دانلود پایان نامه

پایور:جزای نقدی از20 تا 100 میلیون ریال،محرومیت از ترفیع از 2 تا 4 سال تنزیل دو درجه یا رتبه، انفصال موقت به مدت یک سال
– در مورد کارکنان وظیفه: جزای نقدی از 10 تا50 میلیون ریال،اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال
در ماده 7 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9 دی 1382 در صورتی که مجازات دیگری به غیر از حبس به عنوان مجازات اصلی پیش بینی شده در صورت وجود جهات مخففه ، تبدیل و تخفیف جرم را برای این دادگاهها به شرح ذیل قابل اعمال دانسته است:
– مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت یا خدمات دولتی به تنزیل درجه یا رتبه – مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه
– مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا یک سال محرومیت از ترفیع
– مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازت قانونی آن
– مجازات شلاق تعزیری به یک تا ده میلیون ریال جزای نقدی
مقنن در ماده 8 این قانون بیان داشته دادگاهها نمی توانند پس از اعمال تخفیف در مواد 3،4 و5 مجددا به استناد ماده 7 مجازات را تخفیف دهند و نیز درماده 9 این قانون شرایط جهات مخففه را همان تخفیف مجازات در ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 دانسته است.
در ماده 11 این قانون قانونگذار مصوب نموده دادگاههای نظامی می توانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز، مدت حبس تا یک سال تبدیل به حبس با خدمت نمایند در این صورت محکومان را به یگان مربوطه یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می کنند معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری می شوند.
ماده 12 این قانون اگر اعضای ثابت(رسمی) نیروهای مسلح به موجب احکام قطعی دادگاهها در جرائم عمدی به مجازاتهای حبس غیر تعلیقی زائد بر پنج سال ، حدود و قصاص نفس یا قطع عضو محکوم شوند از زمان قطعیت حکم از خدمت اخراج می شوند ولی در تبصره یک گفته در صورت وجود شرایط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان ، دادگاه می تواند با ذکر دلایل و تصریح در متن حکم ، اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات مربوط به تعلیق درفصل سوم از ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/70 معلق نماید ولی درادامه این ماده ، تبصره ی دو اگر فرد از کارکنان پیمانی یا قراردادی نیروهای مسلح باشد به محض قطعی شدن حکم به خدمت وی پایان داده می شود و تبصره ی سه اخراج از خدمت(انفصال ، بازخریدی و بازنشستگی) را درصورت حبس از دو تا پنج سال را با توجه به نوع جرم ارتکابی با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح به کمیسیون های مربوط به آن واگذار نموده است. در ماده 13 این قانون همانند تبصره 4 ماده ی 62 مکرر قانون مجازات اسلامی ، عفو محکومان نظامی را شامل آثار تبعی ندانسته مگر اینکه تصریح شده باشد.
در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9 دی 1382 به مجازات های تتمیمی یا تکمیلی اشاره نموده است:
ماده ی15- دادگاههای نظامی می توانند در جرائم تعزیری و بازدارنده علاوه بر تعیین مجازات ، به عنوان تتمیم حکم ، متهم را به یکی از مجازات های ذیل محکوم نمایند:
در مورد کارکنان پایور: منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین ازسه ماه تا دوسال و محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال و نیز درمورد کارکنان وظیفه: اضافه خدمت حداکثر به مدت سه ماه،تنزیل یک درجه افسران و درجه داران وظیفه ، منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا پایان مدت خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده ی خدمت دوره ی ضرورت کمتر از سه ماه باشد دادگاه می تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد
تبصره : در هر مورد که دادگاه از مجازات های فوق به عنوان مجازات اصلی استفاده نموده یا مجازات حبس را به یکی از موارد فوق تبدیل کرده باشد نمی تواند همان مجازات را به عنوان مجازات تتمیمی مورد حکم قرار دهد
5- قانون خدمت وظیفه ی عمومی مصوب 29 /7/1363 با اصلاحیه های بعدی
در ماده 58 این قانون در صورت غیبت مشمولان خدمت وظیفه ی عمومی،در صورت معرفی یا دستگیری و نیز اگر طبق مقررات این قانون قادر به خدمت و بلامانع تشخیص داده شوند پس از انجام خدمت مقرر و در صورت اعلام اداره ی وظیفه ی عمومی موضوع خدمت درمحاکم صالحه ی قضائی مورد رسیدگی و چنانچه دارای عذر موجه نباشند می تواند از دریافت کارت پایان خدمت به مدت معین محروم نماید.
– مشمولان غایب معرفی شده در زمان صلح پس از تعیین تکلیف مشمولیت یا انجام وظیفه شش ماه تا یک سال از دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت محروم خواهند شد.
– مشمولان دستگیر شده به مدت یک تا دو سال محرومیت از دریافت کارت پایان خدمت.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– مشمولان غایب در زمان صلح که در موقع جنگ دستگیر شده به مدت دو تا چهارسال محرومیت از دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت.

– مشمولان غایب زمان جنگ معرفی شده در همان زمان پس از پایان خدمت و تعیین تکلیف به مدت یک تا دو سال محرومیت از دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت.
– مشمولان دستگیر شده ی زمان جنگ به مدت سه تا پنج سال محرومیت از دریافت کارت پایان خدمت
– مشمولان غایب زمان جنگ ، خود معرف در زمان صلح به مدت پنج تا هفت سال محرومیت از دریافت کارت پایان خدمت
– مشمولان دستگیرشده پس از اتمام جنگ در زمان صلح به مدت هفت تا ده سال محرومیت از دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- غلامرضا حجتی اشرفی – مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات (، تهران ، کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی 1388) صص116-115-114 آبی
2- غلامرضا حجتی اشرفی – همان – صص119-118


دیدگاهتان را بنویسید