برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

آموزش زیست کنکور

معرفی سایت : سایت آموزش زیست شناسی کنکور روح‌اله ابوالحسنی، مدیر سایت نکته زیست است وی دانشجوی سال هفتم پزشکی دانشگاه تهران، رتبه برتر کنکور سال تجربی سال 90، نویسنده کتاب زیست بدن انسان و کپسولی Read more…

پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد مورفولوژی، شبکه معابر، ساختار فضایی

سیستم بزرگراه ملی در چین پرداختند.-هدف آنها اندازه گیری میزان دسترسی وضع موجود هر گره و محاسبه میزان تغییر دسترسی با گذر زمان در اثر ساخت بزرگراه بود.تاثیر سیستم بزرگراهی ملی بر دسترسی در کشور Read more…

پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان شبکه معابر، ساختار فضایی، توسعه شهر

است(Caltrans,2010). ایالت نیوجرسییک برنامه توسعه پیادهروی با هدف تشویق مردم به سفرهای غیرموتوری اجرا کرده است. این برنامه بر اساس ارتباط بین اختلاط کاربری، تراکم و طراحی شهری با تاکید بر اهمیت مجاورت و اتصال Read more…

پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان مورفولوژی، شبکه معابر، ساختار فضایی

اثرات سیستم بزرگراه ملی در چین پرداختند.-هدف آنها اندازه گیری میزان دسترسی وضع موجود هر گره و محاسبه میزان تغییر دسترسی با گذر زمان در اثر ساخت بزرگراه بود.تاثیر سیستم بزرگراهی ملی بر دسترسی در Read more…