دانلود پایان نامه

کلمه ی عام رفتاربرای تعریف جرم تنها،این موضوع را نشان می دهد که قانونگذار خواسته تعریفی بر مبنای قانون جدید از جرم ارائه دهد زیرا تعاریف ارائه شده به شرح ذیل در قانون مجازات سابق و لایحه بهتر و جامع تر بوده است.
ماده 2 قانون مجازات اسلامی سابق : هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است.
ماده ی 2-111 لایحه ی قانون مجازات اسلامی: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد واز طرف شخص مسئول ارتکاب یابد ، شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می کند.
به نظرنگارنده باتوجه به تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی دراین قانون این ماده باید چنین اصلاح شود” ارتکاب هرفعل یا ترک فعل توسط هر شخصی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می گردد.
4- ویژگی ها و اهداف:
الف: ویژگی ها:خصوصیت یا ویژگیهای مجازات ها عبارت است:
از رنج آوری ، رسواکنندگی، مشخص و قاطع بودن:
– خصوصیت رنج آور:چون مجرم از نظر اخلاقی مسئول و مقصر شناخته می شود و ضرورت دارد که مجرم با تحمل رنج و سختی ، مکافات عمل خود را ببیند و حس انتقام جوئی مردم جامعه هم تسکین یابد ، رنج و عذاب مجرمین از نظر اخلاقی و مذهبی هم کاملا ضروری به نظر می رسید زیرا بنا به فرض عذاب وجود مجرمین را پاک می کرد و موجبات اصلاح اخلاقی آنان را فراهم می آورد1
– خصوصیت رسواکننده{گی}:یکی دیگراز خصوصیات مجازات آن است که هویت مجرم اعلان میشود و باعث رسوائی او در اذهان و افکار عمومی می گردد.
– خصوصیت مشخص بودن مجازاتها:مجازات برای آن که بتواند به هدف جلوگیری و ارعاب و مخصوصا هدف تلافی و مکافات ، جامعه عمل پوشد باید مشخص باشد.مشخص بودن مجازاتها وسیله ی تقویت این اعتقاد در مردم است که عدالت جزائی به شکل دقیق اجراء می شود .زیرا هر جرم با توجه به نوع جرم {عمل} ارتکابی و صدمه ی که بر پیکر جامه وارد آورده درمعرض قضاوت قرار می گیرد و با معیارهای نسبتا ثابت و مشخص {قانون}مجازات می شود و این امر مانع از آن خواهد بود که میل و نظر شخصی قاضی و تعصبات فردی او دخالت موثری در امر عدالت جزائی داشته باشد.2
-خصوصیت قاطع بودن مجازاتها:خصیصه قطعیت حکم با ویژگی معین بودن مجازات مرتبط است مقصود از قطعی بودن مجازات این است که پس از رسیدگی به دعوای کیفری و پیمودن مراحل تجدیدنظرویا گذشتن مهلت های قانونی ، هیچ گونه رسیدگی مجدد قانونا ممکن نیست به عبارت دیگر حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را پیدا می کند و جزء در موارد اعاده دادرسی رفع اشتباه موضوعی قابل ابطال نیست به این ترتیب مجازاتی که به حکم دادگاه صادر گردیده دیگر تغییری تبدیل نمی پذیرد و لازم الاجراست همین مجازات است که در سجل قضائی محکوم علیه با تمام آثار و تبعات آن ثبت می شود.2
– جبران ضرر و زیان ناشی از جرم : مجرمین در واقع با ارتکاب جرم موجب خسارت و ضرر می شوند حال ، یا به افراد جامعه یا به کلیت جامعه ، اگر نظم جامعه را مختل کردند اگر مال کسی را بردند موجب ضرر هستند مجازات ها این ضررها را جبران می کنند البته به شرطی که متناسب باشند و مناسب ، در مورد خسارت معنوی جبران ضرر مشکل تر است که تاکنون حقوق جزا نتوانسته برای ضررهای معنوی و حیثیتی مجازاتی را مناسب تعیین کند.3
ب-اهداف مجازاتها:
ایجاد نظم اجتماعی یکی از مهمترین اهدافی است که واکنش جامعه را بر مبنای قدرت حکومت برعلیه مجرم و عمل ارتکابی او (جرم) تحت عنوان مجازات برمی انگیزد.
لذا مهمترین اهداف مجازات به شرح ذیل می باشد:
– حفظ نظم و امنیت جامعه :جرم ، موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه در عرصه های مختلف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- پرویز صانعی ، حقوق جزای عمومی (تهران:انتشارات طرح نو،چاپ اول و دوم 1382-1388 ) ص 674

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- پرویز صانعی ، همان ، صص 678-679-680
3- رحمت الله نوروزی فیروز،حقوق جزای عمومی ،(تهران ، نشر میزان ، چاپ اول ، بهار 1390) ص 82
عقیدتی ، اخلاقی ، اجتماعی ، فرهنگی اقتصادی ، مالی ، نظامی ، سیاسی و غیره می گردد وبا وقوع و شیوع آن ، مصالح جامعه درعرصه های مختلف،مورد مخاطره یا انهدام قرار می گیرد از این رو برای حفظ نظم و امنیت جامعه و مصالح اجتماعی مجازات اعمال می شود
– اصلاح مجرم (بازسازگارکردن):
همانگونه که خداوند متعال (جل جلاله) در هدایت عامه خود بازگشت و اصلاح مجرم را با عنوان توبه و انابه به درگاه باعظمتش پذیرفته است 1، پیشینیان نیز در اجرای مجازات از اصلاح و تربیت بزهکاران غافل نبودند ولی در اجرای مجازات امیدوار بودند رنج و مشقتی که به بزهکار تحمیل می کنند در رفتار او تغییر پدید آوررد و اورا متنبه کند ولی امروزه دانش ما از رفتار و خلق و خوی انسانها فزونی یافته است تغییر رفتار و یا به عبارت دیگر عادات زشت و ناپسند انسان موضوع پژوهشهای روانشناسی است بر این اساس ، رفتار مجرمانه نوعی ناسازگاری اجتماعی است و بزهکار کسی است که بنا به دلایلی قادر نیست خود را با خواسته های جامعه تطبیق دهد حال چگونه و با چه ابزاری می توان باردیگر انسان کژرفتار را با گروه اجتماعی خود پیوند و آشتی داد این سوالی است که با بررسی ابزار کیفری یعنی مجازاتها آسان به آن پاسخ داد از تاثیر تربیتی بعضی از مجازاتها مانند اعدام ،رجم و مجازات های توانگیر به طور کلی باید مایوس بود. زیرا ، بازپروری اصولا با اجرای این قبیل مجازاتها منافات دارد تنها مجازاتی که خصیصه تربیتی آن به ظاهر و نسبت به مجازات های دیگر بارزاست کیفر زندان است اصطلاح حبس تادیبی زمانی شیوه ای از اجرای مجازات راتداعی می کرد که با سیاست یک نهاد تربیتی باید منطبق می بود امروزه دیگر از اعجاز زندان ها سخنی نیست،بلکه سعی بر این است که با تعلیق اجرای مجازات ویا آزادی مشروط و یا راهکارهای دیگر حتی المقدور از آثار زیانبار زندانها تا حدودی کاسته شود.
با این همه ، اندیشه زندان تربیتی موجب شده است که رفته رفته غل و زنجیر از پای زندانیان بازکنند و آنان را از دخمه های تاریک و نمور قرون گذشته بیرون آورند و بیش از تربیت به سلامت او بیندیشند.مجازاتهای مالی به ویژه جریمه ی نقدی عیوب مجازات های نقدی دیگر را کمتر دارد . شاید و به همین دلیل اثر بازدارندگی آن در پیشگیری از جرایم خاص نسبتا قوی است.ولی به طورکلی مجازاتها به صفاتی متصف اند که گاه مانع از وصول هدفی که قانونگذار از اجرای مجازات قصد کرده است می شوند.2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-قرآن مجید (سوره مبارکه بقره آیه 37)
2-محمد علی اردبیلی،حقوق جزای عمومی جلد دوم(تهران ، نشر میزان ، چاپ پنجم پاییز 1382 )ص130

– پیشگیری از ارتکاب جرم: جلوگیری ازارتکاب مجدد جرم و پیشگیری یکی دیگر از هداف مجازات ها می باشد و نگارنده موثرترین راهکار پیشگیری از ارتکاب جرم را ایجاد و تقویت ابعاد معنوی یعنی انجام فرامین الهی را به عنوان بهترین شیوه میداند ولی پیشگیری از لحاظ جرم شناسی اینگونه تعریف و توجیه گردیده است
الف- تعریف پیشگیری:از لحاظ لغوی ، لفظ پیشگیری به معنای جلوگیری کردن – ممانعت نمودن و هر نوع اقدامی که پزشگ یا مامور بهداشت برای جلوگیری از شیوع مرض انجام م دهد یا هر نوع عملی که برای جلوگیری از یک کار یا واقعه ، انجام می شود.در جرم شناسی ، پیشگیری عبارت است از :جلو بزهکاری را گرفتن با تدابیر گوناگون و نیز ممانعت از ارتکاب و {تکرار} جرم و جنایت با وسایلی غیر سرکوب گرانه. از نظرعلمی ، پیشگیری اگر به معنای کلی کلمه در نظر باشد ، گستره وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری را در بر می گیرد ولی اگر در معنی مضیق در نظر باشد فقط اقدامات و تدابیر غیرکیفری را شامل می شود.
ب – انواع پیشگیری :
– پیشگیری اولیه:
معمولا شامل تدابیر وطرح هایی برای جلوگیری از شرایط جرم زا می باشد نمونه هایی از اینگونه پیشگیری عبارت است از اقدامات مربوط به دخالت در مرحله قبل از ارتکاب جرم که شامل هشدار خانواده،آموزش و پرورش، مسکن ،اشتغال و تفریحات می گردد.
– پیشگیری ثانویه :
این نوع پیشگیری اختصاصا گروههای در معرض خطر را مورد توجه قرار می دهد . مثلا اتخاذ تدابیر حمایتی نسبت به کودکان بی سرپرست ، حمایت و اسکان کودکان خیابانی ،جمع آوری زنان ولگرد خیابانی و … از این قبیل است.
– پیشگیری نوع سوم:
معمولا این نوع پیشگیری شامل جلوگیری از تکرار جرم یا خنثی کردن بزهکاران پیشین است مانند پیشگیری از تکرار جرم با توسل به نیروهای پلیس یا اتخاذ تدابیر خاص وپیش بینی ضمانت اجراهای قضائی یا تدابیری برای اجتناب از تماس غیرلازم با دستگاه قضائی و …
شایان ذکر است که پیشگیری نوع سوم غالبا پیشگیری کیفری است که هم جرائم ارتکابی را مجازات می کند و هم تمهیدی برای جلوگیری از ارتکاب جرم مجدد است.1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-جاویدصلاحی ، درآمدی بر جرم شناسی و بزه دیده شناسی (تهران ، نشر میزان،چاپ اول ، پاییز 1389)صص 156-155
ترساندن و سزا دادن :
ترساندن یا ارعاب یکی از دلیل هایی که قانونگذار در انتخاب مجازاتها به نوع ، شدت و ضعف آن توجه دارد ایجاد رعب و هراس در جامعه است، همین ویژگی راهنمای قانونگذار در تشدید مجازات اعمالی است که بیشترین اختلال را در نظام اجتماعی پدید می آورد ومایه تشویش اذهان عمومی است،در اذهان عموم مردم مفهوم عدالت وقتی معنی و تحقق می یابد که بزهکاری به سزای همان میزان گناهی که مرتکب شده است رسیده است مجازات وظیفه دارد که این تعادل را برقرار کند قانونگذار با این تصور که ترس از مجازات سنگین ممکن است بزهکاران احتمالی را از اندیشه های شریرانه منصرف گرداند.با اجرای آن{مجازات} امیدوار است درس عبرتی به آنان داده باشد و نیزمکافات عمل(سزادادن) بار سنگینی به شمار می آمد که بزهکار به جبران تقصیر خود باید به دوش می کشید عدالت اقتضاء می کرد که کار زشت بی کیفر نماند امروزه این مقصود در اجرای مجازات همچنان تعقیب می شود1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- محمد علی اردبیلی،حقوق جزای عمومی جلد نخست(تهران ، نشر میزان ، چاپ پنجم پاییز 1382 ) صص129-128
گفتار سوم:،مفهوم، تعاریف ،سابقه،انواع، ویژگی ها،اصول واهداف اقدامات تامینی و تربیتی:
1- مفهوم:
توسعه علوم انسان شناختی نظیر روان شناسی ،جامعه شناسی و زیست شناسی سبب شد که جامعه نسبت به اعمال مجازات ها در قبال جرم تجدیدظرنماید . همین امر سبب شد تا عکس العمل جامعه در قبال جرم معتدل تر و ملایم تر گردد. در نتیجه افکار و اندیشه های بنیانگذاران مکتب تحققی حقوق کیفری ،اقدامات تامینی پذیرفته شد و وارد قانون گذاری ها گردید.1 ولی شریعت اسلام از مسئله تامین جامعه از خطر بزهکاری و اصلاح و تربیت مجرمین غفلت نکرده و بسیاری از تدابیری که امروزه در کشورهای غربی تحت عنوان اقدامات تامینی و تربیتی و مجازات های تکمیلی و تبعی وضع و اجرا می شود سابقه علمی {وعملی} در صدر اسلام داشته است و از نظر اسلام نه تنها مجازات مجرمین منافاتی با اصلاح و بازپروری آنان و پیشگیری از تکرار جرم ندارد و بلکه این امور مورد تایید و مطلوب شرع می باشد.
با بررسی دو منبع اصلی اسلام یعنی قرآن و سنت نشان می دهد دین اسلام از مسئله تامین جامعه از خطر مجرمین و اصلاح و تربیت آنان غفلت نکرده و علاوه وضع مجازات ،برای اصلاح مجرمین و دفع مفسده آنان دارای روش ها و برنامه های مفیدی است که دانشمندان غرب بعد از حدود 13 قرن به بعضی از آن برنامه ها توجه کرده اند.
در قرآن مجید خداوند متعال به مصادیقی از اقدامات تامینی و تربیتی اشاره فرموده است از جمله نگهداری{زنان} در محل مخصوص (سوره مبارکه نساء آیه 15) به جهت ارتکاب گناه کبیره زنا ، سلب حق شهادت از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی (سوره مبارکه نور آیه 4 ) و در بعضی از عمومات قرآن مجیدمی توان در ارتباط با اقدامات تامینی و تربیتی استفاده کرد نظیر مسئله دفع و منع فساد در آیات شریف قرآن قریب به 50 مورد، امر معروف و نهی از منکر، اصلاح و تربیت که به علت ضرورت اصلاح و تربیت نفوس بشری در قرآن مجید قریب به 180 مورد، به صورت های مختلف در سوره های قرآن نظیر آیات 56 و 58 سوره مبارکه اعراف ،اعراف آیه 16 ، بقره آیه 251 ، آیات 104 و 110 سوره آل عمران ، هودآیه 66 ، اسراء آیه 177 ، بقره آیه 220 و الاعراف آیات 56 و 58 اشاره نموده است 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حسین آقایی جنت مکان ، حقوق کیفری عمومی ، جلد دوم (تهران ، نشر جنگل ، جاودانه ، چاپ اول 1390)ص241
2- محسن رهامی ،اقدامات تامینی و تربیتی از نظر قرآن و سنت(مجله دانشکده ادبیات و عوم انسانی دانشگاه تهران )برگزیده صفحات 94-93-92-89-88-87
2- تعاریف:
اقدامات تامینی در لغت ، عبارت است از تدبیری که برای تامین امنیت، صورتمی گیرید.اقدامات نیروهای مسلح در حراست از مرزهای کشور وحفظ نظم وامنیت داخلی و نیز بسیاری از اقدامات وزارت بهداشت و درمان ،در پیشگیری از بیماریها و نیز درمان بیماران از اقدمات تامینی محسوب می شود. همچنین کلیه تدابیرمراجع قضائی (کیفری و حقوقی)اداری و انتظامی برای تامین امنیت فرد و جامعه در عرصه های مختلف فرهنگی ، اجتماعی ،اقتصادی ، اداری وغیره از اقدامات تامینی محسوب می شود1،
اقدامات تامینی یک سلسله تدابیر پیشگیرانه ناشی از واکنش جامعه برای جلوگیری از تکرار جرم از سوی مجرمان خطرناک که بنا به حکم قانون از جانب دادگاه رسیدگی کننده اتخاذ و درباره آنها اعمال می گردد، یک رشته وسایل دفاع اجتماعی است که به حکم قانون و توسط قاضی بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی و استعداد ،منش و سوابق فرد خاطی بکار بردهمی شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود ودست به تکرار جرم نزند ونیز اقدامات تامینی عبارت است از واکنش حمایتی پیشگیرانه متضمن درمان و اصلاح مجرمی (چه مسئول و چه غیر مسئول)که در حالت خطرناک به سرمی برد.وبالاخره اقدامات تامینی تدبیرهای فردی ویا وضعی الزامی می باشندکه در مورد افراد خطرناکی که نظم جامعه را با حالات و رفتارخود تهدید می کنند ویا نسبت به یک وضع خطرناک به موجب حکم دادگاه اتخاذ می گردد اطلاق می شود.2 مستفاد از ماده یک قانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339 اقدامات تامینی عبارت است از تدابیری مشخص در قانون که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم از نوع جنحه یا جنایت درباره مجرمین خطرناکی که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان را مظنون به تکرار جرم در آینده قرار می دهد در نظر می گیرد.
3- سابقه:درایران ،اولین قانون جزای عمومی در 23/10/1304 به تصویب رسید در این قانون نامی از اقدامات تامینی برده نشد و تنها عکسل العمل قانونی علیه مجرم ، مجازات بود. پس از نضج ایده های مکتب تحققی در کشورهای مختلف ، در ایران نیز از آن استقبال شد و به همین دلیل در سال 1337 لایحه قانونی اقدامات تامینی با استفاده از حقوق جزای {کشور}سوییس به مجلس شورای ملی تقدیم شدوسرانجام، قانون اقدامات تامینی در تاریخ 12/2/1339 در 21 ماده به تصویب مجلس رسید
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-رحمت الله نوروزی فیروز،حقوق جزای عمومی ،(تهران ، نشر میزان ، چاپ اول ، بهار 1390) صص 46-47-482
2- پرویز محمد نژاد ، مقاله ی اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران(نشریه روان شناسی و علوم تربیتی اردیبهشت 1385) ص 4
و در ماده یک آن اقدامات تامینی را تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند ومقصود از مجرمین خطرناک را کسانی دانسته که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم


دیدگاهتان را بنویسید