دانلود پایان نامه

علیه گلاکسو اسمیت کلاین و بوهرینگر اینگلهایم شکایت کردند. آنها شرکت های دارو سازی مذکور را به قیمت گذاری بیش از اندازه داروهای ریتوناویر، لامیوودین و نویراپین متهم کردند. در سال 2003، پس از بررسی های گسترده کمیسون رقابت آفریقای جنوبی دریافت که شرکت های داروسازی مذکور، از موقعیتشان در بازار داروهای مربوط به ویروس نقص ایمنی انسانی سوء استفاده می کردند. علاوه بر این، کمیسیون متوجه شد که این شرکت ها اقدامات محدود کننده ای از جمله منع دسترسی رقبا به امکانات اساسی و ضروری، قیمت گذاری بیش از حد و انجام اقدامات انحصاری، انجام می داده اند . چند ماه بعد، کمیسیون اعلام کرد که با گلاکسو اسمیت کلاین به توافق رسیده است. این توافق مستلزم چند شرط بود که وی باید آنها را می پذیرفت. اول اینکه، لیسانس اختیاری اعطا شده به شرکت داروسازی آفریقای جنوبی در سال 2001، در رابطه با بخش عمومی را گسترش دهد تا شامل بخش خصوصی نیز شود. دوم، سه لیسانس اختیاری دیگر با شرایط مطلوب اعطا کند و به لیسانس گیرنده برای صادرات داروهای مربوط به ویروس نقص ایمنی انسانی( (HIV به کشورهای جنوب صحرای آفریقا نیز اجازه دهد. سوم، اگر لیسانس گیرنده ظرفیت تولید در آنجا را نداشته باشد، اجازه واردات دارو برای توزیع در آفریقای جنوبی را بدهد. چهارم اینکه، به لیسانس گیرنده ها برای ترکیب داروهای مذکور مرتبط با سایر داروها در این زمینه اجازه دهد. و در نهایت، مطالبه حق الامتیازی که بیشتر از 5 درصد فروش خالص داروهای مربوط به ویروس نقص ایمنی انسانی نشود.
– تایلند: در قوانین تایلند نیز مانند اغلب کشورها در صورتی که مشخص شود صاحب حق اختراع بدون هیچ دلیل موجهی، تا سه سال از تاریخ اعطای حق اختراع و یا تا چهار سال بعد از تقاضای ثبت، اختراع خود را تولید نکرده است و یا اگر تولید کرده آن را در هیچ بازار داخلی به فروش نرسانده است و یا در صورت فروش، آن محصول را با قیمت بسیار بالا فروخته است، لیسانس اجباری صادر می شود و صاحب حق اختراع فقط حق دریافت حق الامتیاز دارد. در سال 2006، وزارت بهداشت در زمینه استفاده دولتی برای واردات از هند و تولید داخلی اِفاویرنز تا سال 2011، لیسانس اجباری صادر کرد؛ و حق الامتیاز پیشنهاد شده نیز 5/0 درصد از قیمت محصول ژنریک بود. همچنین، در 25 ژانویه 2007، دولت دو لیسانس اجباری دیگر با پیشنهاد حق الامتیاز 5/0، در زمینه استفاده دولت در خصوص اختراعات داروی ایدز (ریتوناویر + لوپیناویر)KALETRA و داروی (کلوپیدوگرل بی سولفات) Plavix که مربوط به بیماری قلبی است، اعلام کرد. مجددا در 29 همان ماه، وزیر بهداشت حکمی صادر کرد در رابطه با استفاده از اختراعات دارویی و وسایل پزشکی توسط دولت برای ترکیب داروهای ریتوناویر و لوپیناویر، که با نام تجاری KALETRA توسط ابوت به بازار عرضه شده بودند.
– زامبیا: در سال 2004، وزیر صنعت و تجارت در خصوص داروهای لامیوودین، استاوودین و نویراپین برای یک شرکت تولید کننده داخلی دارو، لیسانس اجباری صادر کرد؛ تا یک ترکیب با دوز ثابت سه گانه، با حق الامتیاز حداکثر 5/2 درصد گردش مالی سالانه، تولید کند.

– زیمبابوه: در سال 2002، در زیمباوه یک دوره وضعیت فوق العاده به منظور نادیده گرفتن حق ثبت اختراعات دارویی ضد ویروس، به مدت 6 ماه اعلام شد. این بیانیه شامل یک لیسانس اجباری در زمینه استفاده دولت برای ساخت، استفاده و یا واردات داروهای ژنریک ایدز، بود. در سال 2003، این دوره فوق العاده به مدت 5 سال، تا سال 2008 تمدید شد. زیمبابوه با کمک کشور هند تولید داخلی داروهای ضد ویروس را شروع کرد؛ هرچند که شرکت داروسازی ژنریک وریشم محدود بود.
در کشورهای آفریقایی، لیسانس اجباری برای رفع نیاز مربوط به یک محصول ثبت شده در بازار داخلی و به منظور افزایش رقابت از طریق کمک به رشد رقبای داخلی، همچنین به منظور تسهیل توسعه و یا ایجاد یک بازار داخلی، اهمیت زیادی دارد. اغلب کشورهای آفریقایی فاقد ظرفیت لازم تولید دارو برای استفاده موثر از لیسانس اجباری هستند. قابل ذکر است که چارچوب های موجود برای صدور لیسانس اجباری در اکثر کشورهای آفریقایی به طور کامل با موافقت نامه تریپس سازگار نیست. استثناً، فقط کشورهای غنا و روآندا به طور کامل مفاد کنوانسیون های بین المللی در قانون مالکیت فکری را که امضا کرده اند، با قوانین ملی خود ترکیب کرده اند. اکثر داروهای در دسترس در آفریقا از سایر کشورها وارد می شود، بنابراین کمک های خارجی نقش مهمی در دسترسی به داروها در آفریقا دارد و اگر روند کمک رسانی به این کشورها کاهش یابد در دسترس بودن داروها نیز کم خواهد شد.
جدول 2-1: بررسی وضعیت و نتایج استفاده از لیسانس اجباری.
Impact Of Compulsory License
Type Of License & Name Of Medicine
Country & Date Of Issue
Price set by India’s Patent Controller will result in 97% reduction
Compulsory license to locally produce generic sorafenib tosylate to treat kidney cancer and liver cancer
India
March 2012
Resulted in patent holder reducing price of brand medicine by 70%
Compulsory license to import and, if necessary, locally produce generic ritonavir
Ecuador
April 2010
Projected aggregate price reductions of 96.8%
Government-use license for import of generic letrozole used to treat breast cancer
Thailand
January 2008
Resulted in a 71.8 % price reduction
Compulsory licence issued by Government to import generic efavirenz
Brazil
May 2007
Projected price reductions of 80.2% expected
Government-use order to import or locally produce generic
lopinavir/ritonavir
Thailand
January 2007
Resulted in price reduction of 53.3%
Government-use order to locally manufacture generic lamivudine, nevirapine
Indonesia
October 2004
Resulted in price reduction of 83%
Government-use order for the production of combination of generic stavudine + didonasine + nevirapine
Malaysia
November 2003
Source: United Nations Development Programme, Bureau for Development Policy, HIV Group. 2012
پس از بررسی وضعیت استفاده از انعطاف لیسانس اجباری در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، باید گفت که استفاده از لیسانس اجباری در زمینه تکنولوژی های پزشکی محدود به کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته نمی باشد؛ در کشورهای توسعه یافته نیز لیسانس اجباری برای جبران رویه های ضد رقابتی اعطا می شود، زیرا این اقدامات بر دسترسی و نوآوری در زمینه تکنولوژی های پزشکی تأثیر می گذارد. برای مثال، مسئله لیسانس اجباری داروهای ضروری در سال 2001 در آمریکا مطرح شد. زمانی که چند نامه حاوی میکروب سیاه زخم به تعدادی از دفاتر رسانه های خبری و همچنین به دو سناتور ایالات متحده آمریکا فرستاده شد. برخی از بخش های دولت آمریکا از اعطای لیسانس اجباری به داروی آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین حمایت کردند. پس از آن بایر، صاحب حق ثبت اختراع، به عرضه دارو با قیمت بسیار پایین به وزارت بهداشت و خدمات انسانی، توافق کرد. دولت آمریکا بعد ها بیان کرد که هرگز قصد نقض حق اختراع بایر را نداشته است. با این حال، بایر بیان کرد که در پاسخ به حملات ترروریستی اخیر در آمریکا، دولت آمریکا و کانادا قصد صدور لیسانس اجباری برای داروی آنتی بیوتیک سیپرو فلوکساسین ما را داشته اند،که نتیجه آن اجازه دادن به تولید کنندگان داروهای ژنریک برای وارد کردن سیپروفلوکساسین به بازار قبل از انقضای حق ثبت اختراع ما بوده است.
در سال 2002، کمیسیون تجاری فدرال آمریکا، دستور لیسانس اجباری متقابل در خصوص اختراعی در مورد عامل از بین رفتن بافت یک تومور، را به یک شرکت سویسی داد. به موجب این امر، لیسانس گیرنده آزاد بود که این اختراع را در زمینه تحقیق و توسعه، ساخت، استفاده، واردات و صادرات، توزیع و فروش محصول ثبت شده، به کار گیرد. در واقع، این لیسانس اجازه رقابت با صاحب حق اختراع آمریکایی را به شرکت سوئیسی می داد.
در سال 2005 و 2007، مقام صلاحیت دار امور رقابت در ایتالیا، سوء استفاده از موقعیت غالب توسط دو شرکت داروسازی بزرگ که از اعطای مجوز نسبت به حقوق مربوط به محصولات دارویی خود امتناع می کردند را، مورد بررسی قرار داد. در نتیجه لیسانس اجباری بدون حق الامتیاز صادر شد، با این انتظار که داروهای ژنریک حاصل از آن به سایر کشورهای اروپایی که در آنجا حق ثبت اختراعات مربوطه خاتمه یافته است، صادر شود. اما در سال 2012، در دادگاه ایتالیا علیه تصمیم مقام رقابتی که شرکت دارویی را به دلیل سوء استفاده از موقعیتش جریمه کرده بود، درخواست تجدیدنظر شد. دادگاه در حمایت از جریمه مقام رقابتی اعلام کرد که ضمانت اجرای ساده حقوق مالکیت فکری به دلیل سوء استفاده از موقعیت، کافی نبوده است.
با بررسی موضوع لیسانس اجباری در کشورهای مختلف مشاهده می شود که در حال حاضر، اغلب کشورها در قوانین داخلی خود شرایط صدور لیسانس اجباری را مورد توجه قرار داده اند و استفاده از لیسانس اجباری را به عنوان یک راه حل مناسب برای تامین نیازهای بهداشت عمومی خود به کار گرفته اند. این امر نشانگر این مسئله است که امروزه کشورها، موضوع لیسانس را به عنوان یک انعطاف پذیرفته اند و توانسته اند مباحث حقوق مالکیت فکری را در کنار انعطاف های این حقوق، جمع آورند. تجربه کشورها به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته نشان می دهد که انعطاف لیسانس اجباری توانسته است نقش موثری در تامین نیازهای دارویی این کشورها داشته باشد، هرچند که این روند نقص هایی نیز دارد و نیازمند قواعد تکمیلی می باشد.
با این حال، اجرای تصمیم اتخاذ شده (تصمیم سال 2003) در خصوص لیسانس های اجباری شرایط سختی به همراه دارد که به اعتقاد برخی سبب شده است قوانین کشورها در این زمینه عملا غیر قابل اجرا باشد. کشورهای هند، برزیل و اکوادور نیز در خصوص بی اثر بودن این تصمیم استدلال کرده اند که اعمال جزئیات شرط شده در این زمینه مانند برچسب های اضافی و رنگ قرص ها و وب سایت ردیابی محموله ها برای تولید کنندگان ژنریک، بسیار پرهزینه و وقت گیر می باشد. با وجود تلاش برای متقاعد کردن کشورها، تنها تعداد کمی از اعضای سازمان تجارت این امر را پذیرفته اند. بنابراین، برای تامین داروهای ضرورری برای کشورهای نیازمند به این محصولات هنوز به تکمیل این قوانین نیاز است؛ به گونه ای که تمایل کشورها برای استفاده از این انعطاف بیشتر شود. همچنین امروزه به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب، بسیاری از کشورها و شرکت های داروسازی انگیزه کافی برای اعطای لیسانس اجباری با هدف صدور به کشورهای فقیر را ندارند؛ زیرا این امر توجیه اقتصادی ندارد و شرکت های داروسازی نمی توانند به دلیل ضعف اقتصادی در بازار این کشورها، به بازگشت سرمایه و سود چشم داشته باشند. علاوه بر این، اجرا و نظارت بر لیسانس ها نیز به خودی خود هزینه های زیادی را بر کشورهای صادر کننده تحمیل می کند. در نتیجه، این مسئله همت کشورهای پیشرفته و ثروتمند را می طلبد که بدون هیچ چشم داشتی، صرفا به دلیل مسائل حقوق بشری کمک های لازم را ارائه دهند. اما متاسفانه آنچه که مشاهده می شود، آمریکا و برخی از کشورهای توسعه یافته دیگر به خصوص کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با انعقاد موافقت نامه های دو جانبه سعی دارند که کشورهای درحال توسعه و فقیر را به عدم استفاده از این روند، جزء در موارد بسیار اضطراری قانع کنند زیرا آنها انعطاف ها را به سود منافع خود نمی دانند.
جدول 2-2: طبقه بندی مقررات کشورها در مورد لیسانس اجباری.
Country
Provisions of Law
Compulsory Licensing for non-working of the patent
Compulsory Licensing for Dependent Patent
Compulsory License for Public Interest
Provision Implementing the Decision of the August 30, 2003
Brazil
Arts 68-74 of the Industrial Property Law No. 9.279.1996 last amended by Law 2001 No.10.196
Yes
Yes
Yes
Not explicitly
provided
Iraq
Arts.27-30b of
the Patent, Industrial
Design, Undisclosed
Information,
Integrated Circuits
and Plant Variety
Law No. 65 of 1970
Yes
Not explicitly
provided
Yes
Not explicitly
provided
India
Sections 82-94,
99-103 of the Patent Act No. 39 of 1970
last amended in
2005
Yes
Yes
Yes
Yes
Japan
Arts79-93 of the
Patent Law No. 121 of 1959 last
amended by Act No.109 of 2006
Yes
Yes
Yes
Not explicitly
provided
South Africa
Sections 55-56 of the Patents Act No. 57
of 1978. last
amended by Act No.58 of 2002
Yes
Yes
Not explicitly
provided
Not explicitly
provided
United Kingdom
(EU)
Sections 48-59 of the Patents Act of 1977(unofficial consolidation of 2010)

Yes
Yes
Yes
Yes
Canada
Sections 19,21,65 of the Patents Act
(R.S.,1985,c.P-4)
(Act current to
2010,which
incorporates the
modifications
introduced by the
Jean Chrétien Pledge to Africa Act of 2004)
Not explicitly
provided
Not explicitly
provided
Not explicitly
provided
Yes
United States of America
Title 28, part IV,
Chapter 91,
Para.1498 letter
a) of the USC
Not explicitly
provided
Not explicitly
provided
Not explicitly
provided
Not explicitly
provided
Andean Community
Arts.61-69 of the
Decision No. 486 2000. Common Industrial Property Regime
(Cartagena Agreement)
Yes
Yes
Yes
Not Explicitly
Provided
European Union
Regulation (EC) No 816/2006. the EU Parliament
and the Council of 2006 on the compulsory licensing of patents relating to the manufacture of
pharmaceutical
products for export to countries with
public health
problems
Not Explicitly
Provided
Not Explicitly
Provided
Not Explicitly

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

Provided
Yes
OAPI
Arts.46- 57 of the
Agreement Revising
the Bangui
Agreement of
1977, on the
Creation of an
African Intellectual
Property
Organization
Yes
Yes
Yes
Not Explicitly
Provided
Source: Committee On Development And Intellectual Property (Cdip), CDIP/5/4, Annex II, 2010
گفتار دوم: واردات موازی
حق ثبت اختراع مانند دیگر حقوق مالکیت فکری، ماهیت منطقه ای دارد. بدین معنا که هر حق ثبت اختراعی برای دارنده اش در محدوده کشور یا کشورهایی که در آنجا حق ثبت اختراع اعطا شده باشد، حقوق انحصاری بهره برداری از اختراع ایجاد می کند. بنابراین، یک اختراع می تواند در چندین کشور با ایجاد حقوقی مستقل از یکدیگر مورد حمایت قرار بگیرد (ماده 4 مکرر کنوانسیون پاریس). ماده 28 تریپس حقوق انحصاری دارنده حق را برشمرده است؛ یکی از این حقوق «حق واردات» می باشد. زیرا حق انحصاری ناشی از اختراع، با واردات محصولات ناشی از آن اختراع از سایر کشورها، تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. موافقت نامه تریپس در این رابطه یک انعطاف در نظر گرفته است، این انعطاف واردات موازی می باشد.
بند اول: مفهوم و مبنای پذیرش واردات موازی
منظور از واردات موازی اختراعات دارویی آن است که داروی ثبت شده، توسط صاحب ورقه اختراع یا نماینده قانونی او یا با رضایت وی، وارد کشور الف شده باشدکه از آن دارو حمایت می کند و همان دارو در کشور ب نیز با رضایت صاحب ورقه اختراع عرضه شده باشد، و شخصی بدون اجازه از صاحب اختراع دارو را از بازار کشور ب خریداری کرده و به بازار کشور الف وارد کند تا آن را با قیمتی کمتر به فروش برساند.


دیدگاهتان را بنویسید