رانندگان برون شهری ایران» چنین می نویسد: گروهبندی های حرفه‌ای از عوامل مؤثر در توسعه ‌سیاسی و شکل‌گیری نظام اجتماعی جوامع نوین محسوب می‌شوند. چارچوب نظری مطالعه، نظریه نظم اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای دورکیم می‌باشد. براساس این سنت نظری، در پی دگرگونی های اجتماعی ناشی از پیچیدگی فزاینده تقسیم کار اجتماعی که با تخصصی شدن سریع حیات اقتصادی و کوچک شدن و تغییر میدان و محتوای معتقدات اخلاقی مورد قبول جامعه تفکیک شده همراه بوده است، سازمان های صنفی به عنوان بخشی از جریان “عادی” تحول تقسیم کار به عنوان گروه های واسط یا میانی بین فرد و دولت، نقش بسزایی در نظام سیاسی جامعه و تنظیم قوائد اخلاقی بین اعضا به عهده می‌گیرند. پرسش اصلی تحقیق این است که آیا عضویت در تشکل‌های صنفی در ایجاد محیط اخلاقی حرفه‌ای مؤثر بوده است؟ از میان عوامل مختلف مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای، براساس سنت نظری که در بخش چارچوب نظری تحقیق در نظر گرفته شد، به عوامل مربوط به همبستگی‌های گروهی موثر بر اخلاق حرفه‌ای از قبیل عضویت در تشکل صنفی، وابستگی عاطفی و احساس تعلق جمعی وی به گروه پرداخته شده است. براساس نتایج حاصله می‌توان گفت اخلاق حرفه‌ای لااقل در سطح انجمن صنفی مورد مطالعه تنها همبستگی جزئی و محدود با عضویت در تشکل صنفی داشته و از متغیرهای همبستگی گروهی (وابستگی عاطفی، تعلق خاطر اعضای گروه نسبت به هم و احساس هویت جمعی) تأثیر قابل ملاحظه‌ای برافزایش سطح اخلاق حرفه‌ای رانندگان مشاهده نگردید.
خسروی (1387) در پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی حرفه گرایی مهندسان در ایران بر اساس معیارهای دانش سازمان و اخلاق حرفه ای» ابتدا حرفه گرایی و اخلاق حرفه ای را آن طور که کشورهای پیشرو، در ادبیات علمی و عملکرد فنی حاصل کرده اند، ارزیابی نموده و حرفه گرایی بر اساس سه خصوصیت اصلی دانش، سازمان و اخلاق حرفه ای مورد بررسی قرار داده است. سپس با استناد به مطالعات موردی متعدد، وضعیت فعلی ایران را درموضوع حرفه گرایی به دقت ارزیابی کرده و نشان داده است که در هر سه خصوصیت مذکور، ضعف و نقص اساسی وجود دارد. همین بررسی برای گذشته تاریخی ایران نیز انجام شده وموفقیت ایرانیان قدیم، در این حوزه نشان داده است. در این تحقیق روشن شده است که مهم ترین عامل ضعف ایران در حوزه مهندسی و مسائل مربوط به آن، غفلت از حرفه گرایی و اخلاق حرفه ای است. علاوه بر نقایص اساسی موجود در حوزه های دانش، سازمان واخلاق، دو عامل اصلی برای ضعف حرفه گرایی، معرفی شده است: سردرگمی جامعه و مهندسین در گذار از نظام حرفه ای قدیمی به جدید و دیگری ضعف کلی همه جامعه ایران در اخلاقیات عمومی.
معارفی (1388) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی مبانی اخلاق پزشکی در اندیشه شیعی با تکیه بر آیات قرآن کریم و احادیث نهج البلاغه» با بهره گرفتن از روش تحلیل محتوا به بررسی مبانی اخلاق پزشکی در قرآن و نهج البلاغه پرداخته است که نتایج نشان می دهد دین اسلام و آیین شیعه به اخلاق و اخلاق پژشکی توجه داشته و تفاوت جوهری مبانی اخلاق پژشکی در اندیشه اسلامی و شیعی با سایر دیدگاه ها در نوع نگرش و جهان بینی است. اخلاق پزشکی در اندیشه اسلامی و شیعی بر پایه اصل توحید، مسئولیت و اختیار انسان و تأثیر افکار و رفتار اخلاقی انسان در نحوه زندگی اخروی او(تجسم عمل) پی ریزی شده است.
یعقوبی (1389) در پژوهشی تحت عنوان «مسئولیت اخلاق حرفه ای در آموزش مهندسی» چنین می نویسد: بحث عملکرد مهندسان در جامعه، وظایف و مسئولیت هایی که مهندسان در توسعه اجتماعی، اقتصادی و صنعتی دارند و وجود طبقه مهندسان در سطوح مختلف مدیریت و برنامه ریزی کشور سبب شده است تا توجه به علوم انسانی و تاکید بر نقش آن در تربیت مهندسان طی دو دهه گذشته در صدر بازنگری و اصلاح برنامه های آموزش مهندسان قرار گیرد. از آنجا که تربیت در جهان کنونی و عصر دانایی فقط با آموزش میسر نیست، تکیه این نوشتار بر داشتن اعضای هیئت علمی ای است که نه تنها به علم و تخصص مربوط تسلط داشته باشند، بلکه رفتار و اعمال آنها سرشار از خردمندی و فضلیت باشد. در این مقاله ابعاد اخلاق از نظر فلسفه عقلی و مسئولیت پذیری و ارتباط آن با نقش استادان در ایجاد الگوی انسانی برای رشد و تکامل سجایای اخلاقی در دانشجویان با بهره گرفتن از منابع ارزشمند بررسی و مراتب در پرورش دانشجویان مهندسی چه به صورت مستقیم و چه به صورت رفتاری و غیر مستقیم مورد تأکید واقع شده است.
2-4-2 پژوهش های خارجی
بانر و کانن (1997) به نقل از عزیزی اعتقاد دارند که تدریس یک هنر است. آن ها ویژگی های معلمان موفق و این نکته را که چنین ویژگی هایی سبب ارتقای سطح یادگیری و فهم می شود را تحلیل کرده اند از نظر آنان از ویژگی های یک تدریس بسیار موفق یادگیری، اقتدار، اخلاق، نظم، خلاقیت، محبت، صبر، روحیه و نشاط می باشد که بخش زیادی از آن دارای ماهیتی اخلاقی است.
فالونا (200) به نقل از عزیزی بر پایه ویژگی های اخلاقی ارسطویی تدریس، چارچوبی را تدوین نمود که هر کدام از این ویژگی ها را در حوزه اعمال و اقدامات معلمان زمینه یابی کرد. او نتیجه گرفت که شجاعت، صمیمیت، صداقت، شوخ طبعی، محبت، پذیرش و انبساط روحی، بزرگی، سخاوت، کنترل و عدالت از صفات اخلاقی هستند که می توان در تدریس به کار گرفته شوند.
گور و موریسون (2001) در پژوهشی تحت عنوان « تداوم (نیمه)حرفه ای: چالش ها در اداره آموزش و پرورش معلم» چنین می نویسند: در این مقاله ما به تجزیه و تحلیل گزارش استاندارد های ملی و دستورالعمل هایی برای آموزش اولیه معلمان که برای آن سهم بالقوه ای برای اصلاح آموزش معلمان در استرلیا و فراتر از آن است می پردازیم. به منظور شناسایی یک منطق استدلالی روایت های های ساخته شده در گزارش را بررسی می نماییم. در انجام کار ما هدف اسناد را از تمهید یک حرفه و شناسایی جنبه های داخلی سند را به عنوان عناصر داخلی که در هدف حرفه گرایی چالش ایجاد می کند آشکار کردیم.
ماریو (2002) در پژوهشی تحت عنوان «بازنگری کدهای اخلاق حرفه ای پزشکی قانونی آمریکایی- انگلیسی با ملاحظاتی برای طراحی کد» چنین بیان می دارد که با ادامه یافتن نمونه های رفتار غیر اخلاقی و پیشرفت های اخیر در عمل علم پزشکی قانونی، که با افزایش رشد و حرفه گرایی، با تشدید نظارت عمومی انعکاس داده شده است، مستلزم آن است که این حرفه در مورد ارزش های هسته ای آن واضح و بی محابا شود. یک راه بیان این ارزش ها از طریق کدهای اخلاقی عضویت در سازمان های حرفه ای است. مقررات اخلاقی کدهای پزشکی قانونی در روشی خلاصه به وسیله فرم تعهد و زمینه ی کاربردی بازنگری و سازماندهی می شوند. کدهای متنوع زیادی یافت می شود که برخی از آن ها واضح نبوده و برخی نیز جامعیت کمتری دارند. همچنین راهنمایی های بسیار کمی برای استفاده از تعهدات اخلاقی در هر یک از کدها وجود دارد. پیشنهاداتی برای طراحی مجدد، با یک مثال جزئی، ارائه شده اند.
باند (2009) در مقاله ای تحت عنوان «اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی شرکت ها» چنین می نویسد: به اشتراک گذاشتن اطلاعات حادثه و یادگیری درس ها، یک راه مهم برای کاهش خطاهای موجود در هر صنعت است. تمام افراد بشر در برخی از زمان ها خطاهایی را ایجاد می کنند لذا لازم است که با طراحی و عملیاتی کردن کار بتوانیم با آن، باتوجه به جایزالخطا بودن انسان برخورد کنیم. سیستم مدیریت در تمام شرکت ها برای مقابله با آن لازم است که اطلاعات را به اشتراک گذاشته و به آموزش درس اطلاعات بپردازد. شرکت ها برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات تمایل داشته اند و مهندسان تمایلی به ارائه اطلاعات در موردحوادث به خاطر ترس از عواقب نشان داده اند. این مقاله به بررسی اخلاق مهندسی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها نسبت به کارکنان خود و عموم مردم می پردازد. پیشنهاد شده است که نهادهای حرفه ای باید برای حصول اطمینان از شرکت های به اشتراک گذاری اطلاعات حادثه، به طوری که خطرات درگیر در این صنعت به نفع همه کاهش یابد تلاش کنند.
هاتمن(2010) در پژوهشی تحت عنوان «آموزش حرفه ای: دانش از موضوع، آموزش
مهارت ها و ویژگی های شخصیتی» آموزش حرفه ای از تغییرات اجتماعی و اقتصادی که در جوامع به وجود آمده، نشأت گرفته است و می تواند به عنوان یک گروه حرفه ای در بخش آموزش و پرورش دارای ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و تکنولوژیکی باشد. حرفه تدریس شده مبتنی بر تخصص در یک رشته معین، مهارت های آموزشی و ویژگی های آموزشی و شخصی مورد نیاز در این حرفه است و ارتباط تنگاتنگی بین این حقیقت که اشخاصی که انتخاب می کنند این حرفه را نیاز به دانش تخصصی، مهارت های آموزشی و برخی ویژگی های شخصی و سایر ماموریت های خاص دارند تا بتوانند آن

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


دیدگاهتان را بنویسید